DỰ ĐOÁN NHÂN SỰ – MỘT THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào đầu năm 2021, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn hết sức nguy hiểm, thu hút được sự chú ý của nhiều người quan tâm đó là chúng đưa ra những dự đoán nhân sự và đi cùng với những bình luận xuyên tạc công tác nhân sự, cán bộ của Đảng để chống phá.

1. Các thế lực thù địch đưa ra những dự báo và xuyên tạc nhân sự Đại hội XIII của Đảng:

Thủ đoạn của chúng là suy diễn công tác cán bộ của Đảng ta như: Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII của Đảng; những Ai sẽ vào “tứ trụ” Bộ Chính trị, vào Ban Bí thư; Nhân sự Đại hội XIII: Gươm đã tuốt khỏi vỏ, mọi người cần biết… Thật là phi lý, Đại hội XIII của Đảng chưa diễn ra, mà họ là những người ngoài cuộc lại cho mình là những nhà thông thái cái gì cũng biết “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông”, khoác lác, bịa đặt như thật.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU XUYÊN TẠC VỤ ÁN Ở ĐỒNG TÂM

Những ngày qua, Tòa án nhân dân Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng… Lợi dụng vụ án này, các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tiến hành nhiều hoạt động xuyên tạc, đánh lận bản chất vụ án, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

  1. Những luận điệu xuyên tạc của các cá nhân, tổ chức phản động về vụ án:

Trong quá trình phiên tòa sơ thẩm diễn ra, không ít các cá nhân, tổ chức chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tung ra nhiều luận điệu, yêu sách phi lý liên quan đến vụ án xảy ra tại Đồng Tâm.…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC SỰ GIA TĂNG TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, thì các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động chống phá, tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phá hoại Đại hội XIII của Đảng.

1. Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc hệ tư tưởng của Đảng. Những ngày gần đây các thế lực thù địch tung ra nhiều bài viết, video clip với lập luận, tuyên truyền, cổ vũ cho việc từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Lợi sự việc Đảng lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo Chính trị, họ đưa ra các kiến nghị theo ý chủ quan với nhiều hình thức như “trao đổi”,“gửi thư”,“góp ý cho Đại hội XIII”… Chúng cho rằng Đại hội XIII là thời cơ để đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng “xã hội dân sự”.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC SỰ THẬT VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2.9

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 có giá trị hết sức to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Vậy mà, vẫn có những thế lực thù địch trong và ngoài nước với tâm địa đen tối, bằng những lời lẽ thiếu thiện cảm cố tình xuyên tạc và phủ định giá trị của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của dân tộc ta.

1. Luận điệu cho rằng không cần phải làm Cách mạng tháng Tám vì với xu thế chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Pháp sẽ tự trao trả độc lập cho Việt Nam. Đây là luận điệu hết sức sai trái, không đúng sự thật. Trước hết chúng ta cần phải khẳng định, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta, đất nước ta.…

Read more

VẠCH TRẦN BẢN CHẤT LỢI DỤNG “DÂN CHỦ” ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Tiến hành “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại càng lợi dụng vấn đề “dân chủ” để chống phá cách mạng nước ta quyết liệt hơn.

1. Thực chất những luận điệu đòi “dân chủ” ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Để đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam thông qua “diễn biến hòa bình”, trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu đòi thực thi cái gọi là “dân chủ”, “tự do”. Điều mà mọi người dễ nhận thấy đó là họ đã tung hô, cổ súy quyết liệt đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “có dân chủ và phát triển”.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU LỢI DỤNG DỊCH COVID ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình trong nước và thế giới xuất hiện những vấn đề phức tạp mới, diễn biến khó lường, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài, tái trở lại ở một số quốc gia, trong đó có Đà Nẵng của Việt Nam chưa được ngăn chặn triệt để, đã tác động ảnh hưởng đến an ninh, kinh tế, xã hội của đất nước.

Lợi dụng tình hình này các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối cách mạng Việt Nam đã thiết lập hàng trăm website và hàng nghìn nhóm (kín và công khai), tài khoản mạng xã hội (facebook, youtube, zalo…) tán phát thông tin dưới nhiều thủ đoạn khác nhau để chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, công kích, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.…

Read more

CẦN NẮM VỮNG NHỮNG QUY ĐỊNH XỬ PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 Ở ĐÀ NẴNG

Vừa qua, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của Nhân dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, bên cạnh các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1126/UBND ngày 27-2-2020, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền các nội dung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tuyên truyền nêu rõ các mức phạt đối với các hành vi vi phạm.…

Read more

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG YẾU QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN VONG CỦA ĐẢNG

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho Đảng hoạch định cương lĩnh, đường lối đúng đắn và hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính trị, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do vậy, ngay từ những năm 50, 60 của thế kỷ XX, trên thế giới nổi lên cuộc đấu tranh của chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống chủ nghĩa Mác cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Với lẽ đó, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Tháng 12-1963, Nghị quyết Trung ương 9 khóa III của Đảng đã chỉ rõ: Một số cán bộ, đảng viên đã nhận thức và hành động trái với quan điểm của Đảng. Số đó tuy rất ít nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng.…

Read more

ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH CỦA NHỮNG KẺ KHOÁC ÁO DÂN CHỦ

Những ngày gần đây nước Mỹ đã trải qua những vấn đề nổi cộm khi biểu tình, bạo lực đã và đang xảy ra tại hàng chục thành phố lớn. Sau khi cảnh sát bắt giữ và làm một công dân da màu tử vong tại bang Minnesota ngày 25/5 đã thổi bùng làn sóng đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc. Hậu quả của sự leo thang từ các vụ biểu tình chuyển biến thành bạo lực, cướp bóc, các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Mỹ, nhiều cửa hàng, trụ sở cảnh sát bị đập phá, thậm chí người biểu tình còn tấn công cả Nhà Trắng, buộc chính quyền phải ra lệnh giới nghiêm ở nhiều bang. Từ sự việc trên một số nhà “dân chủ” tự xưng ở Việt Nam sau một thời gian tỏ ra thờ ơ, vô cảm với biểu tình ở Mỹ thì nay đã lên tiếng.…

Read more

VẠCH TRẦN BẢN CHẤT CỦA RISE

Sau khi Bộ Công an công bố “Việt Tân” là tổ chức khủng bố và xử lý nghiêm những người có hành vi tuyên truyền, nhận tài trợ, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện và hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân”…, một số đối tượng cầm đầu, cốt cán đã tuyên bố rút ra khỏi tổ chức để thực hiện các dự án riêng. Một trong số đó là việc sử dụng danh nghĩa Tổ chức NGO, lợi dụng các vấn đề liên quan “dân sinh”, “dân chủ”, dễ dàng tiếp cận với người dân. Đây là thủ đoạn nguy hiểm của “Việt Tân” nhằm tránh cáo buộc liên quan khủng bố. Một trong số đó là tổ chức Rise. Tổ chức này hoạt động dưới vỏ bọc của tổ chức phí chính phủ (NGO) theo mô hình tổ chức “xã hội dân sự”, bảo vệ môi trường, nhu cầu dân sinh, là những vấn đề thu hút được sự chú ý của người dân để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn, biểu tình trong nước; huấn luyện đào tạo cho các cá nhân, hội nhóm người Việt trong và ngoài nước nhằm gây dựng các tổ chức chính trị đối lập.…

Read more