Không thể xuyên tạc, phủ nhận việc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta

Lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, xử lý hình sự một số cán bộ cấp cao của Đảng, trên trang “Rfavietnam”, Ban biên tập Đài RFA đưa tin với tiêu đề “Mặt trái chống tham nhũng”. Bài viết cho rằng, “cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của Đảng Cộng sản Việt Nam đang khiến cho nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt, có thể ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm xuất khẩu. Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2016 đến nay khiến nhiều quan chức cấp cao vào tù hoặc đang bị điều tra. Điều này khiến các quan chức Chính phủ khác lo ngại không dám làm, sợ sai, sợ bị điều tra tham nhũng”….,

Thực chất giọng điệu trên là những tư tưởng phiến diện, lệch lạc được các thế lực thù địch, phản động “hậu thuẫn”, cổ vũ, đội lốt “trách nhiệm” với “vận mệnh” của dân tộc, của đất nước để chống lại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI QUA CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Vừa qua trên trang “Doithoaionline. com”, lực lượng cứu quốc có đăng bài viết “Nguyễn Phú Trọng Sang Bắc kinh với tư cách gì”. Toàn bộ bài viết đã xuyên tạc sai sự thật, họ cho rằng: “Sự kiện Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên được gặp Tập Cận Bình, không phải Nguyễn Phú Trọng là nhân vật quan trọng gì, mà là một sự dàn sếp có tính toán, có sắp đặt trước có lợi về phía Tập”. Mục đích nhằm hướng lái dư luận nhận thức lệch lạc về mối quan hệ truyền thống của hai dân tộc; nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà cụ thể là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, tiến tới phủ nhận đường lối đối ngoại và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là luận điệu sai trái, bịa đặt, tuyên truyền sai sự thật cần phải bác bỏ.…

Read more

VẠCH TRẦN SỰ XUYÊN TẠC KÍCH ĐỘNG CỦA LÊ VĨNH TRIỂN

Để thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã và đang ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các quan điểm sai trái, trong đó, chúng đưa ra những quan điểm đòi Việt Nam phải thực thi thứ “dân chủ” của họ đặt ra. Trên trang Nghiencuuquocte.org. Lê Vĩnh Triển đăng tải với nội dung “Cuộc tranh luận dân chủ ở Việt Nam”, trong đó Y đưa ra những lời lẽ làm sai lệch bản chất dân chủ mà đảng và nhân dân ta đang thực hiện.

1. Những luận điệu xuyên tạc, kích động của Lê Vĩnh Triển. Trong bài viết Lê Vĩnh Triển đã tung ra nhiều luận điệu đòi thực thi cái gọi là “dân chủ”, “tự do”. Điều mà mọi người dễ nhận thấy đó là Y đã tung hô, cổ súy quyết liệt đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “có dân chủ và phát triển”.…

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta

Chiều ngày 10/9/2022, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông cáo cho biết trong hai ngày 9 và 10/9/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về một số đề án để hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Lợi dụng vấn đề trên, một số trang mạng, báo đài phỏng vấn đưa tin xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước ta. Trên trang Vietnamthoibao. Org, Thới Bình tán phát bài viết Phản biện chính trị ở Việt Nam chỉ có một con đường’’ trong đó xuyên tạc rằng phản biện chính trị ở Việt Nam, nếu được gọi là “nhà bất đồng chính kiến”, thì sớm muộn gì cũng đối mặt án an ninh quốc gia…, vậy sự thật ở đây là gì.

Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng.…

Read more

PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Trước mỗi sự kiện chính trị lớn của Đảng và đất nước các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm mọi cách để đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Đặc biệt là kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đã tán phát hàng loạt bài viết với quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi trong các tầng lớp nhân dân, phủ nhận thành quả của Đảng, Nhà nước ta. Bài viết “Một nhà nước chuyên nói một đàng nhưng làm một nẻo….” của N.A trên trang Facebook Hội những người cầm bút can đảm là một ví dụ.

