Phê phán quan điểm sai trái của các thế lực thù địch núp bóng tổ chức nhân quyền

Quyền con người là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất trong nền văn hóa của nhân loại, được hình thành với sự đóng góp của tất cả các quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp và cá nhân con người trên trái đất, được quy định trong rất nhiều văn kiện pháp lý quốc tế, trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu được các quốc gia tôn trọng và thực hiện. Trước chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam các tổ chức nhân quyền đã gửi thư chung đề nghị người đứng đầu Nhà Trắng quan tâm đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và gây sức ép, buộc nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản của người dân, đã được đài RFA đăng tải trên “Rfatiengviet. org” với tiêu đề “Hoa Kỳ sẽ chỉ hỗ trợ về quân sự nếu Việt Nam tôn trọng quyền của dân”, cho rằng “Việt Nam trong nhiều năm gần đây, đó là việc đàn áp giới bất đồng chính kiến bằng việc bỏ tù hàng trăm người lên tiếng chỉ trích chế độ một cách ôn hòa với những bản án dài đến 20 năm, và giam giữ họ trong điều kiện hà khắc vô nhân đạo”.

Read more