Luận điệu bôi xấu, xuyên tạc của Phạm Trần

Trên trang “Doithoaionline” PhạmTrần đã đăng bài viết:“Suy thoái leo thang đảng viên xuống dốc để bôi xấu đội ngũ cán bộ, đảng viên và xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng của Đảng thời gian qua. Với luận điệu hết sức phản động Phạm Trần cho rằng “…thực tế không xẩy ra như đảng trông đợi, vì tình trạng suy thoái và tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, kể cả những người có chức, có quyền vẫn tự do leo thang, trong khi đảng viên lại tụt hậu chưa từng thấy”.

Cần thấy rõ, tham nhũng là hiện tượng mang tính xã hội, tồn tại ở mọi chế độ, do quyền lực nhà nước bị một số cán bộ thao túng, tha hoá gây ra, chứ không phải do chế độ một đảng cầm quyền sinh ra. Việc cho rằng tham nhũng, suy thoái là do Đảng Cộng sản cầm quyền sinh ra là luận điệu quy chụp và hoàn toàn không có cơ sở khoa học của Phạm Trần.…

Read more

Lật tẩy bộ mặt phản động của Nguyên Anh

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet” Nguyên Anh có bài: “Đi lên XHCN chỉ là phỉnh phờ, bịp bợm”. Bài viết cho thấy một thái độ hằn học, đưa ra những nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, xuyên tạc sự thật, bộc lộ rõ mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những luận điệu xuyên tạc, phản động của y bị lịch sử và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay bác bỏ. Bởi lẽ:

Thứ nhất, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do của một đất nước độc lập.

Từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Việt Nam đã trải qua biết bao khổ đau, cơ cực nên đã thấy rõ bản chất áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo của chủ nghĩa tư bản.…

Read more

Cái nhìn sai lệch về nhân quyền ở Việt Nam

Vừa qua, trang mạng xã hội của “Đài Á Châu tự do” tiếp tục điệp khúc bịa đặt, chống phá vấn đề nhân quyền ở Việt Nam bằng việc đăng tải bài viết “Việt Nam lại rêu rao bị “thế lực thù địch” chống phá”. Bài viết này đã viện dẫn quan điểm chủ quan của một vài cá nhân, không hề phản ánh đúng quan điểm của đại đa số nhân dân xung quanh vấn đề thực thi quyền con người ở Việt Nam. Để thấy rõ sự sai trái trong quan điểm trên, ta có thể xem xét trên hai góc độ đó là chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và sự đánh giá khách quan của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, uy tín trên thế giới về việc thực thi quyền con người ở Việt Nam.…

Read more

Phản bác luận điệu phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Tuy nhiên, lợi dụng những yếu kém, hạn chế của một số doanh nghiệp nhà nước, các thế lực thù địch đã đưa ra nhiều luận điệu phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, đồng thời tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân.

Với chiêu trò núp bóng danh nghĩa “chuyên gia kinh tế”, “doanh nhân thành đạt”, “đại diện hợp pháp”… của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các thế lực thù địch đã quy chụp rằng: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo sẽ thủ tiêu cạnh tranh, phân biệt đối xử với các thành phần kinh tế khác”; “cần giải thể các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước vì sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí lớn”; “thành quả đạt được của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua không phải do kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, mà do kinh tế tư nhân”; “Việt Nam cần phải tư nhân hóa nền kinh tế”,… Mục đích của những luận điệu này nhằm tạo ra tâm lý hoài nghi, gây mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.…

Read more

Không thể xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam

Trên mạng “rfavietnam”, Nguyễn Hữu Vinh đã đăng tải bài viết với tựa đề “Câu chuyện Hồ Chí Minh: Hư cấu huyền thoại”. Nội dung bài viết với những lời lẽ xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm hạ bệ uy tín, phẩm chất, đạo đức nhân cách của Người. Tuy nhiên, sự thực hiển nhiên lại khẳng định rằng: Không ai có thể phủ nhận được tư tưởng, đạo đức, nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam

Để hạ bệ uy tín và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng mỗi người dân Việt Nam, Nguyễn Hữu Vinh đưa ra luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, cắt ghép có chủ ý nhằm tạo dựng ra những vấn đề “tranh cãi” về con người Chủ tịch Hồ Chí Minh.…

Read more

Sự xuyên tạc trắng trợn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của Quách Vĩnh Niên

Gần đây, đám tàn quân bại trận nhục nhã của cái gọi là “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” lại tụ tập, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, với “ảo mộng phục quốc”, hòng khôi phục chế độ tay sai bán nước của chúng. Cùng với đó, chúng triệt đã để lợi dụng các phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội để ra sức thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trên trang “Baoquocdan”, kẻ có bút danh Quách Vĩnh Niên đã tán phát bài viết Lính hay bộ đội. Với bản chất của lưu manh chính trị, Quách Vĩnh Niên đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và ca ngợi “lính Ngụy”. Quách Vĩnh Niên cho rằng, lính Việt Nam Cộng hòa là “thực sự phụng sự tổ quốc, cán đáng mọi an nguy của toàn dân”, luôn lấy “châm ngôn Tổ quốc – danh – trách nhiệm làm kim chỉ nam”, còn “Bộ đội Cụ Hồ”, là “quái gở”, “tội đồ”, là “công cụ của đảng CSVN”, “con cờ” của “Trung Cộng” và “Liên Xô”!……

Read more

Bác bỏ luận điệu chống phá đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xuyên tạc, phủ nhận đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa là mục tiêu trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Mới đây, trên trang Tintuchangngayonline”, Bùi Quang Vơm, với bài viết: Liệu Việt Nam có thể tự cải cách? đã xuyên tạc rằng: “Chấp nhận thị trường là chấp nhận tư bản chủ nghĩa, phản bội lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phản bội chủ nghĩa Mác – Lênin”. Quan điểm này là hoàn toàn sai trái:

1. Về lý luận: Lịch sử phát triển kinh tế thị trường đã chỉ ra, kinh tế thị trường xuất hiện từ xã hội nô lệ, hình thành trong xã hội phong kiến và phát triển mạnh trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa ra đời là những tiền đề quan trọng cho sự hình thành kinh tế thị trường.…

Read more

Không thể phủ nhận giá trị Cuốn sách chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Trang Facebook Đài Á Châu tự do/ RFA đăng tải bài viết với tựa đề “Sách của ông Trọng: “Lạc đề đối với người dân”. Với nội dung xuyên tạc rằng: niền tin của người dân lung lay”, bị bỏ rơi. Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái có chủ ý, nhằm xuyên tạc, nói xấu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc chủ trương và kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Bởi thực tiễn cho thấy:

Tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia và không thể một sớm một chiều có thể ngăn chặn, giải quyết triệt để. Ở Việt Nam, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khuyết điểm, hạn chế, trong đó có vấn nạn tham nhũng, tiêu cực.…

Read more

Không thể phủ nhận vai trò to lớn của phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Như một thói quen, cứ vào tháng 5 hằng năm, khi cả dân tộc Việt Nam đang hướng về ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các thế lực thù địch, phản động cơ hội, bất mãn về chính trị lại tăng cường các hoạt động chống phá xuyên tạc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, như vừa qua trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do RFA đăng bài: “Càng thi đua học tập theo gương Hồ Chí Minh, càng lộ nhiều quan chức tham nhũng” với luận điệu sai trái rằng: “học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh là vô bổ, tốn ngân sách, hình thành một thế hệ làm theo một hình mẫu do người khác định hướng không được tự do khám phá và thể hiện khả năng bản thân”.

Trước hế, cần khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.…

Read more