Hãy lấy dân làm gốc

Các ứng cử viên độc lập kia tài giỏi ở đâu, có thực sự vì dân, vì nước hay không? người dân không biết. Sống ở nơi cư trú mà không biết ai là hàng xóm, không tham gia bất cứ hoạt động chung nào của cộng đồng liệu có xứng đáng là đại biểu của dân hay không? Họ đã không biết “lấy dân làm gốc”, vậy làm sao có thể trở thành người đại biểu của nhân dân./. Read more