Phê phán quan điểm của Đỗ Kim Thêm “Bàn về khái niệm Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”

Mục đích của sa thải là quyết định cuối cùng của doanh nghiệp với nhân viên trong trường hợp nhân viên đó làm việc không hiệu quả, vi phạm chính sách công ty, hoặc cũng có thể nguyên nhân từ phía doanh nghiệp khi ban lãnh đạo quyết định cắt giảm chi phí và thu hẹp bộ máy nhân sự, hoặc khó khăn về tài chính. Bởi chìa khóa thành công của một công ty hay một doanh nghiệp là không ngừng đổi mới, sáng tạo. Do vậy, việc sa thải nhân viên có năng lực hạn chế, không đổi mới, sáng tạo là việc làm bình thường không phải là “thay máu công ty hay thay văn hóa của công ty” như Nguyễn Huy Vũ đăng trên trang “Viettan”.

Như chúng ta đã biết, xét về góc độ pháp lý và quản lý doanh nghiệp, kỷ luật lao động là một yêu cầu khách quan và tất yếu để xây dựng kỷ cương, nề nếp trong công việc.…

Read more