TINH THẦN CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực về kinh tế – xã hội trên khắp thế giới! Nhưng trong bài: “Quốc khánh, quốc tang” đăng trên Viettan, cho thấy Tân Phong cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng để phán xét về tinh thần “chống dịch như chống giặc” mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang triển khai, thể hiện ở:

Thứ nhất, quan niệm dịch là giặc và phương châm chống dịch với tinh thần như chống giặc. Sự tàn phá, mức độ nguy hiểm của đại dịch thời gian qua rất nghiêm trọng, nặng nề, được coi là vấn đề cấp bách nhất của các quốc gia, dân tộc, bởi sự đột biến nhanh chóng, không ngừng tạo ra các chủng mới làm tăng nguy cơ biến chứng và tử vong ở người bệnh, khiến diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp với số lượng ca nhiễm mới tăng cao trên toàn cầu.…

Read more

VĂN MINH LÀ BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Những điều mà Phương Nguyễn đã viết trong bài: “Bản chất đặc thù của động vật hoang dã cộng sản dù là Tàu cộng hay Việt cộng đều không thể thay đổi” đăng trên Danlambao vừa qua là trái với sự thật đang diễn ra ở Việt Nam, phủ nhận bản chất văn minh, sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội, sự nỗ lực của chính quyền, hệ thống chính trị và những kết quả mà cả dân tộc Việt Nam đã đạt được trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Với cách nhìn thiển cận đó, cho thấy Y chưa hiểu bản chất đặc thù của chủ nghĩa xã hội cũng như con người đang xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Chủ nghĩa xã hội là văn minh, là mục tiêu đi tới của loài người. Lịch sử nhân loại đã khẳng định sự ưu việt của mô hình xã hội chủ nghĩa.…

Read more

MỘT SỰ NGỘ NHẬN CỦA NGUYỄN QUANG DUY

Sự ngộ nhận đánh tráo sự thật ở Việt Nam của Nguyễn Quang Duy trong bài: “Dân trí, xã hội dân sự, và văn hóa ứng xử trên mạng” đăng trên Baotiengdan vừa qua đến là trắng trợn! Hắn ngộ nhận về sự phát triển của xã hội và dân trí Việt Nam giống như một con Robot đã được lập trình chỉ dùng để xuyên tạc những sự thật đang diễn ra ở Việt Nam, vì rằng:

Ngộ nhận của Nguyễn Quang Duy bắt đầu từ nhận thức về “Đợt bùng phát thứ tư của Coronavirus chủng mới”. Nhận thức của y về tác động của đợt dịch này làm cho Việt Nam: “thay đổi tư duy và văn hóa ứng xử”; “đẩy lùi các chỉ tiêu kinh tế lạc quan đưa ra đầu năm”; “xã hội phân hóa khó lường” là không đúng. Vấn đề này đã được các báo chí trong và ngoài Việt Nam, thậm chí mới đây ở Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã tổng kết và đều khẳng định: mặc dù có ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng xã hội Việt Nam luôn ổn định, chỉ tiêu trên các lĩnh vực cơ bản đạt được như kế hoạch đã đề ra.…

Read more

THỂ CHẾ – KHOA HỌC VÀ NIỀM TIN

Bàn về thể chế, có rất nhiều nhà khoa học trên thế giới và ở Việt Nam đã thống nhất: Thể chế là hệ thống quy tắc, quy định, luật lệ và thiết chế để điều chỉnh các hành vi của các thành viên trong xã hội, hay là những nguyên tắc, phương thức thực hiện, những cách thức tổ chức xã hội đảm bảo cho xã hội vận hành thông suốt. Việt Nam đã, đang hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các thể chế trong vận hành xã hội đi lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy, sự phủ nhận về thể chế của Đỗ Ngà trong bài: “Lỗi thể chế, tác hại vô cùng lớn” trên Bureau CMT Media – Âu Châu chỉ là những lời lẽ bên bàn trà ở ngoài quán nước rìa đường, bởi vì:

Việt Nam đã xây dựng và không ngừng hoàn thiện thể chế trên tất cả các lĩnh vực một cách chặt chẽ, khoa học.…

Read more

KIÊN ĐỊNH VỚI KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SẼ ĐI TỚI VĂN MINH

Bảo Đỗ Ngà là kẻ cơ hội chính trị quả là không sai! Với những ý tứ trong bài: “Vì sao sự lừa gạt có hệ thống vẫn cứ mọc như nấm ở VN?” trên Bureau CTM Media – Âu Châu cho thấy y không hiểu gì về “ngu muội” và “văn minh” lẫn “khát vọng”“kiên định”! Nói đến xã hội thì không thể không nói đến con người. Xã hội văn minh hay ngu muội là do chính con người xây dựng. Muốn xã hội văn minh thì con người, từng cá nhân phải có khát vọng và kiên định xây dựng xã hội; ngược lại xã hội sẽ lụi tàn, trở về mông muội khi con người, từng cá nhân thiếu khát vọng và kiên định. Vấn đề này được thể hiện trên các khía cạnh sau:

Lịch sử phát triển loài người là sự vận động phát triển từ mông muội đến văn minh.

Read more

TẤT YẾU ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Mới đây, trong bài viết: “Loay hoay đi tìm thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa” của kẻ có bút danh Triệu Tử Long đăng trên Boxitvn đã đưa ra nhận định hàm hồ rằng: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang xây dựng là sự “lần mò”; “dò đá qua sông”; Việt Nam “không đi chung con đường cùng nhân loại”. Hiểu như vậy là “cảm tính”, chưa thấy hết bản chất, tính tất yếu của vấn đề, nên cần phải trao đổi và làm rõ, trên một số nội dung như sau:

Một là, thực chất đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế thị trường là để phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế của nền kinh tế thị trường, trong đó, có kinh tế tư nhân.…

Read more