Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được bảo đảm

Trong thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội liên tục đăng tải những thông tin xuyên tạc tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bài viết “Chính quyền gia tăng đàn áp giới hoạt động về quyền của người Khmer Krom” đăng trên trang “rfatiengviet” là một trong số đó.

Bài viết xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; vu cáo chính quyền “đàn áp và sách nhiễu những người hoạt động vì quyền của người Khmer Krom”; đồng thời, tuyên truyền cái gọi là “dân tộc bản địa” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Nam Bộ. Thực chất của những luận điệu trên là xuyên tạc, lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết, kích động tư tưởng ly khai, tự trị ở nước ta nói chung, Nam Bộ nói riêng.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Trần Hiếu Chân

Vừa qua, trên trang “rfatiengviet”, Trần Hiếu Chân đăng tải bài viết: “Trung ương 9 và kỳ họp thứ 7 Quốc hội: ‘Con quay búng sẵn trên trời…’”. Bài viết đã xuyên tạc công tác nhân sự tại Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII và Kỳ họp thứ 7 Quốc hội, khóa 15.

Bài viết xuyên tạc việc Trung ương giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mang tính “nửa kín nửa hở”, là “cuộc giao tranh khốc liệt” giữa các phe nhóm, cho rằng, đây chỉ là “kịch bản” như “con quay búng sẵn trên trời”, các vị trí đã được “định đoạt sẵn” hay “không thể tự mình quyết định kết cục của định mệnh”. Luận điệu trên là hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ, với mục đích nham hiểm, nhằm nhiễu loạn thông tin, hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về công tác nhân sự của Đảng ta.…

Read more

Không thể xuyên tạc tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Trên trang “Baotiengdan”, Trần Ngọc Vương đã đăng tải bài viết: “Về Cách mạng Tháng Mười Nga”, trong đó y đã xuyên tạc về tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bài viết cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 luôn bị lịch sử “nguyền rủa”, bởi “nó là tội ác, mở đầu cho nhiều tội ác hệ quả diễn ra trên quy mô thế giới”. Chính vì thế sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là tất yếu. Y còn phủ nhận giá trị, cái gốc nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin khi cho rằng, chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Trung Quốc, Việt Nam… hiện nay là chủ nghĩa tư bản, chẳng liên quan gì đến chủ nghĩa Mác – Lênin hay chủ nghĩa xã hội cả.…

Read more

Không thể xuyên tạc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam

Vừa qua, trang “Facebook: Hội những người cầm bút can đảm” đã đăng tải bài viết của Phạm Trần: “Đảng và Nhà nước CSVN đã và đang vi phạm nghiêm trọng quyền làm chủ đất nước của công dân”. Bài viết có nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, trong đó xuyên tạc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xam lược của dân tộc Việt Nam.

Phạm Trần cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng là “không chính danh mà cũng chẳng chính đáng”, bởi vì đã “cướp chính quyền hợp pháp Trần Trọng Kim bằng bạo lực ngày 19/8/1945” nên “đã gây ra 30 năm chiến tranh “huynh đệ tương tàn”…, không đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho dân mà còn làm kiệt quệ đất nước và chia rẽ dân tộc”. Thực tế đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc này.…

Read more

Cần hiểu đúng về chính sách ngoại giao của Việt Nam

Xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung về ngoại giao nói riêng là một trong những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực, thù địch, phản động. Bài viết: “Trì hoãn dân chủ hóa đất nước: thêm một tội ác của đảng CSVN” của Đào Tăng Dực đăng trên “Baotiengdan” là một trong những số đó.

Trong bài viết, Đào Tăng Dực dùng những ngôn từ hết sức xấc xược, phản động, bôi nhọ, vu khống, xúc phạm đến Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc. Y cho rằng: “Sách lược ngoại giao nổi bật của CSVN là đu dây giữa các cường quốc. Khi xưa giữa Nga và Tàu. Bây giờ giữa Tàu và Hoa Kỳ. Vì đu dây là quốc sách nên hoàn toàn không có sự sáng tạo để tìm con đường riêng mà chỉ còn bắt chước như bầy khỉ vậy”.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII của Đảng

Từ ngày 15 đến ngày 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7) đã họp, thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Sự kiện này được đông đảo nhân dân và dư luận quan tâm, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, các trang mạng xã hội phản động cũng đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc về Hội nghị.

