HÃY CHẤM DỨT NGAY NHỮNG HÀNH VI PHẢN VĂN HÓA

Khi Hà Nội đang cùng cả nước tập trung mọi nỗ lực chống dịch covid-19 thì trên địa bàn thành phố vẫn còn xuất hiện những hành vi lạc lõng, ứng xử kém văn hóa, không chấp hành quy định, thậm chí còn chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Vì vậy, đòi hỏi ý thức chấp hành quy định, văn hóa ứng xử và sự chia sẻ, chung sức đồng lòng của mọi người dân cùng với lực lượng tuyến đầu để ngăn chặn đại dịch cần được phát huy hơn bao giờ hết.

1. Kiên quyết lên án, đấu tranh với những hành vi phản văn hóa. Trong thời gian qua trên các phương tiện thông tin truyền thông đã đưa tin trên địa bàn thành phố đã xuất hiện những hành vi ứng xử kém văn hóa, không chấp hành quy định phòng, chống dịch, chống đối lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ như vụ việc một người giả danh vị tiến sĩ, đang công tác ở một cơ quan báo chí lớn không chấp hành quy định phòng, chống dịch, lớn tiếng quát nạt, thách thức lực lượng chức năng, không chấp hành quy định của thành phố Hà Nội trong phòng, chống dịch, đặc biệt là thời gian thực hiện giãn cách xã hội.…

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Do vậy, để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội tất yếu phải tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

1. Sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta. Lợi dụng một số vấn đề bất cập, hạn chế, yếu kém trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, nhất là việc chúng ta chưa đạt được một số chỉ tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa so với định hướng đặt ra để năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.…

Read more

PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, nhờ đó mà cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, những điều đó đã được thực tiễn lịch sử minh chứng rất rõ ràng, không có gì bàn cãi. Nhưng các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn lịch sử và hiện tại, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

1.Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.…

Read more

MỌI NGƯỜI DÂN HÃY CẢNH GIÁC TRƯỚC “ĐẠI DỊCH” TIN GIẢ

Hiện nay nước ta đang đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, đặc biệt, với sự xuất hiện của biến chủng virus mới Delta vô cùng nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh chưa từng có, khiến cho dịch bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng đã phát tán nhiều tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch  Covid-19 của nước ta. Sự xuất hiện nhiều tin giả về dịch Covid-19 đã gây nên tâm lý hoang mang, bức xúc với người dân. Vì vậy, mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác không tin theo “đại dịch” tin giả, hãy chung tay góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID.

1.Tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI

Thời gian vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước sự kiện quân nhân Trần Đức Đô tử vong tại Trường Quân sự Quân khu 1. Sau khi sự việc xảy ra, đã có rất nhiều luồng thông tin, hình ảnh, video clip, tin, bài viết chưa chính xác được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội… làm phức tạp tình hình, gây mất ổn định tại địa phương. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để livestream, đăng tải các bài viết, hình ảnh về khám nghiệm tử thi, cảnh tang thương của gia đình Đô, kèm theo những bình luận xuyên tạc mối đoàn kết, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

1. Vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thế lực thù địch đã tung hình ảnh, video clip, tin, bài viết sai sự thật lan truyền trên các trang mạng xã hội; đưa ra nhiều ý kiến phân tích, bình luận, bịa đặt cho rằng: “chỉ huy đơn vị đã thông tin sai lệch cái chết của Đô”, “thực chất Đô chết do bị Tiểu đội trưởng và đồng đội đánh đập dã man”, “Đơn vị đã cố tình bao che sự việc”; khi có sự phản ứng của dư luận “Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo bưng bít truyền thông, ngăn cản mọi người tố giác tội ác của Đảng, Quân đội lên mạng xã hội”, “Các trang mạng xã hội bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách ngăn chặn bất hợp pháp không cho các hình ảnh video của Việt Tân, của các nhà đấu tranh dân chủ được phát hành ở Việt Nam”,… Qua đó chúng xuyên tạc, quy chụp “Quân đội nhân dân Việt Nam không có tình người, vô nhân đạo, đánh đập, giết hại tàn sát lẫn nhau”, “ma cũ bắt nạt ma mới”, “cán bộ ức hiếp, tàn sát cấp dưới”, kích động mọi người không tin tưởng vào Đảng Cộng sản, vào Chính quyền Việt Nam, vào Quân đội, “Hô hào cảnh giác với Cộng sản, phản đối không cho con em gia nhập Quân đội”…Những thông tin trên là hoàn toàn xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết Quân – Dân, xuyên tạc bản chất, truyền thống Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.…

