Không thể phủ nhận công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta

Tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia và không thể một sơm một chiều có thể ngăn chặn , giải quyết triệt để. Với Việt Nam, giữa lúc quyết tâm chính trị, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đang lên cao và đạt được nhiều kết quả tích cực, thì những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị lại lợi dụng vấn đề này để chống phá. Trên trang “doithoaionline, Phạm Đình Bá đã đăng bài viết xuyên tạc rằng: “đảng viên thường được bảo vệ bằng nhiều cách, muốn truy tố người là đảng viên thì phải hỏi ý kiến hay xin phép đảng” và “thực chất của chống tham nhũng là định hình của một nhóm quyền lực…”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm, kết quả phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.…

Read more

Lật tẩy chiêu trò chống phá Đảng

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin do các thế lực thù địch đăng tải, phát tán nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, trên trang “Vietnamthoibao” đã đăng bài viết “Tham nhũng ngay từ… lập pháp” của kẻ có bút danh Hồng Dân khi cho rằng:“Đảng góp mặt trong tất cả“các mâm: từ lập pháp, hành pháp cho đến luôn tư pháp…”

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội là không thể phủ nhận

Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị – tư tưởng và pháp lý rõ ràng, vững chắc. Về mặt lịch sử, 93 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, chia rẽ nội bộ Đảng với Nhà nước

Gần đây, trên các mạng xã hội, xuất hiện những thông tin xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình như trang “Baotiengdan”, Jackhammer Nguyễn biên tập đưa tin với nội dungĐảng đã thắng, rồi sao nữa’’. Bài viết cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu phục hoàn toàn Chính phủ của chính họ…” trong bài viết với nội dung, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đưa tin kích động gây chia rẽ nội bộ, Đảng, Nhà nước hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng.

Song phải khẳng định rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định trên hai phương diện, đó là lãnh đạo hệ thống chính trị và lãnh đạo Nhà nước.…

Read more

Nhận thức đúng đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về tư pháp

Vừa qua, tại trung tâm hội nghị quốc gia, Tòa án nhân dân tối cao khai mạc Hội nghị triển khai công tác tư pháp theo nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương, về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Lợi dụng vấn đề trên, một số trang mạng đưa tin, hướng lái dư luận, xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về tư pháp. Như trên trang “Vietnamthoibao”, Đông Đô đăng tải bài viết với tiêu đề Quyền độc lập của tư pháp”, y cho rằng: “Độc lập đến mức độ nào, đó là câu chuyện của tùy thuộc vào Bộ Chính trị”.

Nhà nước pháp quyền là một biểu hiện và thành tựu của dân chủ, một phương thức tổ chức quản lý xã hội và chỉ có nhà nước pháp quyền mới có thể duy trì trật tự công lý trong xã hội. …

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc về cuốn sách của Tổng Bí Thư

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 – 2023), ngày (2/2/2023), cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được ra mắt. Lợi dụng vấn đề trên một số trang mạng, đưa tin, xuyên tạc.

Trên trang “Vietnamthoibao Nguyễn Huyền phát tán bài viết Đảng đang xây dựng một thần tượng lãnh đạo mới’’ với nội dung mang tính kích động, chống phá Đảng….,

Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái có chủ ý nhằm xuyên tạc, nói xấu Tổng Bí Thư, xuyên tạc chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng ta.…

Read more

Vạch trần sự xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vĩnh

Vừa qua, trên trang “Rfavietnam”, kẻ có tên là Nguyễn Hữu Vĩnh đã đăng tải bài viết có tựa đề “Trọc phú rèn đạo đức cách mạng”. Với những lời lẽ cố tình xuyên tạc hết sức thô bỉ, đầy tính hằn học cùng với những thông tin lượm lặt, chắp vá, y đã dẫn ra câu nói “Tư bản sẽ bán cho chúng ta sợi dây thòng lọng để tự treo cổ chúng” của V.I.Lênin rồi xuyên tạc rằng “Chúng ta đang mua của tư bản sợi dây thòng lọng để tự treo cổ mình”. Không chỉ có vậy, Nguyễn Hữu Vĩnh còn hướng lái dư luận rằng: “Các vị tin rằng nếu đổi mới, mở cửa, ắt có ngày người cộng sản Việt Nam như mua dây tư bản tự treo cổ chính mình”.

