XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VẤN ĐỀ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Xây dựng Đảng về đạo đức là hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên về xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng; giáo dục, rèn luyện đạo đức cho đội ngũ đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng; đấu tranh chống nhận thức và hành động phi đạo đức và các quan điểm sai trái, về đạo đức, lối sống, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Xây dựng Đảng về đạo đức luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng hết sức coi trọng, là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta.…

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, không thể thay thế

Trong những ngày này, cả nước ta đang nô nức phấn khởi chào đón năm mới 2024 và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các thế lực thù địch, phản động lại tỏ ra tức tối, hậm hực trước những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, rồi điên cuồng xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Trong bài viết “Đảng búa liềm Cộng sản Việt Nam: Búa đập đầu công nhân, liềm cắt cổ nông dân” đăng trên mạng xã hội, với cái nhìn định kiến và hận thù, Trần Hoài Nam đã cho rằng “mọi tầng lớp dân chúng đều bị rơi vào vô vàn tai ương dưới sự cai trị hà khắc của Đảng Cộng sản”, “toàn dân Việt Nam bị Đảng Cộng sản Việt Nam đầy đọa, đất nước hoang tàn”… Đây là những luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân; hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.…

Read more

PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong lịch sử nhân loại, hiếm có học thuyết, tư tưởng nào mà trong suốt quá trình hình thành và phát triển lại chịu nhiều sự đả kích, xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch như chủ nghĩa Mác – Lênin. Hành trình gần hai thế kỷ kể từ khi C.Mác, Ph.Ăngghen đặt nền móng đầu tiên tại Đức, V.I.Lênin kế tục và phát triển tại Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, cho đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là nền tảng tư tưởng vững chắc của các Đảng Cộng sản cầm quyền, trong đó có Việt Nam.

Vừa qua, trên trang “thongluan-rdp” có đăng tải nội dung “Văn hóa Marx – Lenin độc tài và lừa đảo còn kìm kẹp dân tộc ta bao lâu nữa” của đối tượng Âu Dương Thệ với những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng “văn hóa Mác – Lênin rủ ngủ, làm ngu dân”; đồng thời tôn vinh cái gọi là “văn hóa chính trị dân chủ đa nguyên”.…

Read more

Chiến lược “Ngoại giao cây tre Việt Nam” là đúng đắn!

Vừa qua, trên trang “Voatiengviet”, Linh Đan đã đăng tải bài viết: “Việt Nam có thể đánh mất bạn bè và sự tín nhiệm với ngoại giao ‘cây tre’” bày tỏ những bàn luận về chiến lược “ngoại giao cây tre” của Việt Nam. Nội dung của bài viết đưa ra nhiều luận giải, đánh giá về lập trường, quan hệ quốc tế của Việt Nam trong chiến lược, đường lối đối ngoại, ngoại giao mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Bởi vậy, cần khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, “ngoại giao cây tre” là triết lý biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Nam vừa mềm dẻo, linh hoạt vừa khí phách hiên ngang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mượn hình ảnh cây tre – một biểu tượng văn hóa rất mộc mạc, dung dị mà thân thuộc của người Việt Nam để gửi gắm thông điệp mang tính triết lý hết sức sâu sắc nhưng lại vô cùng gần gũi, thiết thực, đầy hào khí, giàu tính nhân văn, hòa hiếu, trọng lẽ phải, công lý và chính nghĩa của Việt Nam.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Doãn Đôn

Vừa qua trên trang “Hung – viet. org”, Nguyễn Doãn Đôn có bài viết: “Vì tham quyền dài lâu và không dám cải tổ, nên sự nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng đã không khoáng hậu” cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì quá tham vọng quyền lực, nên khẳng định vị thế của mình là anh hùng đốt lò trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, song, tham nhũng lại không giảm. Thực tế, Nguyễn Doãn Đôn đang bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam.

1. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước công khai, chặt chẽ, nghiêm túc bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu với chất lượng tốt theo quy định của Đảng.…

Read more

Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo cùng chung sống. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên để thực hiện hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Vừa qua, trên trang “Rfavietnam” có bài viết: “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam: Chính phủ ngược đãi người thiểu số Tây Nguyên một cách có hệ thống”, cho rằng Chính quyền Cộng sản Việt Nam đang kỳ thị, ngược đãi người thiểu số và đàn áp tự do tôn giáo ở Tây Nguyên. Thực tế, RFA đang xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên.

