CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT VỮNG TIN THEO ĐẢNG

Nhìn lại 37 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để lôi kéo, móc nối với các thế lực phản động, dụ dỗ người dân nhất là cộng đồng người Việt ở nước ngoài để liên minh chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trên trang báo “Quyenduocbiet. com”, Trần Công Lâm có bài viết với cách đặt vấn đề “Liên minh hay không liên minh”. Vẫn với lối mòn quen thuộc, Y đưa ra bình luận cái gọi là “ Đảng – Đảng cũ – Đảng mới” để đánh giá không trung thực, điêu toa về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Y cho rằng: “Bao nhiêu lần CSVN đổi mới, sửa sai để rồi tham nhũng hại dân vẫn như cũ”.

Read more