Nguyễn Đình Cống – Kẻ xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam

Gần đây, trên trang Baotiengdan bút danh Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Nguy hiểm cho ai?”. Toàn bộ nội dung bài viết của Y là những lời lẽ xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam.

1. Nguyễn Đình Cống, với mưu đồ chính trị đen tối, Y đã cố tình xuyên tạc, cho rằng “Lãnh đạo Đảng csVN đang loay hoay trước tình thế nguy hiểm của sự suy thoái. Cấp thiết phải củng cố, làm trong sạch đảng”.

Nguyễn Đình Cống nên biết rằng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược; là tất yếu khách quan, gắn chặt với quá trình phát triển, trưởng thành của sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.…

Read more

Vạch trần âm mưu đen tối của Nguyễn Đình Cống

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao, Nguyễn Đình Cống đã đăng bài viết “Cần rõ ràng hơn sự cam kết pháp lý của Đảng trước nhân dân”. Trong bài viết, Y đã vay mượn lời lẽ của những kẻ “cùng hội, cùng thuyền” đăng lại nội dung cách đây hằng chục năm, đòi “Kiến nghị sửa, bổ sung Điều 4, Hiến pháp”, nhằm mục đích hướng lái dư luận, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Hiến pháp Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, Hiến pháp là văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng của mỗi quốc gia, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước. Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật; là cơ sở pháp lý của hệ thống chính trị để xây dựng hệ thống pháp luật; nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội và chủ quyền quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ.…

Read more

NHẬN DIỆN CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ CỦA NGÔ HUY CƯƠNG

Trên trang “Doithoaionline. com” với bút danh Ngô Huy Cương đã đăng bài viết “Quốc hội và Chính phủ Việt Nam: Quan hệ bữa nay”. Trong bài viết Y cho rằng: “chủ trương “đồng hành” với Chính phủ do Quốc hội khóa này khởi xướng là một chủ trương đi lệch với Cương lĩnh 2011 của Đảng, không phù hợp với Hiến pháp 2013 và trái với nhận thức chung của nhân loại”. Thực chất đây là chiêu trò lợi dụng dân chủ, núp bóng cử tri của Y để xuyên tạc, nhằm hạ thấp vị trí, vai trò, chức năng, uy tín của Quốc hội, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, ở Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.…

Read more

Luận điệu hàm hồ của Ngọc Vinh

Mới đây, trên trang “Baotiengdan. com” với bút danh Ngọc Vinh đăng bài viết “Thời đại mất nhân tính”. Nội dung bài viết lợi dụng một số vụ việc vi phạm pháp luật trong thời gian vừa qua đã và đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý để xuyên tạc, gây hoài nghi, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Y cho rằng: “Nếu có nhân tính, một bệnh viện công của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã không sợ bạn quỵt viện phí của họ. Tình trạng mất nhân tính xảy ra khắp nơi, trong guồng máy của nhà cầm quyền, trong các ngóc ngách khổ sở của đời sống nhân dân. Tuy nhiên, thực tế tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả phát triển của Việt Nam trong thời gian qua đã hoàn toàn bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái đó.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA PHAN NHẬT NAM

Xuyên tạc lịch sử “lật sử” là một trong những âm mưu, thủ đoạn chống phá thường xuyên của các thế lực thù địch. Trên trang Thongluan-rdp.com, Phan Nhật Nam đăng bài “Lịch sử tháng Tám, tháng Chín năm 1945 phải được viết lại”. Đọc nội dung bài viết cho thấy rõ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, mục đích kích động, chống phá của Y. Bởi vì, thực tế lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái đó:

Thứ nhất, ngày 09/3/1945, phát xít Nhật đảo chính hất cẳng Pháp, ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng đã quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Ngày 12/3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và dự báo “ba cơ hội tốt” sẽ giúp cho những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương chín muồi.…

Read more

VẪN CHIÊU TRÒ CŨ CỦA PHẠM ĐÌNH BÁ

Hằng năm, cứ chuẩn bị đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước ta. Mới đây, trên trang Baoquocdan.org Phạm Đình Bá đã đăng bài “Đừng gọi nó là bác”. Với những câu từ cắt ghép, lời lẽ thô tục, vu khống, Y cho rằng: “Cuộc chiến anh em tương tàn mà nó chủ trương và lãnh đạo trong gần 20 năm từ năm 1955 đến năm 1975 tàn hại khoảng 2 đến 4 triệu dân ta”. Những luận điệu của Phạm Đình Bá là hoàn toàn phản động và sai trái. Bởi vì:

Thứ nhất, như chúng ta đã biết, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân ta từ 1954 đến 1975 là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, nhằm mục tiêu hoàn thành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

Trên trang “Facebook: Đài Á Châu tự do RFA” có bài viết “Báo nhà nước được tập huấn nhân quyền để bảo vệ đường lối của đảng”. Một số luận điểm trong bài viết cho rằng: “ở Việt Nam thì báo chí chỉ được phép nói một chiều”, “ở Việt Nam báo chí được xem như là công cụ của nhà cầm quyền, các cơ quan báo chí phải chịu sự kiểm soát của cơ quan tuyên giáo nên họ mất đi tính sáng tạo, phản biện vốn có”. Đây là những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về hoạt động báo chí ở Việt Nam, Bởi vì:

Thứ nhất, Luật Báo chí ở Việt Nam quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí; quyền tự do báo chí của công dân; trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐỖ NGÀ

Chưa bao giờ các thế lực phản động, cơ hội chính trị từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng công kích, xuyên tạc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một mũi nhọn chống phá. Trên Facebook: “Hội những người cầm bút can đảm Đỗ Ngà đã đăng tải bài viết “Sự cản trở của cái đuôi định hướng”. Trong nội dung bài viết, Đỗ Ngà cho rằng: “Cái gọi là Kinh tế Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về bản chất là sự can thiệp quá sâu của yếu tố nhà nước”. Đây là luận điệu xuyên tạc của y, bởi lẽ:

Thứ nhất, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, cũng không có mô hình kinh tế thị trường chung cho tất cả các quốc gia, dân tộc.…

Read more