Không thể phủ nhận thành quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Vì vậy, từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những thành quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua là không thể phủ nhận. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động lại phớt lờ sự thật ấy. Mới đây, Phạm Trần đã đăng tải bài viết “Tham nhũng thắng lớn, đảng thua to” trên trang “Baotiengdan. com”, nhằm phủ nhận thành quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với tâm địa thâm thù, Phạm Trần đã hồ đồ quy kết rằng: “Sau hơn 10 năm thi hành đủ biện pháp mà tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên vẫn gia tăng khiến đảng nhức nhối”; “chủ trương “xây dựng, chỉnh đốn đảng”, bắt đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền khóa đảng XI năm 2011 đã hoàn toàn thất bại”.…

Read more