NHẬN ĐỊNH SAI TRÁI CỦA RFA VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) Ở VIỆT NAM

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế Luật Đất đai 2013). Tuy nhiên, lợi dụng tự do, dân chủ, một số phần tử cơ hội chính trị, phản động đã đưa ra những nhận định sai trái khi cho rằng: “Những người soạn luật đều là những cán bộ của nhà nước và là những người quản lý đất đai; Họ soạn luật chỉ nhằm có lợi cho chính quyền, cho những người quản lý đất đai thôi, quyền lợi của người dân kể như không được lưu tâm tới”Họ ép người dân rồi bắt người dân phải thí đất, giao đất vô lý, trái với pháp luật”. Đây là những nhận định vô căn cứ và hoàn toàn sai trái. Bởi vì:

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.…

Read more

Phạm Trần – Kẻ xuyên tạc trắng trợn công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Trong thời gian qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, thực chất, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng quốc tế vào sự nghiêm minh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Tuy nhiên, với bản chất của một kẻ “bồi bút” thường xuyên chống phá cách mạng Việt Nam, trên trang “Vietbao” Phạm Trần có bài viết “Từ tham nhũng kinh tế đến tham nhũng quyền lực ở Việt Nam”. Trong bài viết, Y xuyên tạc rằng: “tham nhũng quyền lực” do chính đảng viên gây ra để thu tóm quyền cai trị mới khiến Đảng lo sợ”. Y đã đánh tráo khái niệm và bịa đặt rằng: Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam chưa được đẩy lùi “nên một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quay lưng lại với Chủ nghĩa Cộng sản Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”..

Read more

Nguyên Anh lại giở trò chống phá

Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet bút danh Nguyên Anh lại tuyên truyền, xuyên tạc rằng: “Việt Nam lại năn nỉ xin công nhận nền kinh tế thị trường đầu voi đuôi chuột!”, “trong lý thuyết cộng sản không có nền kinh tế thị trường, cái được gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là do bịa ra”… Thực chất đây là luận điệu sai trái và phản động chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bởi vì:

1. Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Moscone, San Francisco, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 với sự tham dự của khoảng 2.000 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và trường đại học trong khu vực.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách đây 106 năm, ngày 07/11/1917, giai cấp công nhân, nông dân, binh sĩ và đông đảo quần chúng lao động nước Nga dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích đã tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại, đứng lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, vì sự tiến bộ xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, cứ vào những ngày này, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường chống phá, nhằm phủ nhận, hạ thấp vai trò, giá trị lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga.…

Read more

Nhận diện và bác bỏ luận điệu xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam

Xuyên tạc, phủ nhận đường lối ngoại giao và thành quả cách mạng Việt Nam là một mục tiêu mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang tập trung chống phá.

Mới đây, trên trang “Baotiengdan. com”, bút danh Nguyễn Thông đăng bài “Ngoại giao cây tre”. Trong bài viết, Nguyễn Thông đã nói nhiều đến cây tre Việt Nam, song với suy luận “gãy khúc”, “đứt đoạn”, lồng ghép mưu đồ đen tối, Y cho rằng: “ngoại giao cây tre, thứ sản phẩm ngang ngược của nhà cầm quyền… Ngoại giao cây tre chỉ lừa được kẻ dại khờ hoặc bị kẻ tham lam lợi dụng, chứ không qua mặt được người tử tế”. Thực chất, đây là một luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá đường lối ngoại giao của Việt Nam. Bởi:

Thứ nhất, trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, cây tre là hình tượng đặc trưng, luôn gắn bó với dân tộc Việt Nam, mang trong mình cốt cách riêng của nền văn hóa, con người Việt Nam, kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, dung dị mà sáng tạo.…

