HIỂU BIẾT NÔNG CẠN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM – LIÊN BANG NGA CỦA TRẦN ĐÔNG A

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20/6/2024. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và 12 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu một sự kiện đối ngoại quan trọng của cả hai nước. Chuyến thăm còn thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Tuy vậy, các thế lực thù địch, phản động luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, xuyên tạc ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.…

Read more