Bác bỏ luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng của Trần Trung Đạo

Mới đây, Trần Trung Đạo đã phát tán nội dung “Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh: Luận cương các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin” trên trang mạng “baotiengdan“. Đó là những lập luận xuyên tạc, “lập lờ đánh lận con đen” hòng gây mơ hồ, mất niềm tin của nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Song, dù có xuyên tạc thế nào, thì thực tiễn lịch sử cũng đã bác bỏ các luận điệu sai trái này.

1. Không phải cứ đi theo con đường ngoài Macxit (theo chủ nghĩa tư bản) thì đất nước mới được độc lập, phát triển và giàu mạnh

Để cùng phụ họa với các luận điệu thù địch, công kích, bài bác con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản, Trần Trung Đạo đã rêu rao rằng: “Nếu không có Hồ Chí Minh và luận cương của Lênin, Việt Nam đã là một quốc gia thống nhất, hiện đại hàng đầu châu Á”.…

Read more

Sự thật và chính nghĩa đã đập tan mưu đồ đen tối của Trọng Đại

Mới đây, trên trang mạng danchimviet.info đã đăng tải bài viêt của Trọng Đại với nhan đề “Trận đánh cuối cùng, Sài Gòn thất thủ”. Bằng cách nhào nặn, bóp méo các sự kiện lịch sử Trọng Đại đã xuyên tạc bản chất cuộc kháng chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta nhằm phủ nhận lịch sử, chà đạp lên những giá trị của hòa bình mà bao thế hệ người Việt Nam đã đánh đổi cả máu xương mới có được. Nhưng sự thật lịch sử luôn rõ ràng và chỉ có một, không thế lực nào có thể xuyên tạc, bởi.

Một là, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh chính nghĩa, nhằm đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà

Theo vết xe đổ của rất nhiều phần tử chống đối, Trọng Đại đã lớn tiếng xuyên tạc lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Nam.…

Read more

Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch

Mới đây, trên một số trang mạng xã hội phát tán cái gọi là “Đảng 90 năm vẫn trẻ con” của bút danh N.A. Vẫn những điệp khúc cũ rích, N.A rêu rao rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị “chuyên quyền, độc đoán, phi dân chủ”, đằng sau những luận điệu đó là âm mưu hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Vậy sự thật là gì?

1. “Chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ” – luận điệu xuyên tạc bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

Trước hết, chúng ta cần khẳng định rõ: Sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc.…

Read more

Hoa Mai Nguyễn – Kẻ thù thực sự của nhân dân

Mới đây trên một số trang mạng đồng loạt phát tán bài viết “kẻ thù của nhân dân là ai” của Hoa Mai Nguyên. Bài viết không chỉ là luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của các lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao của Đảng mà qua đó là âm mưu sâu xa, nham hiểm từ chỗ làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng để dẫn đến nghi ngờ, dao động rồi mất niềm tin vào Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Vậy sự thật, sau những luận điệu đó là gì

1. Hết lòng, hết sức vì đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân

Với chiêu bài cóp nhặt những câu chuyện nhỏ lẻ rồi cắt gọt, biên tập và bịa đặt thêm chi tiết Hoa Mai Nguyễn cho  rằng “kẻ thù của nhân dân chính là đám Uỷ viên Bộ Chính trị” đang “lộng hành quyền chức”.

Read more

MƯU ĐỒ PHỦ NHẬN VAI TRÒ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG CỦA NGUYÊN ANH

Thời gian gần đây trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt tán phát bài viết: Sau công an, báo chí Việt Nam cũng là một bè lũ tay sai hèn mạt! của Nguyên Anh, với những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, phủ nhận vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam. Sự thật đằng sau những luận điệu đó là gì?

