Những luận điệu phi khoa học, vô căn cứ

Trên trang mạng “Danchimviet”, Trần Gia Phụng đăng bài viết “Đảng Cộng sản không có trái tim Việt Nam”. Với luận điệu phản động, phi khoa học, vô căn cứ, mang tính áp đặt, không có cơ sở lý luận và thực tiễn, Y cho rằng: “Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng CSVN chỉ làm lợi cho Đảng CSVN, làm lợi cho đảng viên CS và QTCS, cho Liên Xô, cho Trung Cộng, chứ chẳng làm gì có lợi cho đất nước, mà chỉ phá hoại đất nước về tất cả các mặt và điều nguy hiểm nhất là đảng nầy hiện nay đang âm mưu từ từ bán nước cho những kẻ bành trướng phương Bắc… “Đảng Cộng sản Nga chiếm được chính quyền ngày 7-11-1917. Sau ba năm tiêu diệt các thành phần đối lập và nhóm Bạch Nga, ổn định nội bộ, đảng CS Nga nghĩ đến việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản ra nước ngoài và cạnh tranh với các nước Âu Mỹ, vì trước đây, vào thế kỷ 19, nước Nga chậm hơn các nước Âu Mỹ, kể những nước nhỏ như Netherlands (Hà Lan), Belgium (Bỉ), Portugal (Bồ Đào Nha)… trong việc tiến chiếm thuộc địa trên thế giới.

Read more

GIÁM SÁT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÂN DÂN

Giám sát chính là hoạt động thể hiện bản chất dân chủ trực tiếp của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, hoạt động này ngày càng hoàn thiện, cùng với các hoạt động khác của thể chế chính trị. Song, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam. Vừa qua, trên Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, Diễm Thi có bài viết: “Quyền giám sát của Nhân dân đối với ĐCSVN chỉ nằm trên giấy”, cho rằng quyền giám sát của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xã hội mới chỉ nằm trên giấy, Nhân dân vẫn chưa có cơ hội thực hiện; đồng thời kêu gọi duy trì một xã hội dân sự. Thực tế, Diễm Thi đang cố tình không hiểu quyền giám sát của Nhân dân và kích động “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam.…

Read more

LẠI CÁI TRÒ “VẼ RẮN THÊM CHÂN” CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, bôi đen lịch sử là những thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Và cũng với chiêu trò đó, mới đây trên trang “Quyenduocbiet” đã đăng tải những luận điệu xuyên tạc, vu khống của Đào Tăng Dực trong cái gọi là “Tương quan giữa Hiến pháp năm 2013 và sự suy thoái của kinh tế quốc gia”. Với những lời lẽ rất xảo trá, y đã cố tình “vẽ rắn thêm chân” nhằm xuyên tạc những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; đánh lừa dư luận, nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.…

Read more

NGƯỜI ĐÂN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀU VỚI ĐỘNG CƠ TRONG SÁNG

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những con người ưu tú có đủ đức và tài để hoạt động và phát triển Đảng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong từng thời kỳ.

Gần 94 năm, kể từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo dân tộc giành độc lập, thống nhất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng có vai trò quan trọng, gánh vác sứ mệnh lịch sử cao cả cùng với những truyền thống quý báu của dân tộc. Vì vậy, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam.…

Read more

Việt Nam luôn nỗ lực hành động vì quyền con người

Thời gian qua, RFA liên tục có những tin, bài về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhưng với góc nhìn méo mó, xuyên tạc sự thật với ý đồ không trong sáng. Điển hình là bài viết “Nhân quyền ở Việt Nam năm 2023: tiếp tục tồi tệ từ năm 2018” của Đinh Thảo và Minh Trang.

