Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng

Gần đây, các lực lượng thù địch, phản động lợi dụng việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội xem xét nguyện vọng cá nhân và đồng ý cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với một số cán bộ cấp cao, đồng loạt đăng tải các bài viết xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng. Trong bài viết “Quanh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn ai”, Thu Hằng đã trích dẫn, cắt ghép những nhận định không khách quan, sai sự thật của một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, rồi a dua, hùa theo,…. cho rằng, ở Việt Nam “đang xáo trộn chính trị”, “đó là sự tranh giành quyền lực, chiến tranh phe phái”… Rõ ràng, đây là những luận điệu sai trái hòng xuyên tạc tình hình ở Việt Nam, gây hoang mang dư luận xã hội, chống phá Đảng và Nhà nước ta.…

Read more