Read more

Luận điệu trắng trợn xuyên tạc hiến pháp Việt Nam

Phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc Hiến pháp Việt Nam là một thủ đoạn tuy không mới nhưng hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch. Trên trang “Thongluan-rdp. org, với bút danh Lê Mạnh Tường đăng bài “Đảng cộng sản Việt Nam hãy chấm dứt thực thi bản Hiến pháp 2013!”. Trong bài viết, Y cho rằng:“Bản Hiến pháp đang có ở Việt Nam chủ trương chuyên chính vô sản; là độc tài toàn trị cộng sản; có nghĩa là các quyền tự do phải bị hạn chế ở mức tối thiểu nhứt và thậm chí một số quyền còn bị cấm chỉ”. Đây là một luận điệu xuyên tạc trắng trợn, ngang nhiên chống phá Đảng, Nhà nước và Hiến pháp Việt Nam.

Thứ nhất, Lê Mạnh Tường cần hiểu rằng, Hiến pháp Việt Nam là văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng, là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam; nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội và chủ quyền quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.…

Read more

VẠCH TRẦN MƯU ĐỒ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM CỦA NGUYÊN ANH

Để thực hiện mục tiêu chống phá công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mới đây, trên trang “Quyenduocbiet. com”, Nguyên Anh lại đăng bài “Xây dựng CNXH bằng nước bọt!” để phủ nhận sạch trơn những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Đặc biệt, Y đã trắng trợn xuyên tạc, đặt điều về phát triển giáo dục và y tế ở Việt Nam. Song, sự thật ở Việt Nam đã và đang bác bỏ mọi luận điệu chống phá này của Nguyên Anh. Bởi lẽ:

1. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân; xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Do đó, các chính sách của nhà nước đều hướng đến quyền và lợi ích của nhân dân.…

Read more

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HIẾN PHÁP, CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, tính tối thượng của Hiến pháp luôn được bảo đảm. Thế nhưng, trên Facebook: Đài Á châu tự do Đông Phong, với bài viết “Hạt giống” Hiến pháp và pháp luật chuẩn mực”, cho rằng: “Việt Nam hiện tại với cơ chế tập trung, quyền lực nằm trong tay giai cấp thống trị một cách tuyệt đối, họ vừa tham gia Lập pháp, vừa tham gia Hành pháp, cũng kiêm nhiệm luôn Tư pháp thì sự tha hóa quyền lực là không thể tránh khỏi”. Thực chất, đây là luận điệu xuyên tạc Hiến pháp, chống phá Việt Nam.

Thứ nhất, cần hiểu đúng cơ chế lập hiến và Hiến pháp Việt Nam.

Ở Việt Nam, Hiến pháp phản ánh ý chí và nguyện vọng chung của dân tộc và toàn thể nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam; là cơ sở pháp lý cho xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.…

Read more

ĐẨY MẠNH NÊU GƯƠNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 847 CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại những di sản vô cùng quý giá, có giá trị lý luận và thực tiễn, một trong những di sản đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong đó, đặc trưng nổi bật về phong cách là nêu gương, nói đi đôi với làm.

Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cán bộ, đảng viên thực hành nêu gương, nhưng trước hết phải nêu gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nói phải đi đôi với làm; có như vậy nhân dân mới tin tưởng, mới phục và tự nguyện, tự giác nghe theo, tin theo và làm theo.…

Read more

Bác bỏ luận điệu chống phá đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xuyên tạc, phủ nhận đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa là mục tiêu trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Mới đây, trên trang Tintuchangngayonline”, Bùi Quang Vơm, với bài viết: Liệu Việt Nam có thể tự cải cách? đã xuyên tạc rằng: “Chấp nhận thị trường là chấp nhận tư bản chủ nghĩa, phản bội lý tưởng xã hội chủ nghĩa, phản bội chủ nghĩa Mác – Lênin”. Quan điểm này là hoàn toàn sai trái:

1. Về lý luận: Lịch sử phát triển kinh tế thị trường đã chỉ ra, kinh tế thị trường xuất hiện từ xã hội nô lệ, hình thành trong xã hội phong kiến và phát triển mạnh trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa ra đời là những tiền đề quan trọng cho sự hình thành kinh tế thị trường.…

Read more