KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở VIỆT NAM

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của nhân dân và cả hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã trở thành quyết tâm chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Thế nhưng mới đây Nguyễn Quốc Khải (NQK) đã đăng bài viết trên “Vietbao với chủ đề “Kết quả 13 năm đốt lò: Tham nhũng ở Việt Nam bộc phát trở lại, trong bài viết đó NQK đã lượm nhặt, sao chép để nhào nặn thành bài viết của mình với từng câu, từng chữ đều chứa đựng ý đồ thâm hiểm là phá hoại công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, đả kích, nói xấu Đảng, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; kích động, hướng lái tạo dư luận tiêu cực trong xã hội hoài nghi về công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, từ đó NQK hô hào, cổ súy cho cái gọi là “đổi mới thể chế” thay đổi thiết chế chính quyền, rằng Việt Nam cần một chế độ pháp quyền để chống tham nhũng.…

Read more