SỰ XUYÊN TẠC CỦA TRẦN TRUNG ĐẠO

Trên trang Hung-viet.org Trần Trung Đạo có bài viết với tựa đề: “Sáu lý do giúp chế độ Cộng sản tồn tại. Theo đó, y bịa đặt, vu cáo, thổi phồng, quy kết với lời lẽ hết sức hàm hồ, cho rằng: “Lãnh đạo Cộng sản các nước thường giết chính đồng bào cùng máu mủ, cùng tổ tiên, cùng đất nước”. Đây là luận điệu xuyên tạc vô căn cứ, phản ánh không đúng với hiện thực lịch sử. Bởi lẽ:

Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản. Như chúng ta đã biết lịch sử phát triển của loài người từ khi có giai cấp là lịch sử của đấu tranh giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng của nhân loại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.…

Read more

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN HUỲNH

Trên trang Vietnamthoibao Nguyễn Huỳnh có bài viết với tựa đề: “Việt Nam theo đuổi chủ nghĩa đa phương”. Theo đó, y cho rằng, “Việt Nam không thực hiện được cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, bởi dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền”. Đây là luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Huỳnh nhằm hướng lái dư luận hiểu sai bản chất của chủ nghĩa đa phương, cũng như những cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, bởi:

Thứ nhất, tham gia thực hiện Chủ nghĩa đa phương không phụ thuộc vào thể chế chính trị, cũng như một đảng hay nhiều đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước

Cho đến hiện nay, vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng tỏ được các nước có thể chế chính trị khác nhau, cũng như một đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước thì mất dân chủ, cản trở việc tham gia thực hiện cam kết Chủ nghĩa đa phương, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ và thực hiện tốt các cam kết với Chủ nghĩa đa phương.…

Read more

SỰ SUY DIỄN VÔ CĂN CỨ CỦA LÊ HỒNG ĐIỆP

Trên trang Baotiengdan Lê Hồng Điệp có bài viết với tựa đề: “Tham nhũng là kẻ thù tồi tệ nhất của quân đội Việt Nam. Theo đó, y cho rằng “Tham nhũng cũng làm suy giảm tinh thần của các sĩ quan và làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ”. Đây là luận điệu, hoàn toàn suy diễn, vô căn cứ của Lê Hồng Điệp, phản ánh không đúng thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng trong Quân đội cũng như tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, bởi vì:

Thứ nhất, tham nhũng là hiện tượng xã hội có nguồn gốc từ khi xã hội phân chia giai cấp và hình thành nhà nước. Tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của từng quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu.…

Read more

LẬP LỜ, ĐÁNH LẬN CON ĐEN CỦA LYNN HUỲNH

Vừa qua, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu Lynn Huỳnh có bài viết với tựa đề: “Tôi vẫn nghe chỉ trích hằng ngày” – Obama. Theo đó, y cho rằng người Việt có được quyền chỉ trích lãnh đạo giống như bà Nguyễn Phương Hằng chỉ trích ông Phan Văn Mãi, chủ tịch UBND TP. HCM, và y còn quy kết cho rằng người Việt lại chưa thể được quyền chỉ trích lãnh đạo, phải chăng nhân quyền ở Việt Nam không cùng cách hiểu phổ quát như người Mỹ?!!!. Đây là luận điệu, hoàn toàn xuyên tạc, vu khống, lập lờ đánh lận con đen của Lynn Huỳnh, Bởi vì:

Thứ nhất, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc bày tỏ quan điểm, chính kiến của cá nhân một cách tùy tiện đến mức vi phạm pháp luật.

Điều 19 Công ước về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 khẳng định: “Việc thực hiện quyền tự do ngôn luận có thể phải chịu một số hạn chế nhất định và những hạn chế này cần được quy định bởi pháp luật, nhằm: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội”. …

Read more

Luận điệu hàm hồ của Châu Hiển Lý

Trên trang Hung-viet.org Châu Hiển Lý có bài viết với tựa đề: “Không nhìn lại sẽ mất tất cả”. Theo đó, y cho rằng thảm kịch của đảng cộng sản thực ra bắt đầu từ ngày 30-4-1975. Đây là những lời lẽ hàm hồ, vu khống và hết sức trơ trẽn của Châu Hiển Lý về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và sự kiện ngày 30/4/1975. Bởi vì:

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Trong những năm 1920 của thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam rơi vào bế tắc, tưởng như không có đường ra. Nhiều sỹ phu yêu nước, nhiều phong trào cách mạng đưa ra các lựa chọn để giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, song tựu trung, tất cả đều thất bại.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT CỦA PHẠM NHẬT BÌNH

Trên trang Bureau CTM Media – Á Châu Phạm Nhật Bình đăng tải bài viết với tựa đề: “Báo CAND: Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng”. Theo đó, y cho rằng từ khi có sự xuất hiện nhà nước cộng sản, hai chữ dân chủ trở thành món hàng trang trí,nguyên nhân là do một đất nước độc đảng, đây là quan điểm hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt của Phạm Nhật Bình về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân loại đang hướng đến xây dựng. Bởi vì:

Thứ nhất, dân chủ là một giá trị xã hội mang tính toàn nhân loại.

Dân chủ đã xuất hiện từ thời cổ xưa. Dân chủ là khát vọng của con người. Xuất phát từ một từ Hy Lạp cổ đại demokratia, dân chủ có nghĩa là quyền lực nhân dân, quyền lực của nhân dân, toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân.…

Read more

NGUYỄN DÂN – KẺ XUYÊN TẠC, VU CÁO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang Danlambao, Nguyễn Dân có bài viết với tựa đề: “Niềm tin và gian dối”. Theo đó, y cho rằng: Tám mươi năm vẫn với luận điệu tuyên truyền: do dân, vì dân phục vụ dân là dối gian, tráo trở, là gian manh lừa mị, Với giọng điệu này, Nguyễn Dân hoàn toàn phủ nhận, xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Bởi vì:

Thứ nhất, Đảng ra đời, đấu tranh phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân và Đảng thuộc về Nhân dân.

Đảng ra đời và phát triển không vì mục đích tự thân, mà vì mục đích đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và của Nhân dân.…

Read more

Phải chăng “Đa nguyên chính trị là điều kiện tiên quyết, khai mở cho một nền dân chủ!!!”

Trên trang Vietnamthoibao, Lynn Huỳnh có bài viết với tựa đề: “Tự do chính trị và quyền yêu cầu chính trị đa nguyên”. Theo đó, y cho rằng coi đa nguyên chính trị, là điều kiện tiên quyết, khai mở cho một nền dân chủ, đây là quan điểm cá nhân của Lynn Huỳnh hoàn toàn phiến diện, lập luận vô căn cứ. Bởi vì:

Thứ nhất, đa nguyên chính trị và mở rộng dân chủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Nói đến đa nguyên chính trị là nói đến hệ thống chính trị có nhiều cực, có nhiều đảng phái đại biểu cho những lợi ích đối lập nhau được tự do hoạt động, đó là một chế độ đa đảng. Chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của mất dân chủ.…

Read more