THỰC TIỄN VIỆT NAM BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN

Mới đây trên nhiều trang mạng phản động Phạm Trần đã phát tán bài viết: “94 năm có đảng – 94 năm mất tự do, tụt hậu”. Với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc, y cho rằng “đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ”. Tuy nhiên, thực tiễn đất nước Việt Nam là minh chứng sinh động bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của Phạm Trần.

Thực tế cho thấy, từ khi thành lập đến nay, với đường lối đúng đắn và bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc, tiến hành công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.…

Read more

THÀNH TỰU TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Bài viết “Tham nhũng vẫn cười vào mũi Đảng” của Phạm Trần đang được phát tán trên mạng xã hội với luận điệu “chế độ một đảng cầm quyền độc tài đã đẻ ra tham nhũng và Đảng CSVN đã thất bại trước những kẻ tham nhũng”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, cố tình xuyên tạc nhằm làm sai lệch bản chất, kết quả, ý nghĩa công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, bởi lẽ:

Thứ nhất, bất kỳ một thể chế chính trị nào cũng không ngăn ngừa được sự nảy sinh tham nhũng.

Tham nhũng là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Sự quản lý kinh tế – xã hội lỏng lẻo sẽ tạo ra sơ hở cho các hành vi tiêu cực nảy sinh, trong đó có tham nhũng.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của đài BBC

Hằng năm, mỗi dịp tết đến xuân về, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhìn nhận lại một cách toàn diện, sâu sắc một sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc – Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Từ đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song với thái độ thù địch, mới đây trên diễn đàn BBC tiếng Việt đã đăng tải bài: “Ở Hà Nội ‘không có sự đồng nhất về Mậu Thân’” hòng tuyên truyền những luận điệu sai trái, phủ nhận những cống hiến hy sinh của quân và dân ta để làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.…

Read more

Nhận định sai trái của Civicus về tự do, dân chủ ở Việt Nam

Vừa qua, trên trang “voatiengviet” đã đăng bài viết: “CIVICUS (Liên minh toàn cầu vì sự tham gia của công dân): Quyền tự do dân chủ ở Việt Nam ‘bị đóng kín’ trong năm 2023” với nhận định xuyên tạc về quyền tự do tiếp cận thông tin ở Việt Nam cũng như những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ quyền tự do thông tin của nhân dân, cho rằng: “Tại Việt Nam, hàng trăm trang wed đã bị chặn và chính quyền đã gây áp lực lên các nền tảng truyền thông xã hội để tăng cường kiểm duyệt các bài đăng “chống nhà nước”. Song, sự thật đã bác bỏ hoàn toàn nhận định của CIVICUS.

Thứ nhất, ở Việt Nam mọi công dân đều có quyền tự do tiếp cận thông tin.

Quyền tự do tiếp cận thông tin của công dân được quy định rõ tại điều 25, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mới đây, trên trang “Danchimviet” đã phát tán bài viết “Gọi đúng tên Đảng Cộng sản ở Hà Nội” của Nguyễn Thị Cỏ May. Với thái độ hằn học, bản chất xảo trá Nguyễn Thị Cỏ May đã cố tình “đổi trắng thay đen” khi hồ đồ kết luận rằng: “Đảng Cộng sản ngày nay ở Việt Nam về bản chất đúng là đảng ăn cướp”. Đây là luận điệu hết sức phản động, cố tình xuyên tạc, bẻ cong bản chất, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử cũng như hiện tại hoàn toàn bác bỏ luận điệu của y, bởi lẽ:

Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), đất nước ta chìm trong đêm trường nô lệ của chủ nghĩa thực dân Pháp và chế độ phong kiến. Các cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra mạnh mẽ theo các khuynh hướng khác nhau nhưng đều bị dìm trong biển máu.…

Read more

NGOẠI GIAO VIỆT NAM VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA – DÂN TỘC, VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN

Mới đây, trên trang “Đoithoaionline” Đào Tăng Dực lại giật tít: “Đảng CSVN: Đu dây để xâm lược và đu dây để sống còn” với những luận điệu xuyên tạc trắng trợn đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, cho rằng: “Đảng CSVN chỉ giỏi nhất là đu dây từ xưa cho đến bây giờ”. Thực tiễn Việt Nam hoàn toàn bác bỏ những luận điệu sai trái của y, bởi lẽ:

Một là, ngoại giao Việt Nam góp phần quan trọng trong bảo vệ nền độc lập dân tộc, củng cố môi trường hòa bình cho đất nước.

Trong hai cuộc kháng chiến, ngoại giao Việt Nam đã đóng vai trò tích cực trong kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo thành sức mạnh tổng hợp cho dân tộc ta giành thắng lợi cuối cùng. Ngoại giao đã trở thành một mặt trận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và là bộ phận cấu thành quan trọng của đường lối cách mạng, luôn sát cánh cùng mặt trận quân sự và luôn có mặt ở tuyến đầu của công cuộc đấu tranh cách mạng.…

Read more

Không thể xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Vừa qua, trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Joe Biden, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ thành “Đối tác chiến lược toàn diện”. Tuy nhiên, trên trang “Thongluan-rdp. org”, Nguyễn Gia Kiểng lại giật tít: Tầm cao mới của quan hệ Việt Mỹ thay đổi những gì?, cho rằng: “Chế độ cộng sản Việt Nam như một con tàu vừa mất la bàn vừa thiếu dầu và cần được cứu giúp”. Đây là luận điệu xuyên tạc vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đường lối đối ngoại của Việt Nam, bởi lẽ:

1. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: mẫu hình về sự “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”.

Việt Nam và Mỹ đã từng đối đầu trực tiếp đến bao vậy cấm vận trong mấy thập kỷ, nhưng với tinh thần “Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, hai bên đã bình thường hóa quan hệ năm 1995.…

Read more

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG TÁCH RỜI VÀ ĐỐI LẬP VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Mới đây, trên trang “Vietnam. org” đăng tải bài viết của Kiều Phong xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, âm mưu tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh có thể thấy rõ những quan điểm nói trên là hoàn toàn sai trái, bởi lẽ:

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc lý luận chủ yếu từ chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chủ nghĩa Mác  Lênin đã cung cấp cho Hồ Chí Minh thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để hình thành hệ thống quan điểm phong phú, toàn diện của Người về cách mạng Việt Nam. Trong tìm đường cứu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác  Lênin và tìm thấy ở đây cái “cẩm nang thần kỳ” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.…

Read more

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN LÀ VINH DỰ, TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

“Uống nước nhớ nguồn” vừa là đạo lý vừa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những ngày tháng 7 này, chúng ta lại hướng về lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã có biết bao người con của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và hàng triệu người vẫn còn mang trên mình những vết thương vì đã bỏ lại một phần máu thịt của mình nơi chiến trường. Họ trở thành những tượng đài bất tử, những huyền thoại trong lòng những người đang sống. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng.…

Read more

Bác bỏ sự xuyên tạc của Định Tường

Ngày 19/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Lợi dụng sự kiện này, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Đnh Tường đăng bài “Đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi “đạo đức” để hạn chế tham nhũng” để bêu xấu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.

Trước hết, chúng ta đều biết rằng, phòng, chống tham nhũng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao, cụ thể giai đoạn 2012-2022 “ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã kỷ luật cả cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có cả Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cả sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.…

Read more