AI LÀ NGƯỜI PHÁ VỠ TỔNG TUYỂN CỬ TRONG HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954?

Mới đây, trên trang “Chantroimoimedia” đối tượng Trần Gia Huy đã phát tán bài Việc thi hành hiệp định Giơnevơ với các nội dung vu khống Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa vi phạm các điều khoản của Hiệp định, trong đó có nội dung phủ nhận là “…không có một điều khoản nào nói đến việc tổ chức tổng tuyển cử để thống nhấtđất nước mà nhà cầm quyền CS cứ nhất định đòi hỏi tổ chức tổng tuyển cử theo hiệp định Giơnevơ” hay lại khẳng định “Hiệp định Giơnevơ chỉ là một hiệp định đình chiến, thuần túy quân sự và không đưa ra một giải pháp chính trị….”. Đây chính là sự tráo trở, lật lọng trong thực hiện các giải pháp của Hiệp định Giơnevơ đã được các bên ký kết ngày 21/7/1954 của bọn tay sai cho thực dân và đế quốc mà đứng đầu là Ngô Đình Diệm đã được Mỹ đứng sau hậu thuẫn.…

Read more

THỦ ĐOẠN “DÙNG HIỆN TƯỢNG ĐỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT” CỦA NHỮNG KẺ BẤT MÃN, PHẢN ĐỘNG

Trên trang “Vietnamthoibao” phát tán bài viết “Con người xã hội chủ nghĩa ngày càng man rợ?” của Bút danh Minh Triều. Lướt qua bài viết tưởng rằng, đây chỉ là những dòng cảm xúc nói lên những bức xúc cá nhân về một số vấn đề xã hội, hiện tượng xã hội. Người đọc nếu không xem xét kỹ, không đề phòng sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng, bị đầu độc và còn ảnh hưởng cả đến những thế hệ hiện tại và tương lai của đất nước. Khi đọc kỹ lại bài viết mới thấy rằng, đây là bài viết hết sức nguy hại, thù hằn, có tính thù địch, mưu đồ phản động rất rõ ràng được ẩn sau việc miêu tả các hiện tượng xã hội diễn ra gần đây.

Thực chất, đây là thủ đoạn “lấy hiện tượng để xuyên tạc bản chất”, đánh tráo khái niệm, dùng những hiện tượng tiêu cực có tính điển hình để quy chụp và phủ nhận những thành quả mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA PHẠM TRẦN

Với tựa đề: “Làm gì có tự do ở Việt Nam” đăng trên trang mạng “Quyenduocbiet”, Phạm Trần đã đưa ra những luận điệu hết sức sai trái, phản ánh sai sự thật trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Phạm Trần rêu rao rằng: chính quyền Việt Nam “đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng”. Đây là một luận điệu hết sức phản động hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho thấy dã tâm quyết chống phá Đảng, Nhà nước ta của Phạm Trần. Song, luận điệu của y đã bị thực tiễn sống động ở Việt Nam hiện nay bác bỏ. Bởi lẽ:

Thứ nhất, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, với gần 27 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, nên Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân.…

Read more

NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA “KHẢI NGUYÊN” CẦN BÁC BỎ

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN MỐI QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng thân thiết gần gũi có quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Điều này, đã trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc và tiếp tục được nhân dân hai nước dày công vun đắp. Ngày nay, cho dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, nhưng Việt Nam và Campuchia vẫn đã và đang duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

Thế nhưng, vừa qua nhân Kỷ niệm 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2024) trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Campuchia. Đáng chú ý, trên trang BBC Tiếng việt có bài viết với tiêu đề: “Việt  Nam và Campuchia còn là “láng giềng đặc biệt” sau 57 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”?

