Không thể xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Vừa qua, trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Joe Biden, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ thành “Đối tác chiến lược toàn diện”. Tuy nhiên, trên trang “Thongluan-rdp. org”, Nguyễn Gia Kiểng lại giật tít: Tầm cao mới của quan hệ Việt Mỹ thay đổi những gì?, cho rằng: “Chế độ cộng sản Việt Nam như một con tàu vừa mất la bàn vừa thiếu dầu và cần được cứu giúp”. Đây là luận điệu xuyên tạc vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đường lối đối ngoại của Việt Nam, bởi lẽ:

1. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: mẫu hình về sự “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”.

Việt Nam và Mỹ đã từng đối đầu trực tiếp đến bao vậy cấm vận trong mấy thập kỷ, nhưng với tinh thần “Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, hai bên đã bình thường hóa quan hệ năm 1995.…

Read more