ĐẰNG SAU SỰ XUYÊN TẠC CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA CỦA HUỲNH TRẦN

Thời gian qua, Đảng ta thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch cơ hội chính trị vẫn không ngừng sử dụng các chiêu trò, luận điệu xuyên tạc về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Mới đây, trên trang “thongluan-rdp”, Huỳnh Trần có giật tít: “Tham nhũng hủy hoại chế độ toàn trị, cảnh báo đỏ về mô hình chuyên chế trở lại” với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc mục đích cũng như kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta thời gian qua.

Huỳnh Trần suy diễn thực hành chống tham nhũng chỉ để duy trì chế độ; hậu quả là tình hình ngày càng tồi tệ và chế độ đang đứng trước nguy cơ tồn vong ngày càng lớn; xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay thành chuyện cuộc chiến tranh giành quyền lực, thanh trừng nội bộ trong Đảng.…

Read more