Read more

CUỐN SÁCH “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG PHẢI LÀ SỰ ÁP ĐẶT TƯ TƯỞNG CÁ NHÂN

Gần đây, việc xuất bản cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị các thế lực thù địch tung ra nhiều bài viết xuyên tạc, chống phá. Điển hình trên trang “Bbc” đã có bài viết với tiêu đề: “Tổng Bí thư tiếp tục ra sách: Truyền bá “Tư tưởng Nguyễn Phú Trọng”?”, nội dung bài viết cho rằng đây là một nỗ lực để áp đặt tư tưởng cá nhân hoặc nói cách khác là “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng” lên xã hội Việt Nam. Những quan điểm này, không chỉ thiếu căn cứ mà còn thể hiện sự hiểu biết sai lầm hoặc cố tình xuyên tạc mục đích của cuốn sách cũng như vai trò của Tổng Bí thư.

Thứ nhất, cuốn sách khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước, không phải là sự áp đặt tư tưởng cá nhân

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tài liệu quý giá giúp định hướng phát triển văn hóa đất nước.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA TỔNG THỐNG NGA VLADIMIR PUTIN

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Sự kiện này đã góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Liên bang Nga. Thế nhưng, các đối tượng thù địch, các phần tử phản động lưu vong ở nước ngoài lại tìm cách bôi nhọ, xuyên tạc chuyến thăm và đường lối đối ngoại của Việt Nam. Trang “saigonnhonew” Hiếu Chân có bài viết: “Việt Nam đu dây coi chừng dây đứt”! cho rằng: “lãnh đạo Việt Nam đang mắc sai lầm nghiêm trọng” vì “đu dây”… Những luận điệu trên là hoàn toàn sai trái, đối lập với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

1. Quan hệ Việt Nam – Liên Xô trước đây và Việt Nam – Liên bang Nga ngày nay được xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị truyền thống trong hơn 7 thập kỷ qua.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN QUAN HỆ TRUYỀN THỐNG GIỮA VIỆT NAM – LIÊN BANG NGA

Gần đây, nhân sự kiến chuyến thăm của Tổng Liên bang Nga Vladimir Putin đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều tờ báo trong nước và cơ quan ngôn luận đã tập trung vào mối quan hệ truyền thống lâu dài giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như hợp tác kinh tế, quốc phòng giữa hai nước. Tuy nhiên, đây cũng là thời cơ và cũng là cái “cớ” để các trang mạng phản động, những kẻ luôn có sự đố kỵ, thâm thù với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước.

Trên trang “Bbc phát tán bài viết với tiêu đề:Ông Putin tới Việt Nam: Quốc tế nói gì khác với báo chí Việt Nam?” Trước đó, trong bài viết ngày 17/6 trên “Reuters” đưa tin về chuyến thăm của Tổng Liên bang Nga Vladimir Putin tới Việt Nam người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết: “Không có quốc gia nào nên cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta và nếu làm vậy là cho phép ông ta bình thường hóa những tội ác của mình”.…

Read more

HIỂU BIẾT NÔNG CẠN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM – LIÊN BANG NGA CỦA TRẦN ĐÔNG A

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20/6/2024. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và 12 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một sự kiện đối ngoại quan trọng của cả hai nước. Chuyến thăm còn thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Tuy vậy, các thế lực thù địch, phản động luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, xuyên tạc ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ “DÂN CHỦ, ĐẢNG ĐỨNG TRÊN, ĐỨNG NGOÀI PHÁP LUẬT” Ở VIỆT NAM

Từ trước đến nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên trang “saigonnhonews”, Lão Thất phát tán bài viết “Tình hình chính trị ở Việt Nam hiện nay: Lửa cháy trên bàn cờ”, nội dung xuyên tạc, phủ nhận dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam; xuyên tạc Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; vu cáo “Đảng đứng ngoài, đứng trên pháp luật”; hạ thấp vị trí, vai trò của hệ thống pháp luật ở Việt Nam; kích động mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với Đảng; đồng thời, Lão Thất cho rằng, bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của nhân dân đã bị đảng tước đoạt, từ lòng dân biến thành ý đảng.…

Read more