Có thể khẳng định, đây là luận điệu hết sức sai trái, bỉ ổi, vô liêm sỉ của những kẻ cơ hội, phản động.…

Read more

LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Trong thời gian qua, Nguyễn Đình Cống đã tán phát nhiều bài viết nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam trên các trang mạng xã hội. Các bài viết có tiêu đề rất khác nhau song đều có chung nội dung đó là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và đất nước. Bài viết “Về Đảng và Mác – Lênin” trên “Baotiengdan của y là một trong số đó. Y xuyên tạc rằng: Theo như thực trạng hiện nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam vượt quá xa lãnh đạo và cầm quyền mà thực chất là thống trị……”

Cần phải nhận thức rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam.…

Read more

Không thể xuyên tạc, phủ nhận việc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta

Lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, xử lý hình sự một số cán bộ cấp cao của Đảng, trên trang “Rfavietnam”, Ban biên tập Đài RFA đưa tin với tiêu đề “Mặt trái chống tham nhũng”. Bài viết cho rằng, “cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của Đảng Cộng sản Việt Nam đang khiến cho nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt, có thể ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm xuất khẩu. Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2016 đến nay khiến nhiều quan chức cấp cao vào tù hoặc đang bị điều tra. Điều này khiến các quan chức Chính phủ khác lo ngại không dám làm, sợ sai, sợ bị điều tra tham nhũng”….,

Thực chất giọng điệu trên là những tư tưởng phiến diện, lệch lạc được các thế lực thù địch, phản động “hậu thuẫn”, cổ vũ, đội lốt “trách nhiệm” với “vận mệnh” của dân tộc, của đất nước để chống lại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI QUA CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Vừa qua trên trang “Doithoaionline. com”, lực lượng cứu quốc có đăng bài viết “Nguyễn Phú Trọng Sang Bắc kinh với tư cách gì”. Toàn bộ bài viết đã xuyên tạc sai sự thật, họ cho rằng: “Sự kiện Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên được gặp Tập Cận Bình, không phải Nguyễn Phú Trọng là nhân vật quan trọng gì, mà là một sự dàn sếp có tính toán, có sắp đặt trước có lợi về phía Tập”. Mục đích nhằm hướng lái dư luận nhận thức lệch lạc về mối quan hệ truyền thống của hai dân tộc; nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà cụ thể là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, tiến tới phủ nhận đường lối đối ngoại và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là luận điệu sai trái, bịa đặt, tuyên truyền sai sự thật cần phải bác bỏ.…

Read more

VẠCH TRẦN SỰ XUYÊN TẠC KÍCH ĐỘNG CỦA LÊ VĨNH TRIỂN

Để thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã và đang ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng – lý luận bằng các quan điểm sai trái, trong đó, chúng đưa ra những quan điểm đòi Việt Nam phải thực thi thứ “dân chủ” của họ đặt ra. Trên trang Nghiencuuquocte.org. Lê Vĩnh Triển đăng tải với nội dung “Cuộc tranh luận dân chủ ở Việt Nam”, trong đó Y đưa ra những lời lẽ làm sai lệch bản chất dân chủ mà đảng và nhân dân ta đang thực hiện.

1. Những luận điệu xuyên tạc, kích động của Lê Vĩnh Triển. Trong bài viết Lê Vĩnh Triển đã tung ra nhiều luận điệu đòi thực thi cái gọi là “dân chủ”, “tự do”. Điều mà mọi người dễ nhận thấy đó là Y đã tung hô, cổ súy quyết liệt đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “có dân chủ và phát triển”.…

Read more