Có thể khẳng định rằng, đây thủ đoạn của những kẻ chống phá, bất mãn, tìm mọi cách bôi nhọ, hạ thấp và phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong công cuộc đổi mới.…

Read more

PHÊ PHÁN NHẬN THỨC SAI LỆCH VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số bài viết  sai lệch về quản lý đất đai ở nước ta cụ thể trên trang Bueau – Âu châu, Thái Hạo, có đoạn viết: “Từ chỗ đang tư hữu cải cách ruộng đất đã chuyển sang hẳn công hữu. Tất cả mất sạch ruộng đất, trở thành những người làm thuê trên chính mảnh đất của mình… Đến bây giờ đất đai vẫn là “sở hữu toàn dân. Tức người dân không có quyền sở hữu”.

Những quan điểm, ý kiến nêu trên là hoàn toàn sai lệch cần phải bác bỏ:

Thứ nhất, theo Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất:Được Nhà nước bảo hộ quyền tài sản đối với quyền sử dụng đất dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất; có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất; được bồi thường khi Nhà nước thu hồi.…

Read more

MỌI HOẠT ĐÔNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

Ngày 03/6/2022 cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam đăng tải thông tin của Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là dự thảo Nghị định, thay thế Nghị định số 162/2017 NĐ/CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Lợi dụng vấn đề trên một số trang mạng, báo đài đưa tin xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước ta. Trên trang Rfavietnam.com. Trên Đài RFA đưa tin với nội dung “Chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm soát tôn giáo với nghị định mới’’ trong đó cho rằng, trong dự thảo của Nghị định còn có rất nhiều nội dung mơ hồ…,

Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái chống đối Việt Nam, với mục đích xuyên tạc, bịa đặt nhằm ngăn cản chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước việt Nam.…

Read more

VẠCH TRẦN ÂM MƯU LỢI DỤNG DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG PHÁ NƯỚC TA

Vừa qua nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ; thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Liên hợp quốc và một số cơ quan, tổ chức quốc tế, trên trang Rfavietnam đã đưa tin các cuộc biểu tình phản đối Hà Nội đàn áp nhân quyền. Họ phỏng vấn và cho rằng “nếu đất nước Việt Nam muốn vươn lên thì thật sự phải cải thiện về nhân quyền, phải tôn trọng dân chủ”, ở đây họ định diễn trò gì?

Thứ nhất,  người được phỏng vấn là Ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Đảng Việt Tân. Trong khi đó Việt Tân là tổ chức khủng bố, phản cách mạng mà Bộ Công an Việt Nam đưa “Việt Tân” vào danh sách các tổ chức khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam.…

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở VIỆT NAM

Trong thời gian gần đây, lợi dụng việc Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa ra khởi tố, xét xử các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, VietTuSaigon đăng tải bài: “Bắt cho nhiều, nhân dân cũng vậy thôi” nhằm xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng tới nay, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN KHOA

Lợi dụng vấn đề xung đột giữa Nga – Ukraine, gần đây tại phiên họp khẩn cấp lần thứ XI, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Sau khi nghị quyết trên được thông qua và thông tin các nước thành viên LHQ thể hiện quan điểm bằng bỏ phiếu, trên trang mạng xã hội, một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những luận điệu sai trái, suy diễn rằng quan điểm của Việt Nam trung lập đối với cuộc xung đột Nga – Ukraine. Cụ thể trên trang mạng Quyenduocbiet.com, Nguyễn Khoa đã đăng tải bài viết “ Việt Nam là quốc gia trung lập? Trung lập là trung lập nào” trong đó Nguyễn Khoa suy diễn và cho rằng: “Chính sách quốc phòng bốn không của Việt Nam như một số nước châu Âu, hiện nay Việt Nam thực sự là một quốc gia trung lập về quân sự”.…

Read more