Cần hiểu đúng quy định về những điều Đảng viên không được làm

Ngày 29/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương có Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Văn bản trên đã cụ thể hóa, hướng dẫn chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã công kích, xuyên tạc, nhất là các nội dung liên quan đến tư tưởng chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguyên Nam trong bài viết: “Không quản được thì cấm!” đã xuyên tạc việc đảng viên không được đòi thực hiện “xã hội dân sự”.

Thứ nhất, Nguyên Nam hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về “xã hội dân sự” và việc đảng viên không được đòi thực hiện “xã hội dân sự” ở nước ta

Trong những năm gần đây, vấn đề xã hội dân sự được nhiều cá nhân, tổ chức, trong và ngoài nước quan tâm, bàn luận.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về đất nước, con người Việt Nam

Sau năm 1975, đất nước ta gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi thử thách, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trước tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế đất nước và cuộc sống của người dân còn gặp khó khăn. Lợi dụng tình trạng này, các thế lực thù địch, phản động đã bịa đặt, xuyên tạc tình hình đất nước để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Với bài viết: ““Giai cấp mới” tại Việt Nam”, Trần Trung Đạo đã xuyên tạc về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

Bác bỏ luận điệu lợi dụng dịch COVID-19 để xuyên tạc, phủ nhận vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam

Dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Rất nhiều người lao động, trong đó có công nhân, nhất là ở phía Nam gặp khó khăn. Sau thời gian giãn cách, một bộ phận không nhỏ đã trở về quê sinh sống. Lợi dụng tình trạng này, các thế lực thù địch, phản động đã xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, phủ nhận vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong bài viết: “Giai cấp công nhân”, Đỗ Thành Nhân đã xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng với giai cấp công nhân, về sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của công nhân trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thứ nhất, xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng và giai cấp công nhân

Trong bài viết, y cho rằng giai cấp công nhân Việt Nam “không tương xứng” với vai trò lãnh đạo, với những đóng góp cho xã hội, bởi vì họ “không được trực tiếp chọn ra “đội tiên phong” của mình”.…

Read more

Không thể phủ nhận tầm vóc vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga

Từ đêm ngày 24 đến rạng sáng ngày 26 tháng 10 năm 1917, có một sự kiện làm rung chuyển thế giới. Đó là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại nổ ra và giành thắng lợi, đã biến ước mơ, khát vọng ngàn đời của những người bị áp bức, bóc lột thành hiện thực, để rồi nhân loại cần lao cùng thốt lên: “Nước Nga có chuyện lạ đời. Biến người nô lệ thành người tự do”. Đây là thành quả của sự đoàn kết, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ, mưu lược, sáng tạo, một lòng, một dạ của công, nông, binh Nga dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Bônsêvich Nga, với lãnh tụ thiên tài, linh hồn của cách mạng – V.I.Lênin.
Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.
Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG THIỆT HẠI TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đều thể hiện sự sẻ chia, đồng sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại, sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Thế nhưng, Nguyễn Hùng lại lợi dụng những thiệt hại để đổ lỗi cho chính quyền, gây hoang mang trong dư luận. Với giọng điệu xuyên tạc, phản động, y đã phủ nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ nhất, xuyên tạc về những thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam

Trong bài viết, y đã so sánh về số người nhiễm, tử vong do dịch Covid-19 ở Việt Nam so với thế giới, nhất là Campuchia, Lào, Thái Lan rồi đưa ra những nhận xét phiến diện về khả năng phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam.…

Read more

Bác bỏ các luận điệu phủ nhận kết quả thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

Tiến bộ và công bằng xã hội là ước mơ, khát vọng của loài người trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội. Đây cũng là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong bài viết: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ:: “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển”.…

Read more

Đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam

Sau khi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được công bố, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của giới nghiên cứu, độc giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động cũng đăng tải không ít những thông tin xuyên tạc bài viết, nhất là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng cho rằng, Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là sự lựa chọn đúng đắn, lỗi thời, chỉ là ý chí chủ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu Việt Nam không thay đổi sẽ tất yếu sụp đổ như Liên Xô và các nước Đông Âu mà thôi!…

Read more

Nguyễn Huy Vũ xuyên tạc cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Hiện nay, cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đang có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và toàn dân đang nỗ lực kiểm soát, đẩy lùi đại dịch, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn thọc gậy bánh xe, xuyên tạc thực trạng, kết quả chống dịch của đất nước. Nguyễn Huy Vũ là một trong số đó. Y đã dựa vào phát ngôn của Phạm Ngọc Thắng rồi “biên soạn”, nhào nặn để xuyên tạc cuộc chiến chống dịch của Việt Nam, “mượn gió bẻ măng” qua đó bôi nhọ, hạ thấp uy tín lãnh đạo, quản lý của  Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Thứ nhất, Nguyễn Huy Vũ lợi dụng những phát ngôn của Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng để xuyên tạc việc chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Phạm Ngọc Thắng là bác sỹ từng công tác ở Học viện Quân y nhưng đã về hưu.…

Read more

Song Chi xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta, phù hợp với xu thế của thời đại. Cơ đồ, vị thế của nước ta, cuộc sống ngày càng sung sướng, tự do, hạnh phúc của đồng bào ta đã chứng minh bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã, đang xây dựng. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn những biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dư luận. Các thế lực thù địch, phản động, bọn trở cờ, thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị, “dân chủ cuội”, “trí thức rởm” luôn lợi dụng vấn đề này để công kích, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, gây tư tưởng hoài nghi, suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.…

Read more

Phạm Nhật Bình xuyên tạc về Cuộc thi báo chí “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Cuộc thi báo chí: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” do Báo Quân đội nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức, là sự kiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động ra sức xuyên tạc cuộc thi này. Vừa qua, trên mạng xã hội, Phạm Nhật Bình đăng tải bài viết: “Cuộc thi mò kim dưới đáy biển”. Y đã xuyên tạc trên các nội dung sau:

Thứ nhất, Phạm Nhật Bình xuyên tạc về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi

Phạm Nhật Bình cho rằng, cuộc thi phải do Ban Tuyên giáo Trung ương hay Báo Nhân dân tổ chức. Đây là “bộ máy tuyên truyền giáo điều già nua” nên để tránh “nhàm chán” hay “mang lại cho cuộc thi chút gì là lạ trước mắt mọi người” nên mới giao cho Báo Quân đội nhân dân tổ chức.…

Read more