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đã, đang và sẽ đồng hành cùng dân tộc.…

Read more

Nhận định sai trái của Civicus về tự do, dân chủ ở Việt Nam

Vừa qua, trên trang “voatiengviet” đã đăng bài viết: “CIVICUS (Liên minh toàn cầu vì sự tham gia của công dân): Quyền tự do dân chủ ở Việt Nam ‘bị đóng kín’ trong năm 2023” với nhận định xuyên tạc về quyền tự do tiếp cận thông tin ở Việt Nam cũng như những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ quyền tự do thông tin của nhân dân, cho rằng: “Tại Việt Nam, hàng trăm trang wed đã bị chặn và chính quyền đã gây áp lực lên các nền tảng truyền thông xã hội để tăng cường kiểm duyệt các bài đăng “chống nhà nước”. Song, sự thật đã bác bỏ hoàn toàn nhận định của CIVICUS.

Thứ nhất, ở Việt Nam mọi công dân đều có quyền tự do tiếp cận thông tin.

Quyền tự do tiếp cận thông tin của công dân được quy định rõ tại điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.…

Read more

Phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ quyền biển , đảo của Việt Nam

Thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức chống đối, cơ hội chính trị đang lợi dụng thông tin về cuộc hải chiến Hoàng Sa để tung ra những luận điệu sai lệch nhằm “lật sử”, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam là điều không thể chấp nhận. Điển hình là bài viết “50 năm Hải chiến Hoàng Sa: Ai sẽ cùng hẹn “năm sau đến Hoàng Sa”? của đối tượng Tuấn Khánh trên trang “bbctiengviet”. Với những lời lẽ xuyên tạc, ngụy biện cố tình tung hô, thổi phồng công lao của chế độ ngụy quyền VNCH, Tuấn Khánh cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hèn nhát không dám bảo vệ Hoàng Sa, đồng thời làm sai lệch mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Song, sự thật là:

1. Những tư tưởng, đường lối, chính sách, văn kiện, chiến lược, kế hoạch… phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta từ trước đến nay đều khẳng định rất rõ ràng, biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; lợi ích quốc gia trên biển là vấn đề trọng yếu, thường xuyên và lâu dài của Việt Nam.…

Read more

Tiếp tục tái diễn luận điệu chống phá Công đoàn Việt Nam

Trên trang mạng “Bbctiengviet”, T.K.TRAN đã đăng bài viết “Công nhân và sự ngộ nhận về quyền lập công đoàn độc lập”. Với luận điệu phản động, phi khoa học, mang tính áp đặt, không có cơ sở lý luận và thực tiễn, Y cho rằng: Người lao động Việt Nam đang ở trong một hoàn cảnh đáng thương; “Bao giờ thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được thành lập?”, “Nhà nước định trì hoãn hoãn việc cho phép này tới bao giờ?” Y còn “ngớ ngẩn” hơn cho rằng “Luật Lao động, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 cho phép thành lập (tổ chức người lao động tại cơ sở) với những giới hạn của nó. Việc thành lập đòi hỏi một số quy trình nhất định: đăng ký ở đâu? Bộ Công An hay bộ Xã Hội?,

Read more

Tầm nhìn thiển cận của Dương Quốc Chính

Trên trang “Baotiengdan, Dương Quốc Chính viết bài có tựa đề: “Đạo đức xã hội xuống cấp do đâu?”. Nội dung bài viết mượn vụ học sinh bắt nạt cô giáo, để xuyên tạc về đạo đức xã hội hiện nay. Với cách nghĩ, cách nhìn phiến diện, cực đoan, không có bất cứ một ý nghĩ nào góp ý xây dựng cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà mà toàn những luận điệu hằn học, phi lý, thể hiện rõ bản chất của một kẻ lưu manh chính trị, thù địch đối với Đảng, Nhà nước, thù địch đối với chế độ chính trị, xã hội của Việt Nam. Thủ đoạn này đã cho thấy dã tâm nham hiểm của Dương Quốc Chính nên cần được vạch trần và bác bỏ.

1. Dương Quốc Chính lộ rõ ý đồ thâm độc

Lợi dụng triệt để những vụ việc học sinh đánh nhau, bắt nạt học đường và tồn tại, hạn chế của một số cơ sở, địa phương trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nền giáo dục Việt Nam.…

Read more