Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam

Mới đây, trên trang mạng “Brueau CTM Media-Âu Châu”, tên phản động, bán nước cầu vinh Nguyễn Văn Đài, lại tung lên bài viết: “Đảng CSVN chưa có tính chính danh?” với mục đích hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua việc đả kích tính chính danh, đồng thời kêu gọi “xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, chấp nhận thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng”. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử và hiện tại chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, bởi lẽ:

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước, chống thực dân Pháp nổ ra mạnh mẽ nhưng tất cả đều bị đàn áp đẫm máu và lần lượt tan rã.…

Read more