Dương Hoài Linh hiểu gì về dân chủ ở Việt Nam mà phán

Trên trang “Viettin” Dương Hoài Linh có đăng bài “Căn bệnh sợ chính trị của người Việt”. Cho rằng chính trị là thế này, là thế kia trong cuộc sống thường ngày, xong cuối cùng cái đích đến của Dương Hoài Linh vẫn là xuyên tạc, bịa đặt về dân chủ tại nước ta. Y cho rằng “người nông dân suốt đời chân lấm tay bùn, đâu biết cuộc sống tiện nghi, đâu biết là nếu có dân chủ thực sự họ sẽ được hưởng nhiều cái sung sướng”.

Thật nực cười cho một con “ếch ngồi đáy giếng” phán về dân chủ ở nước Nam. Như chúng ta đã biết, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ phong kiến tay sai đã khiến cho người nông dân Việt Nam bị bần cùng hóa, người dân phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”, sống trong cảnh đói khổ, lầm than, tang thương cùng cực.…

Read more

LUẬN VỀ KẺ SĨ NGÀY XƯA VÀ “KẺ SĨ” NGÀY NAY

Nói tới kẻ sĩ là nói tới những người có văn hóa và nhân cách ở trình độ cao; kẻ sĩ là người học cao, hiểu rộng. Chữ cũng có bóng dáng đầu tiên của học trò, nhưng mục đích ở cuối chặng đường học hành lại là làm quan. Tóm lại, chữ phản ánh một hành trình gồm nhiều chặng, từ lúc đi học đến khi làm quan.

Từ xa xưa, giới trí thức, những người học cao hiểu rộng, có chí khí được nhân dân vinh danh là kẻ sĩ. Danh xưng kẻ sĩ, ngoài ý nghĩa đề cao đạo học và nhân tài, còn là sự gửi gắm, hy vọng, đặt ra yêu cầu cao về nhân cách, cốt cách người quân tử, dù cạm bẫy, cám dỗ thế nào cũng phải luôn giữ lòng ngay thẳng, tôn trọng, đấu tranh bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, ngày xưa vẫn có kẻ sĩ thuộc hạng “dài lưng tốn vải”, hữu danh vô thực, thường được gọi là “sinh đồ ba quan” mà Phan Huy Chú đã than phiền: “Từ khi kẻ nịnh thần đề nghị đổi phép thi, hạng sinh đồ ba quan đầy cả trong thiên hạ.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc của Trần Khánh Ân

Vẫn tiếp tục với chiêu bài bịa đặt, vu khống, bóp méo sự thật, mới đây Trần Khánh Ân đã đã đăng trên trang “Baotiengdan” bài viết “Đứng trong nghèo khó Đảng Cộng sản chỉ còn những lựa chọn tăm tối”, Y đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Trần Khánh Ân đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ xụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng học theo Trung Quốc tạo ra tăng trưởng giả tạo, thông qua bất động sản rồi tạo ra được cho đất nước một tầng lớp dân oan và kinh tế nguy ngập”. Với luận điệu trên mục đích của Trần Khánh Ân là nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật, dẫn dắt, hướng lái nhận thức và dư luận theo mục đích xấu xa của Y , làm cho một bộ phận quần chúng nhân dân, giới trẻ hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niền tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong đổi mới, phát triển kinh tế đất nước.…

Read more