1. Không thể phủ nhận vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam

Từ việc lượm lặt, chắp ghép các sự kiện đang được toàn xã hội chú ý, Nguyên Anh đã lớn tiếng xuyên tạc cho rằng báo chí Việt Nam thực chất chỉ là bồi bútsẵn sàng lao vào chà đạp danh dự, nhân phẩm của bất kỳ ai. Những lời lẽ ngông cuồng, vô căn cứ của Nguyên Anh đã “phủ nhận sạch trơn” những đóng góp đặc biệt quan trọng của báo chí Việt Nam trong tiến trình lịch sử cách mạng, đồng thời làm suy giảm lòng tin, gây nên những nhận thức lệch lạc trong nhân dân về vai trò của báo chí trong bối cảnh hiện nay.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA TUẤN KHANH

Gần đây trên nhiều trang mạng phản động đã đồng loạt phát tán bài viết “Cách chữa chạy cho cuộc sống mòn” của Tuấn Khanh với nội dung phủ nhận vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tác động tiêu cực đến niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên. Tuy nhiên những luận điệu đó không thể phủ nhận được những hiện thực khách quan đang tồn tại.

1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, đội quân xung kích cách mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Bằng cách nhào nặn các ví dụ nhỏ lẻ, chắp vá, Tuấn Khanh đưa ra kết luận thiển cận rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ là thành phần ngoại vi của đảng cầm quyền.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN QUANG

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt tán phát bài viết “Khát vọng tự do, dân chủ của người Việt Nam” của Nguyễn Quang với nội dung xuyên tạc, phủ nhận giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời bôi đen tình hình xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, những luận điệu đó không thể phủ nhận được những chân lý khách quan đang tồn tại.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng nhất, soi sáng cho cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và giai cấp công nhân trên toàn thế giới.

Xuyên suốt bài viết Nguyễn Quang lớn tiếng phủ nhận, cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết “giáo điều”, “không mở ra cho các dân tộc sự dẫn đường…”.

Read more

Việt Nam kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Mới đây, trên trang quyenduocbiet xuất hiện bài viết “Thiên đường bánh vẽ” của Nguyên Anh. Nội dung bài viết là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học “kêu gọi” xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị, làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

1. Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử

Với động cơ chính trị đen tối và góc nhìn phiến diện, chủ quan Nguyên Anh đã cố tình, xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với luận điệu sai trái như tiến lên chủ nghĩa xã hội chỉ là một con đường mù lòa.

Read more

Đập tan luận điệu xuyên tạc thành quả chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam, trên một số trang mạng xã hội cũng bùng phát một loại “virus” nguy hiểm không kém biến thể Delta, đó là việc xuyên tạc công tác phòng, chống dịch (PCD) tại Việt Nam như bài đăng“Corona dung tha hay đảng ta “thiên tài” của Lê Thiên trên baotiengdan. Rõ ràng, bài viết là những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm phủ nhận những kết quả của Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19, đồng thời vẽ nên một bức tranh với những gam màu tối về Việt Nam trong đại dịch, sâu xa hơn là nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.

  1. Câu trả lời từ thực tế

Với góc nhìn thiển cận, thiếu thiện chí Lê Thiên đang cố tình không thừa nhận những thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.…

Read more

ÂM MƯU CÔNG KÍCH, CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA TRẦN MAI CHUNG

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt xuất hiện bài viết Chúng ta muốn sự công bằng của Trần Mai Chung, với nội dung xuyên tạc tình hình phòng, chống dịch bệnh covid – 19 ở nước ta; từ đó công khai kích động việc chống đối Đảng, Nhà nước, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với góc nhìn lệch lạc, phiến diện Trần Mai Chung cho rằng, công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid – 19 ở Việt Nam tiến hành quá chậm, không hiệu quả vì thời gian xét duyệt quá lâu, do đảng không tin tưởng nhân dân, chính quyền CS nghi ngờ nhân dân. Y còn so sánh một cách có chủ ý rằng ở các nước Âu Mỹ, chính quyền tin tưởng người dân, khi người dân nói là bị mất thu nhập vì Covid là chính quyền gởi tiền đến người dân trước rồi sẽ kiểm soát lại sau.…

Read more