Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta cũng khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”, đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, bởi vì:

Thứ nhất, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận cách mạng chân chính, khoa học nhất, chỉ ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của cách mạng Việt Nam.…

Read more

Nguyên Anh, nguyên hình là kẻ mù giá trị

Sự đúng đắn khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được chứng minh bằng cả lý luận và thực tiễn, thế nhưng vẫn có những kẻ phản động, cơ hội, bất mãn về chính trị ôm lòng thù hận, cay cú hoặc bị lợi ích cá nhân che mờ mắt, điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, Nguyên Anh là một đối tượng điển hình khi vừa qua, trên trang mạng phản động “Quyenduocbiet”, Y viết bài “Tư tưởng ‘bác’ hồ chỉ gói gọn trong chữ L”, để quy chụp “chủ nghĩa Mác-Lênin đã là chuyện không tưởng” và “tư tưởng hcm không có gì khác hơn là những chữ L” đó là:“lê lết”, “luồn lách”, “leo lên”, “láo lường”. Đây là luận điệu phản động của kẻ cố tình chà đạp lên lẽ phải, coi thường người đọc, đồng thời cũng phơi bày sự dốt nát và mù giá trị của Nguyên Anh, bởi vì:

Thứ nhất, chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết, một hệ thống lý luận khoa học mang trong mình những giá trị bền vững và được phát triển không ngừng, do đó không bị hạn định bởi biên giới quốc gia, dân tộc, không bị lỗi thời.…

Read more

Không thể phủ nhận vai trò to lớn của phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Như một thói quen, cứ vào tháng 5 hằng năm, khi cả dân tộc Việt Nam đang hướng về ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các thế lực thù địch, phản động cơ hội, bất mãn về chính trị lại tăng cường các hoạt động chống phá xuyên tạc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, như vừa qua trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do RFA đăng bài: “Càng thi đua học tập theo gương Hồ Chí Minh, càng lộ nhiều quan chức tham nhũng” với luận điệu sai trái rằng: “học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh là vô bổ, tốn ngân sách, hình thành một thế hệ làm theo một hình mẫu do người khác định hướng không được tự do khám phá và thể hiện khả năng bản thân”.

Trước hế, cần khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.…

Read more

Không thể phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đó là sự thật hiển nhiên, thế nhưng một số đối tượng phản động, “hành nghề chống cộng cực đoan” vẫn cố tình “đánh lận con đen”, phủ nhận trắng trợn thành quả cách mạng của Việt Nam, ra sức chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, đối tượng với bút danh N.A, đã công khai kêu gọi “Tranh đấu để xóa bỏ đảng csVN” với luận điệu xuyên tạc cho rằng: “Lịch sử và thời gian đã chứng minh rằng đảng csVN chính là nguồn trở lực lớn nhất để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ văn minh”.

          Thực tế lịch sử và thời gian cho thấy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là nguyện vọng, ý chí của nhân dân và hợp hiến. …

Read more

Sự xuyên tạc của David Thiên Ngọc

Đã thành thông lệ, “đến hẹn lại lên”, hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, các thế lực, thù địch, phản động, cơ hội bất mãn về chính trị lại tung ra những luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Nội dung những luận điệu này bao nhiêu năm qua vẫn thế; tính sai trái và giả dối của nó đã được phơi bày mà bất kỳ ai có lương tri trên thế giới đều biết. Trong số đó có David Thiên Ngọc, vừa qua đối tượng này có bài: “Sai lầm của học thuyết Marxist-Leninist và Con đường Cách mạng Việt Nam”, với luận điệu cho rằng: “xóa chế độ phong kiến xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn Lenin đã không làm được và hoàn toàn sai…hướng nhân dân đến thiên đường ảo tưởng”; “Bây giờ đất nước Việt Nam đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc”.…

Read more

Bản mặt trơ trẽn của Tân Phong

Trong tổ chức phản động Việt tân, Tân Phong là đối tượng thường xuyên có những bài viết với luận điệu xuyên tạc sự thật, thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, yếu kém trong xã hội sau đó gán ghép, quy chụp nguyên nhân do hệ thống chính trị của Việt Nam, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Mặc dù, liên tục bị đấu tranh, bác bỏ, phơi bày tính giả dối, phản động, thế nhưng, với bản chất vô sỉ và bản mặt trơ trẽn vừa qua, Y lại viết bài “Tương lai của Việt Nam và nền giáo dục băng hoại không thể cứu vãn” cho rằng ở Việt Nam, “Chừng nào thể chế chính trị và nền giáo dục này còn tồn tại thì tương lai của quốc gia này sẽ là ngàn năm tăm tối”.

