Những cáo buộc thiếu khách quan, vô căn cứ về tự do báo chí ở Việt Nam

Những ngày qua, lợi dụng việc tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đưa ra thông báo về cái gọi là “Báo cáo Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2023”, cáo buộc vô căn cứ về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị hùa vào vu cáo “Việt Nam không có tự do báo chí”. “Tát nước theo mưa”, Đài VOA xuyên tạc “Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới về tự do báo chí”… Đây là những luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tự do báo chí ở Việt Nam, hòng làm nhiễu loạn thông tin, bóp méo sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thứ nhất, những báo cáo của RSF về tự do báo chí ở Việt Nam là thiếu khách quan, sai sự thật.

Read more