Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Việt Tân về nhân quyền ở Việt Nam

Vừa qua, trên trang “Viettan”, cái gọi là Đảng Việt Tân đăng tải bài viết “Vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ” xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Bài viết dẫn lời của một số dân biểu liên bang Hoa Kỳ có những hành động “lên án hoàn toàn và toàn diện” Việt Nam vi phạm nhân quyền khi “bỏ tù các nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, các tín hữu tôn giáo và nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam”. Vì thế, “Việt Tân quyết định vận động nhân quyền cho Việt Nam” bằng cách “chia sẻ” hay “kêu gọi” các dân biểu liên bang Hoa Kỳ tiến hành “hỗ trợ và giải cứu các tù nhân lương tâm, các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam”. Thực chất của những luận điệu trên là xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đổi trắng thay đen với những kẻ vi phạm pháp luật, chống phá cách mạng.…

Read more