PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA TỔNG THỐNG NGA VLADIMIR PUTIN

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Sự kiện này đã góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Liên bang Nga. Thế nhưng, các đối tượng thù địch, các phần tử phản động lưu vong ở nước ngoài lại tìm cách bôi nhọ, xuyên tạc chuyến thăm và đường lối đối ngoại của Việt Nam. Trang “saigonnhonew” Hiếu Chân có bài viết: “Việt Nam đu dây coi chừng dây đứt”! cho rằng: “lãnh đạo Việt Nam đang mắc sai lầm nghiêm trọng” vì “đu dây”… Những luận điệu trên là hoàn toàn sai trái, đối lập với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

1. Quan hệ Việt Nam – Liên Xô trước đây và Việt Nam – Liên bang Nga ngày nay được xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị truyền thống trong hơn 7 thập kỷ qua.…

Read more