Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được bảo đảm

Trong thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội liên tục đăng tải những thông tin xuyên tạc tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bài viết “Chính quyền gia tăng đàn áp giới hoạt động về quyền của người Khmer Krom” đăng trên trang “rfatiengviet” là một trong số đó.

Bài viết xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; vu cáo chính quyền “đàn áp và sách nhiễu những người hoạt động vì quyền của người Khmer Krom”; đồng thời, tuyên truyền cái gọi là “dân tộc bản địa” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Nam Bộ. Thực chất của những luận điệu trên là xuyên tạc, lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết, kích động tư tưởng ly khai, tự trị ở nước ta nói chung, Nam Bộ nói riêng.…

Read more