Cả trước, trong và sau Hội nghị, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị liên tục tán phát những bài viết xuyên tạc như: “Đằng sau những con số- Hội nghị “giữa nhiệm kỳ” không nói được điều gì” của Phạm Trần đăng trên Việt Báo và Quyenduocbiet.com;…

Read more

Tây Nguyên là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam

Trong những ngày vừa qua, dư luận hết sức quan tâm đến vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, gây thương vong một số chiến sỹ công an xã, cán bộ xã và người dân. Nhân dân cả nước rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, các trang mạng phản động đã tán phát nhiều nội dung xuyên tạc về vùng đất Tây Nguyên, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo. Bài viết “Vấn đề tôn giáo tại Tây Nguyên: Chính quyền càng can thiệp thô bạo càng không có lối thoát” của Văn Tâm trên trang “Luatkhoa” là một trong số đó.

Văn Tâm cho rằng, người dân Tây Nguyên “không bao giờ xem mình là người Việt” nên “không chấp nhận sự kiểm soát của người Kinh”, đặc biệt về vấn đề dân tộc, tôn giáo.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc của Phạm Lê Đoan về các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam

Sau khi 02 báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) được công bố (5/2023), các trang mạng phản động đua nhau tán phát nhiều bài viết xuyên tạc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bài viết “Tôn giáo ở Việt Nam là một quyền tự do có định hướng chính trị” của Phạm Lê Đoan trên trang “Vietnamthoibao” là một trong số đó.

Từ việc trích dẫn những nhận định sai lệch, thiếu thiện chí của Bộ Ngoại giao Mỹ trong Báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 cũng như “quan sát” cá nhân và những thông tin của các tổ chức tôn giáo “chịu sự phụ thuộc vào định hướng chính trị” nặng nề của chính quyền, Phạm Lê Đoan đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, đổi trắng thay đen về các tôn giáo, tổ chức tôn giáo ở Việt Nam, nhằm đánh đồng giữa những chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo” với những kẻ đội lốt, giả danh tín ngưỡng, tôn giáo để phá Đời, phá Đạo, vu cáo chính quyền “sách nhiễu”, “đàn áp”.

Read more

Luận điệu phản động của Quang Nguyên về Đạo Công giáo ở Việt Nam

Lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là âm mưu, hoạt động thâm độc của các thế lực thù địch, phản động. Chúng thường lợi dụng tất cả các tôn giáo để chống phá, trong đó có đạo Công giáo. Bài viết “Thiên Chúa Giáo và chính quyền” của Quang Nguyên trên trang “Vietnamthoibao” nhằm xuyên tạc đạo Công giáo ở Việt Nam cả trong lịch sử và hiện tại là một trong số đó.

Thứ nhất, xuyên tạc đạo Công giáo trong lịch sử

Quang Nguyên cho rằng: “Giáo dân Công giáo đã đóng góp quan trọng vào các phong trào đấu tranh chống lại chính quyền cộng sản, đặc biệt là vào thập niên 1950 và 1960 tại miền Bắc”. Y cũng giải thích: “Giáo dân chống lại chính quyền cộng sản tại Việt Nam chủ yếu là do họ không đồng ý với chính sách cộng sản về tôn giáo và quyền con người… thường áp đặt các quy định để kiểm soát tôn giáo”.…

Read more

Bác bỏ “Khuyến nghị” của USCIRF

Đầu tháng 5/2023, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) đã đưa ra các nhận định thiếu khách quan, sai lệch về tình hình tôn giáo Việt Nam, tiếp tục “kết luận và khuyến nghị” Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt – CPC”. Lợi dụng việc này, các trang mạng phản động đã đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền, hướng lái dư luận có cái nhìn thiếu thiện chí, sai lệch về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bài viết “USCIRF đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC” của Đài VOA trên trang Voatiengviet.com là một trong số đó.

Bài viết trích dẫn những lý do mà USCIRF có “khuyến nghị” như vậy vì tình trạng vi phạm tự do tôn giáo “nghiêm trọng, có hệ thống và đang tiếp diễn”.

Read more