NGOẠI GIAO VIỆT NAM VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA – DÂN TỘC, VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN

Mới đây, trên trang “Đoithoaionline” Đào Tăng Dực lại giật tít: “Đảng CSVN: Đu dây để xâm lược và đu dây để sống còn” với những luận điệu xuyên tạc trắng trợn đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, cho rằng: “Đảng CSVN chỉ giỏi nhất là đu dây từ xưa cho đến bây giờ”. Thực tiễn Việt Nam hoàn toàn bác bỏ những luận điệu sai trái của y, bởi lẽ:

Một là, ngoại giao Việt Nam góp phần quan trọng trong bảo vệ nền độc lập dân tộc, củng cố môi trường hòa bình cho đất nước.

Trong hai cuộc kháng chiến, ngoại giao Việt Nam đã đóng vai trò tích cực trong kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo thành sức mạnh tổng hợp cho dân tộc ta giành thắng lợi cuối cùng. Ngoại giao đã trở thành một mặt trận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và là bộ phận cấu thành quan trọng của đường lối cách mạng, luôn sát cánh cùng mặt trận quân sự và luôn có mặt ở tuyến đầu của công cuộc đấu tranh cách mạng.…

Read more