VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU BỈ ỔI CỦA TƯỞNG NĂNG TIẾN

Cứ vào mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại tìm mọi thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành tựu Cách mạng mà chúng ta đã phải trải qua bao gian nan, thử thách mới giành được. Gần đây, trên trang “Doithoaionline. com”, Tưởng Năng Tiến – một tên phản động lưu vong ở hải ngoại đã tán phát bài: Bọn Mafia & Đám Cách Mạng Tháng Tám.

Luận điệu phản động, trắng trợn, bỉ ổi của Tưởng Năng Tiến bộc lộ ngay khi Y mở đầu bài viết: “Không ít kẻ gọi đám người đang nắm quyền bính ở Việt Nam hiện nay là “bọn Mafia” hay “băng đảng Mafia đỏ”. Y mượn tiểu thuyết Bố Già của Mario Puzo để phân tích tính cách các nhân vật trong tiểu thuyết rồi so sánh với Đảng và chế độ của ta.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Nguyễn Văn Đài đã đăng trên trang DBureau CTM Media – Âu Châu bài viết có nội dung sai trái, thù địch, xuyên tạc về tình hình tư tưởng chính tri của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Với luận điệu hết sức phản động Nguyễn Văn Đài cho rằng “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi những quan chức CSVN mà có tư tưởng thỏa hiệp với người dân là những quan chức tự diễn biến, tự chuyển hóa, có đường lối theo xu hướng dân túy. Và những quan chức này phải bị loại trừ ra khỏi chế độ độc tài, độc đảng CSVN”. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, một bộ phận quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

Cần hiểu đúng về chính sách ngoại giao của Việt Nam

Xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung về ngoại giao nói riêng là một trong những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực, thù địch, phản động. Bài viết: “Trì hoãn dân chủ hóa đất nước: thêm một tội ác của đảng CSVN” của Đào Tăng Dực đăng trên “Baotiengdan” là một trong những số đó.

Trong bài viết, Đào Tăng Dực dùng những ngôn từ hết sức xấc xược, phản động, bôi nhọ, vu khống, xúc phạm đến Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc. Y cho rằng: “Sách lược ngoại giao nổi bật của CSVN là đu dây giữa các cường quốc. Khi xưa giữa Nga và Tàu. Bây giờ giữa Tàu và Hoa Kỳ. Vì đu dây là quốc sách nên hoàn toàn không có sự sáng tạo để tìm con đường riêng mà chỉ còn bắt chước như bầy khỉ vậy”.…

Read more

Không thể phủ nhận vai trò của đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng; triển khai tích cực, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng được khẳng định trong thực tiễn. Tuy nhiên, với thái độ hằn học, bất mãn các đối tượng thù địch, chống phá luôn tìm cách nào đó để “chọc ngoáy”, “phá bĩnh”. Mới đây, chúng rêu rao rằng: “Đoàn thanh niên đã mất vai trò”, “phai nhạt lý tưởng”, “không còn quan tâm đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…  Đây là luận điệu sai trái, xuyên tạc, hết sức nguy hiểm, bởi mục đích sâu xa của chúng hòng phủ nhận vai trò của đoàn thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiến tới kích động thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHI LÝ VỀ NHÂN QUYỀN CỦA NGUYỄN NAM!

Lợi dụng nhân quyền là một “chiêu trò” đã cũ của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để xuyên tạc, phủ nhận những thành quả đã đạt được trong việc thực thi các quyền con người cũng như tính ưu việt của chế độ chính trị, hạ thấp hình ảnh, uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mặc dù vấn đề này đã được Việt Nam chứng minh bằng thực tiễn bảo đảm đúng, phù hợp với công ước, điều ước quốc tế nhưng trên trang “Thongluan-rdp”, Nguyễn Nam đã cố tình “nhai lại” những luận điệu đó trong bài: “Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trước giờ vẫn vậy”. Bởi vậy, cần bác bỏ và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, không thể áp đặt nhân quyền theo khuôn mẫu của một quốc gia này đối với một quốc gia khác.

