HÃY CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA THU PHƯƠNG

Thu Phương đăng trên “Thoibao. de” bài viết có tiêu đề: “Tham nhũng được mùa thì chống tham nhũng cũng bội thu”. Bài viết đưa ra dẫn chứng không có cơ sở khoa học và mang tính quy chụp để bôi xấu đánh lừa người đọc, làm cho người đọc mất niềm tin vào chế độ và sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Thu phương cho rằng: “…Chưa có một chế độ nào trong lịch sử, mà tình trạng tham ô trở quy mô như thời Cộng Sản. Mức độ tổ chức và cấu kết nhau dạng tầng tầng lớp lớp…”; “…với việc bắt tham nhũng quẳng vào lò, các quan chức không ở trong vùng cấm mới sợ, còn những ai thuộc vùng cấm thì vẫn cứ bòn rút, vẫn cứ làm tiền mà chẳng sợ gì…”.…

Read more