Bác bỏ quan điểm sai trái của Phạm Trần Anh

Trang “Baoquocdan” tác giả Phạm Trần Anh có bài viết “Sứ mạng của giới trẻ Việt Nam trước thảm họa mất nước”. Nội dung bài viết với những luận điệu phản động, xuyên tạc tình hình đất nước, như: Đất nước Việt Nam sau ngày 30/4/1975 là “một chuỗi những tang thương mất mát”; “nghèo nàn lạc hậu”; “hàng triệu đồng bào phải rời bỏ quê hương ra đi tỵ nạn”;  kích động giới trẻ thành lập các hội, nhóm vận dụng tối đa các phương tiện messenger, twistter để nhắn tin vận động các nhóm linh hoạt tập hợp, thay đổi địa điểm, kêu gọi xuống đường khiến chính quyền không trở tay kịp… Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của Phạm Trần Anh nên cần được vạch trần và bác bỏ.

Thứ nhất, sau 48 năm kể từ ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế – xã hội.…

Read more