GIỮ VỮNG MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – HOA KỲ “ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢNG TOÀN DIỆN”

Nhìn lại 28 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, nhân dân 2 nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Trên trang báo “Daploisongnui. org, Tiến Văn có bài viết “Tương lai Việt Nam: Loại bỏ Đảng Hồ Tàu”. Vẫn với lối mòn quen thuộc, Y đưa ra bình luận lố bịch gọi là “đảng Hồ – Tàu” để bôi xấu nhằm hạ thấp uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, bóp méo mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Y cho rằng: “quan hệ Việt Nam với Hoa Kì chỉ là tính toán thủ đoạn của bọn chóp bu Hồ – Tầu”.

Read more