Nguyễn Đình Cống vu khống Đảng dùng bạo lực hại dân – Một sự trâng tráo, ngỗ ngược, vô liêm sỉ

Những người lấy chiêu bài đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục nạn bạo lực để xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam thực chất đang theo đuổi một thứ chính trị phản động, sùng bái bạo lực phản động. Những người dân Việt Nam yêu đất nước mình, dù ở trong nước hay đang định cư ở nước ngoài cũng không ai cần cái thứ chính trị phản động, thói đạo đức giả, vô nhân đạo của những kẻ phản bội Tổ quốc, lừa gạt Nhân dân Read more

Nhận thức lệch lạc và tội ác bọn cơ hội gây ra

Những cách hiểu phiến diện, máy móc, không thấy được mối quan hệ thống nhất giữa lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc là sai lầm về mặt nhận thức, nếu không khắc phục, thay đổi sẽ dễ dẫn tới thoái hoá về tư tưởng chính trị, sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, dễ bị các thế lực thù địch và cơ hội về chính trị lợi dụng kích động để chống phá Đảng, chế độ. Read more

“Mượn dân chủ” để chống lại nền dân chủ của Nhân dân

Trong cái gọi là “Thư ngỏ gửi Quốc hội” của những kẻ chống phá vẫn không hề có ý kiến góp ý xây dựng đối với Đại biểu Quốc hội và hoạt động của Quốc hội, mà vẫn chỉ là những luận điệu xuyên tạc, công kích chế độ bầu cử, chia rẽ mối quan hệ giữ Đảng và Nhà nước và hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhà nước và xã hội. Read more

Điệp khúc chiêu trò vẽ chữ, buôn chuyện phá Đảng, hại dân, hại nước

Lê Quý Đã thành thông lệ, trước thềm các kỳ Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, lại xuất hiện những bài viết, bài phỏng vấn này nọ, vẽ ra các câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là các câu chuyện phê phán nhóm, hội trong Ban chấp hành Trung ương Read more

Thưa ông Bùi Tín: muốn làm việc thiện, hãy đừng làm thêm điều ác

Lê Quý Bất chấp sự thật, ông Bùi Tín đang ở tít tận bên trời Tây chẳng biết nghe ai xúi bẩy hay tự giận mình mà lại tỏ ra thất vọng, cay đắng thay cho những phạm nhân mà ông gọi là “tù nhân chính trị” chưa được hưởng đặc xá dịp mồng 2/9 năm nay Read more