Hiếu học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Những ngày qua, trên “Vietnamthoibao” đã đăng tải bài viết “Hám học hay hám danh?” của Nguyễn Văn Tuấn. Trong bài viết, đã “nghĩ lại” theo kiểu “thầy bói xem voi” để minh chứng cho lời của “một giáo sư khả kính ở Hà Nội nhận xét rằng người Việt hám danh, chớ không hẳn hám học” là đúng. Nghĩa là Tuấn đã dựa vào “góc nhìn của xã hội phương Tây” và hiện tượng “háo danh” của không ít người để bài bác truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Thực tế là:

Học tập là cách thức con người tích lũy kinh nghiệm và làm giàu tri thức cho mình.

Không một nước nào, không một dân tộc nào tồn tại và phát triển mà không coi trọng việc học tập. Học tập chính là con đường ngắn nhất để làm giàu, lưu giữ, truyền đạt kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác.…

Read more