Lại vẫn cái trò vu khống, bịa đặt, lừa đảo

Sau 38 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó có nỗ lực nhằm bảo đảm tự do Internet. Tuy nhiên, vẫn có cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí từ bên ngoài, đưa ra những đánh giá phiến diện, bóp méo thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, xếp Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia không có tự do internet. Để tiếp tục phụ hoạ cho sự vu khống, bị đặt, lừa bịp đó, mới đây trên “Rfatiengviet” lại cho phát tán“Ba tổ chức phi chính phủ đề nghị LHQ chất vẫn Việt Nam về vi phạm tự co Internet”. Đây là sự xuyên tạc rất trắng trợn về tình hình tự do Internnet của Việt Nam.

Vẫn chỉ là sự “tung hứng”, làm nóng vấn đề nhân quyền, tự do Intenet ở Việt Nam, lấy cớ để can thiệp, gây sức ép chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch đã đưa ra những thông tin bịa đặt, vu khống, thiếu thực thế về tình hình tự do Internet của Việt Nam.…

Read more