Vạch trần và đấu tranh bác bỏ luận điệu phản động của Phạm Trần

Lợi dụng những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên nói riêng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Vừa qua, Phạm Trần đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết: “Đạo đức xuống cấp – lý tưởng lung lay” có nội dung hết sức phản động với thái độ hằn học, định kiến chống phá Đảng.

Trong bài viết, y trích dẫn các nhận định đánh giá của Đảng, Nhà nước, một số cơ quan, ban ngành, địa phương về tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên rồi đưa ra những nguyên nhân tự biện, vô căn cứ, bằng lời lẽ phản động.…

Read more

Quyền trẻ em tại Việt Nam có bị xâm phạm qua học trực tuyến

Lợi dụng dịch COVID-19 để đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước là thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Trong từng giai đoạn, hoàn cảnh, chúng luôn tìm mọi cách khai thác những bất cập trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Việt Nam để xuyên tạc, chống phá. Vừa qua, trên mạng xã hội, các thế lực xấu đã tán phát bài viết “HRW: quyền trẻ em tại Việt Nam bị xâm phạm qua học trực tuyến”. Bằng việc lượm lặt những câu nói của một số giảng viên, giáo viên, phụ huynh, học sinh… không rõ nguồn gốc, những bất cập trong việc học trực tuyến của học sinh, đặc biệt là những thông tin cá nhân phải đăng ký khi học qua các sản phẩm giáo dục trực tuyến của các công ty công nghệ giáo dục, rồi quy kết “Quyền trẻ em bị xâm hại khi học trực tuyến ở Việt Nam” và Việt Nam “không có bất kỳ một chính sách bảo vệ quyền riêng tư khi các em bị bắt buộc phải học trực tuyến, nhất là trong thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19”.…

Read more

Bác bỏ luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin của Nguyễn Đình Bin

Vừa qua, ông Nguyễn Đình Bin, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã cho đăng tải bài viết trên mạng xã hội “Hàn gắn vết thương huynh đệ tương tàn vẫn còn rỉ máu! Thực hiện hòa giải, hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc”. Trong bài viết, từ những nhận định về cuộc kháng chiến chống Mỹ, về Đảng, về dân tộc đến những kiến nghị cho tương lai, đã thể hiện rõ sự thoái hóa, biến chất, phủ nhận những giá trị lịch sử truyền thống dân tộc, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin của ông Nguyễn Đình Bin.

Thứ nhất, có phải chủ nghĩa Mác – Lênin đã thực sự lỗi thời, đã bị lịch sử đào thải?

Ông Nguyễn Đình Bin cho rằng, “sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống XHCH ở Đông Âu cũng như cải cách mở cửa của Trung Quốc từ 1978 và đổi mới về kinh tế ở Việt Nam từ 1986 đã chứng minh hùng hồn là mô hình kinh tế XHCN theo quan điểm Mác – Lênin đã thực sự lỗi thời, đã bị lịch sử đào thải”, trên thế giới “chẳng có một nước nào theo con đường Mác – Lênin và CNXH cả”.…

Read more

Bác bỏ cái gọi là “Thư ngỏ kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc”

Vừa qua, tại khóa họp thường kỳ lần thứ 49 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Việt Nam ứng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 – 2025. Lợi dụng sự kiện này, một số tổ chức chống đối đã phát tán cái gọi là “Thư ngỏ kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc”. Đây là sự thể hiện bộ mặt phản động của những kẻ giả danh dân chủ, là sự xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu ở trong nước, nỗ lực, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam với hoạt động nhân quyền quốc tế.