Read more

Nguyễn Vũ Bình hiện nguyên hình là một kẻ phản động

         Cắt xén thông tin, gán ghép sự kiện, thổi phồng khuyết điểm làm méo mó sự thật, từ đó nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước là những thủ đoạn thường thấy của các đối tượng phản động. Vừa qua, nhân sự kiện, ManpowerGroup Việt Nam phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An tổ chức Hội thảo “Giữ chân người lao động sau đại dịch Covid-19”. Trên trang mạng Bureau CTM Media – Á Châu, đối tượng Nguyễn Vũ Bình đăng bài “ Vì sao 54% người lao động không muốn tiếp tục công việc của mình?”. Trong đó, Nguyễn Vũ Bình đã cắt xén nội dung Hội thảo, xuyên tạc tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam. Y cho rằng “54% người lao động Việt Nam đang có tâm lý muốn nghỉ công ty mình đang theo làm” là do “sự đối xử với người lao động của nhà cầm quyền hoàn toàn vô trách nhiệm và tàn bạo.…

Read more

Sự ngụy biện của Đoàn Bảo Châu

Ngụy biện, đưa ra những lập luận sai trái, không hợp lý, cố ý vi phạm các quy tắc về logic là một trong những cách làm thường thấy của các đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn về chính trị nhằm tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta, trong đó có Đoàn Bảo Châu. Núp bóng chiêu bài phản biện xã hội, Y thường bới móc, lượm lặt những sai phạm, tiêu cực ở Việt Nam sau đó ngụy biện để gây ra sự lầm tưởng ở người nghe, người đọc, họ tưởng rằng khuyết điểm đó là rất lớn, rất phổ biến, rất nghiêm trọng, là thuộc về bản chất của chế độ. Như mới đây, lợi dụng sự việc Đảng, Nhà nước Việt Nam xử lý các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế và ngoại giao, Y viết bài Đâu là công bằng xã hội?”,…

Read more

Không thể xuyên tạc tình hình kinh tế và dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, trong đó có kinh tế và dân chủ, nhân quyền, đó là sự thật hiển nhiên mà tất cả người dân Việt Nam đều biết và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, một số đối tượng phản động cơ hội bất mãn chính trị vẫn cố tình phủ nhận sự thật hiển nhiên ấy. Mới đây, trên trang Facebook phản động “Hội những người cầm bút can đảm” đối tượng Nguyên Anh đăng bài “Những thằng nói láo”, cho rằng “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là quái thai khi tồn tại song song hai thể loại tư nhân và nhà nước… làm gì có sự cạnh tranh công bằng”, “dân chủ XHCN thực chất là dân chủ toàn trị của đảng csVN”, “nhân quyền còn tồi tệ”.…

Read more

Bản mặt trơ trẽn của Nguyên Anh

Nguyên Anh là kẻ thường xuyên có những bài viết xuyên tạc bóp méo tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam nhằm chống phá Đảng và sự nghiệp đổi mới của dân tộc ta. Vừa qua Y lại viết bài “Chà đạp nhân quyền, ngăn cấm tự do ngôn luận của chế độ độc tài csVN” đăng trên trang mạng Quyenduocbiet.com. Y cho rằng “với lối cai trị độc tài toàn trị xổ toẹt lên nhân quyền của công dân”, “bắt người dân kê khai lý lịch khi muốn sở hữu một chiếc sim điện thoại”, gắn chíp căn cước công dân để tiện cho theo dõi định vị, bắt bớ, “tại Việt Nam chỉ cần reo tên TBT, chủ tịch quốc hội hoặc quan chức ra chửi là bị bắt ngay lập tức vì tội phản động, chống phá, thù địch…”. Rõ ràng, đây là luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận ở Việt Nam nhằm hạ thấp uy tín của Đảng bởi vì:

Thứ nhất, việc người dùng đăng ký thông tin cá nhân để sở hữu một sim điện thoại là điều hết sức bình thường và đang được hầu hết các nước trên thế giới hiện nay thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm bảo vệ quyền lợi của người dùng, ngăn chặn các hành vi phạm tội và là cách để tiết kiệm tài nguyên kho số viễn thông.…

Read more