Read more

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRONG LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT

Trong thời gian qua, văn học, nghệ thuật đã và đang phát huy tốt vai trò nuôi dưỡng, bồi đắp những tư tưởng, tình cảm nhân văn, trong sáng, cổ vũ, tập hợp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song, văn học, nghệ thuật cũng là “mảnh đất” màu mỡ được các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm gieo rắc những tư tưởng phản động, chống phá Đảng và chế độ ta. Do vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật là việc làm hết sức cần thiết hiện nay.

1.Những biểu hiện sai trái trong đời sống văn học, nghệ thuật mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cần phải đấu tranh. Thời gian gần đây đã có không ít hiện tượng văn học, nghệ thuật tiêu cực nảy sinh, có xu hướng phủ nhận thành tựu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kích động sự thù hằn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; gieo rắc tư tưởng bi quan, hoài nghi, dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; “hạ bệ thần tượng”, “giải thiêng” và đi sâu khai thác những câu chuyện đời tư của các anh hùng dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo hướng thêu dệt, thổi phồng, bóp méo sự thật.…

Read more

NGĂN CHẶN MỌI XUYÊN TẠC, PHÁ HOẠI “MỤC TIÊU KÉP” CỦA VIỆT NAM

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2021 của Chính phủ năm 2021 đã xác định: “Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới”. Đây là phương châm hành động, trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm 2021, là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp. Lợi dụng tình hình này các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc phá hoại “mục tiêu kép” của Việt Nam.

1. Mọi người dân cần phải nhận rõ âm mưu “mượn gió bẻ măng” để chống phá của các thế lực thù địch.

Trong thời gian gần đây, những phần tử cơ hội, chống đối tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá đất nước ta.…

Read more

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC BÁC BỎ MỌI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA KẺ XẤU

Ngày 5/6/2021, Chính phủ đã tổ chức Lễ ra mắt “Quỹ Vaccine” phòng, chống Covid-19. Ngay sau khi “Quỹ Vaccine” được thành lập đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiệt tình hưởng ứng. Trong một thời gian ngắn chúng ta đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng. Đây là con số nói lên sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống, đạo lý thương yêu, đùm bọc, chở che cho nhau có từ ngàn năm văn hiến của dân tộc ta. Vậy mà vẫn còn có những luận điệu với lời lẽ hằn học, “chọc gậy bánh xe” xuyên tạc chủ trương, cách làm tốt đẹp và hiệu quả của Đảng và Nhà nước ta.

1.Những luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo sự thật về Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của Việt Nam. Sau khi Chính phủ Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt “Quỹ Vaccine” phòng, chống Covid-19 một số đài, báo, trang mạng thù địch đã đưa những thông tin có nội dung thiếu chính xác, bóp méo sự thật, xuyên tạc chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI SỰ XUYÊN TẠC VỀ KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG COVID – 19 Ở VIỆT NAM

Trong những ngày gần đây cả nước đang tập trung mọi nỗ lực để kiểm soát và xử lý có hiệu quả các nguồn lây lan do dịch Covid – 19 gây nên. Lợi dụng sự kiện này trên mạng xã hội, các đối tượng thù địch đã liên tục xuyên tạc, phát tán những thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận về công tác phòng, chống dịch bệnh của chúng ta.

1.Sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình dịch bệnh và những nỗ lực phòng chống dịch covid – 19 ở Việt Nam. Nhiều tổ chức phản động ở ngoài nước như: Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, các đài phát thanh VOA, RFA, Chân trời mới media, Hội anh em dân chủ… đã cấu kết với những phần tử chống đối ở trong nước, lợi dụng triệt để mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và kết quả phòng chống Covid-19 ở trong nước.…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ BẦU CỬ

Hiện nay, cơ quan chức năng đang chủ động, tích cực tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Song với mưu đồ đen tối, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá bầu cử của chúng ta với tính chất hết sức quyết liệt. Chúng đưa ra nhiều thông tin thiếu chính xác, bình luận theo ý đồ xấu, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức lệch lạc về hoạt động bầu cử của chúng ta. Những hoạt động chống phá của chúng được biểu hiện ở một số nội dung sau:

Một là, chúng tìm mọi cách để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.

Read more