NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”[1]. Vậy mà trên trang báo “Thoibao”, Trà My đăng bài viết “Quốc hội Việt Nam đã đánh mất vai trò cơ quan lập pháp theo hiến định như thế nào?” để đánh giá không đúng về vị trí, vai trò của Quốc hội Việt Nam. Với những bình luận như: “Quốc hội không giữ vai trò lập pháp mà trở thành cơ quan đóng dấu, thông qua các dự luật”; “Quốc hội Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam… Đảng muốn như thế nào thì yêu cầu Quốc hội làm luật đúng như thế”.

Read more