Thứ nhất, các tổ chức ký vào cái gọi là “Thư ngỏ” không phải là tổ chức hợp pháp, không đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam

Đám ô hợp này gồm: Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Tổ Chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU SUY DIỄN CỦA PHẠM TRẦN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở VIỆT NAM

Ở Việt Nam, tham nhũng, tiêu cực là một trong những nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn và phức tạp. Cuộc đấu tranh này luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động cũng lợi dụng việc này cố tình suy diễn, xuyên tạc để chống phá. Phạm Trần trong bài viết “Cá nhân chủ nghĩa bùng nổ ở Việt Nam” đã cắt xén các trích dẫn về những nhận định, đánh giá của các bài nói, viết đăng tải trên các tạp chí, báo chính thống rồi suy diễn, xuyên tạc tình hình đất nước nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng ở nước ta.…

Read more

Hiểu đúng về tự do ngôn luận, tự do sáng tác ở Việt Nam

Gần đây các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn đã đăng tải nhiều bài viết cho rằng ở Việt Nam không có hạnh phúc. Chúng dẫn lời các đối tượng là văn nghệ sĩ bất mãn, thường xuyên có những lời nói, bài viết, hành động gây rối, kích động, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa như Tuấn Khanh, Mai Khôi, Nguyễn Hữu Vinh… rồi quy chụp, xuyên tạc về hạnh phúc của người dân, nhất là tự do ngôn luận, tự do sáng tác ở Việt Nam.

Thứ nhất, bảo đảm tự do ngôn luận chứ không cổ súy thứ ngôn luận tự do vô chính phủ

Khi nói đến quyền tự do ngôn luận, một số phần tử cho rằng, tự do ngôn luận là được quyền tự do phát ngôn, bình luận, chia sẻ, phát tán thông tin mà không chịu bất cứ sự ngăn cản nào; vì thế nếu ai hạn chế quyền đó là vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. …

Read more

Bác bỏ “khuyến nghị” đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) của USCIRF

Vừa qua, trong báo cáo về tình hình tôn giáo quốc tế năm 2021, USCIRF (Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế) đã “khuyến nghị” với Chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC (các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo). Lợi dụng báo cáo của tổ chức này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đăng tải, phát tán nhiều bài viết xuyên tạc tình hình tôn giáo ở nước ta nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta đã bác bỏ những luận điệu của chúng.

Thứ nhất, các tôn giáo ở Việt Nam hoạt động đúng pháp luật, có những đóng góp tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo Điều 21, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016: Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện: Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Có hiến chương theo quy định, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương.…

Read more

Bộ mặt phản động của Phạm Đình Trọng

Lợi dụng các vụ án có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật để đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ là thủ đoạn thường xuyên của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. Phạm Đình Trọng là một trong số đó. Vừa qua, với bài viết: “Những tấm huân chương mờ ám”, y đã dùng những lời lẽ hết sức phản động, xuyên tạc về vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm và những vi phạm nghiêm trọng của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Thứ nhất, Phạm Đình Trọng xuyên tạc về những vi phạm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á

Ngày 17/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, CDC Hải Dương, các đơn vị liên quan và khởi tố 7 bị can.…

Read more

Cần hiểu đúng quy định về những điều Đảng viên không được làm

Ngày 29/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương có Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Văn bản trên đã cụ thể hóa, hướng dẫn chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã công kích, xuyên tạc, nhất là các nội dung liên quan đến tư tưởng chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguyên Nam trong bài viết: “Không quản được thì cấm!” đã xuyên tạc việc đảng viên không được đòi thực hiện “xã hội dân sự”.

Thứ nhất, Nguyên Nam hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về “xã hội dân sự” và việc đảng viên không được đòi thực hiện “xã hội dân sự” ở nước ta

Trong những năm gần đây, vấn đề xã hội dân sự được nhiều cá nhân, tổ chức, trong và ngoài nước quan tâm, bàn luận.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về đất nước, con người Việt Nam

Sau năm 1975, đất nước ta gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi thử thách, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trước tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế đất nước và cuộc sống của người dân còn gặp khó khăn. Lợi dụng tình trạng này, các thế lực thù địch, phản động đã bịa đặt, xuyên tạc tình hình đất nước để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Với bài viết: ““Giai cấp mới” tại Việt Nam”, Trần Trung Đạo đã xuyên tạc về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more