Read more

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HIẾN PHÁP, CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, tính tối thượng của Hiến pháp luôn được bảo đảm. Thế nhưng, trên Facebook: Đài Á châu tự do Đông Phong, với bài viết “Hạt giống” Hiến pháp và pháp luật chuẩn mực”, cho rằng: “Việt Nam hiện tại với cơ chế tập trung, quyền lực nằm trong tay giai cấp thống trị một cách tuyệt đối, họ vừa tham gia Lập pháp, vừa tham gia Hành pháp, cũng kiêm nhiệm luôn Tư pháp thì sự tha hóa quyền lực là không thể tránh khỏi”. Thực chất, đây là luận điệu xuyên tạc Hiến pháp, chống phá Việt Nam.

Thứ nhất, cần hiểu đúng cơ chế lập hiến và Hiến pháp Việt Nam.

Ở Việt Nam, Hiến pháp phản ánh ý chí và nguyện vọng chung của dân tộc và toàn thể nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam; là cơ sở pháp lý cho xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.…

Read more

HÃY CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

Trần Trung Đạo đăng trên “Vietnamthoibao” bài viết có tiêu đề: “Tham nhũng dưới chế độ CS”. Bài viết của Trần Trung Đạo đã lấy một số hạn chế trong hoạt động phòng, chống tham nhũng ở một số nước xã hội chủ nghĩa là Liên Xô (trước đây), Trung Quốc và Việt Nam để xuyên tạc đánh lừa người đọc hiểu nhầm nguyên nhân dẫn đến tham nhũng ở các nước xã hội chủ nghĩa và ở Việt Nam là do Đảng cộng sản lãnh đạo, do thể chế chính trị. Y đưa ra quan điểm hết sức sai trái rằng: “tham nhũng thối nát không thể nào bị ngăn chặn hay xóa bỏ khi nào tính độc tài chuyên chính còn tồn tại…”. Song, thực tiễn lại hoàn toàn bác bỏ luận điệu xuyên tạc, sai trái của Trần Trung Đạo, bởi lẽ:

Thứ nhất, Trần Trung Đạo phải hiểu rằng: Tham nhũng là một hiện tượng tồn tại tất yếu khách quan trong xã hội có phân chia giai cấp, không riêng gì ở Việt Nam mà bất cứ một quốc gia nào, hay chế độ chính trị nào trên thế giới cũng đều có vấn nạn này.…

Read more

Bác bỏ quan điểm sai trái của Nguyễn Đình Cống

Trên trang Doithoaionline Nguyễn Đình Cống có bài viết “Lòng yêu nước thời kỳ cộng sản” nội dung kích động chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết chống phá Đảng, xuyên tạc bản chất của đảng cho rằng đảng: “như một cành tầm gửi”; “sống bám vào cây chủ, là nhân dân”…. Đây là thủ đoạn thâm độc thường thấy của các thế lực thù địch, đăc biệt là kẻ có tâm địa chống Đảng như Nguyễn Đình Cống bằng các lời phán xét tưởng chừng vu vơ nhưng đầy chủ đích tiến công vào nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng nên cần được vạch trần và bác bỏ.

Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và dân tộc Việt Nam, cần khẳng định rõ, cả lý luận và thực tiễn hiện nay đều cho thấy, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn là mục tiêu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

LÊ BÁ VẬN – SỰ HIỂU BIẾT NÔNG CẠN VỀ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP

Kể từ khi ra đời và trong suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”. Chính vì những thành quả lớn lao vẻ vang ấy đã làm cho các thế lực thù địch, phản động như Lê Bá Vận điên cuồng chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng cách thức “nhai lại” điệp khúc “xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”.

Read more

Sự thật lịch sử không thể đảo ngược

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đất nước ta tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các thế lực thù địch, phản động lại ra sức xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa của các sự kiện đó. Trong bài “Đôi dòng về cuộc cách mạng tháng 8 và ngày 2/9”, với sự hiểu biết nông cạn về lịch sử và với cái nhìn lệch lạc, Hoàng Bùi đã cố tình xuyên tạc rằng: “việc xóa bỏ chế độ phong kiến quân chủ không có công của Việt Minh”, “việc lật đổ sự đô hộ của Pháp cũng không có công của Việt Minh”… Đây là những luận điệu sai trái, hòng phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám, phủ nhận thành tựu mà đất nước ta đạt được trong gần 80 năm qua, đặc biệt là bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng:

Thứ nhất, phát xít Nhật hất cẳng Pháp không phải là trả độc lập cho Việt Nam, mà muốn thay Pháp cai trị Việt Nam.

Read more