PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU VU KHỐNG, XUYÊN TẠC QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM

Coi trọng, bảo đảm dân chủ, nhân quyền là quan điểm nhất quán của Đảng, đồng thời là bản chất, mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được xác định trong các Cương lĩnh và Hiến pháp qua các thời kỳ. Nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để thực hiện mục tiêu ấy, và thực tế đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận về bảo đảm dân chủ, nhân quyền. Song, với mưu đồ chính trị đen tối, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên bịa đặt, xuyên tạc, vu khống rằng Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền. Mới đây, trên trang “Vietnamthoibao. org”, đối tượng Thạch Hãn đã đăng tải nội dung “Khi nào người dân mới dám công khai chỉ trích Đảng”, trong đó đã bóp méo, xuyên tạc, đặt ra những yêu cầu vô căn cứ như “cần cân nhắc đến xây dựng một luật về sự lãnh đạo của Đảng”; “cần tạo lập hành lang pháp lý để nhân dân giám sát hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng…”, từ đó xuyên tạc quyền dân chủ, tự do, nhân quyền tại Việt Nam.…

Read more

Xét xử vụ án “Chuyến Bay Giải Cứu” – Khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng

  1. Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc việc xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu”

Tham nhũng đã lâu nay là một vấn nạn đe dọa sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Mặc dù, đã có những nỗ lực đáng khen ngợi trong việc đối phó với tham nhũng, nhưng vẫn còn hành vi vi phạm đạo đức và luật pháp tồn tại. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới với việc xét xử vụ án “Chuyến bay giải cứu”, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng một xã hội minh bạch và công bằng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng những sai phạm của số ít cá nhân để vu cáo, xuyên tạc công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Mới đây, trong bài viết “Cướp lại của bọn cướp” của đối tượng Nguyễn Hữu Vinh đăng trên rfavietnam đã vu cáo rằng đây là phiên tòa bóc trần bản chất chế độ, phiên tòa tái trấn lột, mục đích của việc xét xử là để thu hồi, để sung quỹ … Như vậy, Nguyễn Hữu Vinh đã triệt để lợi dụng vụ án “Chuyến bay giải cứu” để lồng ghép những nhận xét, quan điểm của cá nhân với chủ đích xuyên tạc, bóp méo, nói xấu, bôi đen việc thực thi pháp luật và đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, gây tâm lý hoài nghi, tạo cớ kích động, gây chia rẽ, bất ổn từ bên trong và xa hơn là phá hoại, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.…

Read more

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC – CỘI NGUỒN SỨC MẠNH CỦA MỌI THÀNH CÔNG

Vừa qua, Facebook “Đài Á Châu tự do – RFA” đăng tải bài viết “Chính sách “đại đoàn kết dân tộc” của Việt Nam: Nói một đằng, làm một nẻo…” nhằm xuyên tạc, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Để phản bác quan điểm này, chúng ta cần nhận thức rõ chính sách về đại đoàn kết và đường lối dân tộc của Việt Nam, cùng những quan điểm của Đảng ta về tăng cường đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

Chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc ở Việt nam

Có thể khẳng định, chính sách đại đoàn kết và đường lối dân tộc là những vấn đề lớn của cách mạng Việt Nam, một trong những nội dung quan trọng phản ánh bản chất của chế độ chính trị nước Cộng hoà chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.…

Read more