Hãy tôn trọng sự thật

Thực tế là, không phải “Hoa Kỳ nhượng bộ Việt Nam rất nhiều trong vấn đề nhân quyền để hai bên có thể nâng cấp mối quan hệ” như nhận định của Đinh Thảo, ngược lại, Hoa Kỳ đã ghi nhận những hành động của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người và thực sự mong muốn nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là dấu ấn cho thấy nhân dân hai nước đã tiến thêm một bước quan trọng trên con đường khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn “bất tuân dân sự” chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

Gần đây, để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng một thủ đoạn mới mang tên “bất tuân dân sự”. “Bất tuân dân sự” thể hiện tư tưởng cực đoan, “vô chính phủ”, đang được lợi dụng gắn với cái gọi là “xã hội dân sự” để chống phá Đảng, Nhà nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Một thủ đoạn nguy hiểm núp bóng “dân sự”  

Thuật ngữ “bất tuân dân sự” bắt nguồn lần đầu tiên trong tập tiểu luận của tác giả người Mỹ Henry David Thoreau với tiêu đề “dân sự bất hợp tác” viết vào tháng 5/1849. Thực chất đây là quan điểm cực đoan, “vô chính phủ” của một kẻ vốn là phạm nhân (H.D. Thoreau viết tập tiểu luận này nhằm biện minh cho việc ông ta phải ngồi tù ở bang Massachusetts vì tội không đóng thuế).…

Read more

THAM NHŨNG LÀ VẤN NẠN CỦA MỌI XÃ HỘI

Mới đây trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu đăng bài viết của VietTuSaiGon với tiêu đề “Các ông Củi” cho rằng “lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhen lên được hơn 3 năm và đang tiếp tục cháy không ngừng nghỉ”. Ý muốn nói tham nhũng ở nước ta nhiều, và chưa biết đến bao giờ mới hết.

Xin có đôi điều với VietTuSaiGon như thế này. Tham nhũng là hiện tượng kinh tế – xã hội gắn liền với sự ra đời và phát triển của bộ máy Nhà nước. Các quốc gia có các điều kiện về xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế khác nhau thì bản chất, hiện tượng tham nhũng cũng khác nhau. Không có một nhà nước, chính phủ nào trên thế giới không có tham nhũng. Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp của mọi cấp, mọi ngành và toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cũng như của mỗi người dân, đã đạt nhiều thành tựu to lớn, được người dân đồng tình ủng hộ, được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao, góp phần từng bước làm trong sạch các tổ chức của Đảng, bộ máy của Nhà nước, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Văn hóa trong chính trị là hệ giá trị văn hóa được con người lựa chọn tiếp nhận và biểu hiện ra trong quá trình hoạt động chính trị và là giá trị cốt lõi của mỗi hệ thống chính trị. Nó thể hiện nhận thức về chính trị, lý tưởng, niềm tin vào chính trị và cách thức tham gia vào đời sống chính trị của các chủ thể theo những chuẩn mực phù hợp với mục tiêu chung của xã hội. Thế nhưng, trên trang “Danchimviet”, Đinh Lâm Thanh lại đăng tải bài “Tương quan giữa văn hóa và chính trị”. Nội dung bài viết thể hiện rõ bản chất phản động, cực đoan, vu khống, bôi nhọ vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngay đầu bài viết, Đinh Lâm Thanh đã nhận định rằng “Một đất nước cai trị bởi cộng sản và dân tộc bị phân hóa làm hai với hai nền văn hóa chống đối nhau thì vấn đề tách rời chính trị ra khỏi văn hóa là không thể xảy ra”.

Read more

BẢO VỆ SỰ ƯU VIỆT, TIẾN BỘ CỦA DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam luôn là vấn đề nóng bỏng mà các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động quyết liệt chống phá, thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ CNXH ở nước ta. Mới đây, trên trang Facebook: Người Buôn gió, bút danh Người Buôn gió đã xuyên tạc dân chủ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên CNXH ở nước ta; xuyên tạc vị trí vai trò người đứng đầu của Đảng khi cho rằng: “Việt Nam đang vận hành theo thể chế quân chủ CNXH “Thể chế quân chủ CNXH đang hướng tới tương lai phá sản trong tương lai gần” … Người Buôn gió cần biết rằng:

Thứ nhất, chế độ quân chủ và dân chủ XHCN ở Việt Nam là hoàn toàn khác nhau.

Read more