LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA TUẤN KHANH

Gần đây trên nhiều trang mạng phản động đã đồng loạt phát tán bài viết “Cách chữa chạy cho cuộc sống mòn” của Tuấn Khanh với nội dung phủ nhận vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tác động tiêu cực đến niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên. Tuy nhiên những luận điệu đó không thể phủ nhận được những hiện thực khách quan đang tồn tại.

1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, đội quân xung kích cách mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Bằng cách nhào nặn các ví dụ nhỏ lẻ, chắp vá, Tuấn Khanh đưa ra kết luận thiển cận rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ là thành phần ngoại vi của đảng cầm quyền.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN QUANG

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt tán phát bài viết “Khát vọng tự do, dân chủ của người Việt Nam” của Nguyễn Quang với nội dung xuyên tạc, phủ nhận giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời bôi đen tình hình xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, những luận điệu đó không thể phủ nhận được những chân lý khách quan đang tồn tại.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng nhất, soi sáng cho cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và giai cấp công nhân trên toàn thế giới.

Xuyên suốt bài viết Nguyễn Quang lớn tiếng phủ nhận, cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết “giáo điều”, “không mở ra cho các dân tộc sự dẫn đường…”.

Read more

Việt Nam kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Mới đây, trên trang quyenduocbiet xuất hiện bài viết “Thiên đường bánh vẽ” của Nguyên Anh. Nội dung bài viết là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học “kêu gọi” xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị, làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

1. Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử

Với động cơ chính trị đen tối và góc nhìn phiến diện, chủ quan Nguyên Anh đã cố tình, xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với luận điệu sai trái như tiến lên chủ nghĩa xã hội chỉ là một con đường mù lòa.

Read more

Đập tan luận điệu xuyên tạc thành quả chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam, trên một số trang mạng xã hội cũng bùng phát một loại “virus” nguy hiểm không kém biến thể Delta, đó là việc xuyên tạc công tác phòng, chống dịch (PCD) tại Việt Nam như bài đăng“Corona dung tha hay đảng ta “thiên tài” của Lê Thiên trên baotiengdan. Rõ ràng, bài viết là những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm phủ nhận những kết quả của Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19, đồng thời vẽ nên một bức tranh với những gam màu tối về Việt Nam trong đại dịch, sâu xa hơn là nhằm làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.

  1. Câu trả lời từ thực tế

Với góc nhìn thiển cận, thiếu thiện chí Lê Thiên đang cố tình không thừa nhận những thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam.…

Read more

ÂM MƯU CÔNG KÍCH, CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CỦA TRẦN MAI CHUNG

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt xuất hiện bài viết Chúng ta muốn sự công bằng của Trần Mai Chung, với nội dung xuyên tạc tình hình phòng, chống dịch bệnh covid – 19 ở nước ta; từ đó công khai kích động việc chống đối Đảng, Nhà nước, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với góc nhìn lệch lạc, phiến diện Trần Mai Chung cho rằng, công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid – 19 ở Việt Nam tiến hành quá chậm, không hiệu quả vì thời gian xét duyệt quá lâu, do đảng không tin tưởng nhân dân, chính quyền CS nghi ngờ nhân dân. Y còn so sánh một cách có chủ ý rằng ở các nước Âu Mỹ, chính quyền tin tưởng người dân, khi người dân nói là bị mất thu nhập vì Covid là chính quyền gởi tiền đến người dân trước rồi sẽ kiểm soát lại sau.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ “ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN” CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện bài viết: “Điểm lại những gì đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân trong đại dịch covid 19” của một bloger ẩn danh dưới cái tên Quyenduocbiet. Nội dung bài viết đã tung ra vô số thông tin sai lệch, bịa đặt về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam; đồng thời chủ ý bôi nhọ, chế giễu quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong phòng, chống đại dịch. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra đã minh chứng, không luận điệu xuyên tạc nào có thể “đổi trắng thay đen” những gì đang diễn ra ở Việt Nam.

1. Quyết sách đúng đắn, cả nước đồng lòng

Với những thông tin sai lệch, thiếu căn cứ, bloger ẩn danh đã tự đặt điều, quy chụp rằng: Đảng cộng sản đang thản nhiên trước sự khốn cùng của người dân.

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt tán phát bài viết Đảng Cộng sản Việt Nam hy sinh sức khỏe dân, để đổi lấy sự trang trí cho chế độ, của Jackhammer Nguyễn, với nội dung xuyên tạc, bóp méo ý nghĩa và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chúng ta cần phải hiểu rõ:

Thứ nhất, tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bầu cử là cơ chế phổ biến hiện được các nền dân chủ áp dụng, là cơ sở pháp lý cho việc hình thành các cơ quan đại diện cho quyền lực nhà nước và là cơ sở bảo đảm cho mọi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với đất nước.…

Read more

NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN ĐÚNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng phản động xuất hiện bài viết “Phản biện” của một blogger với cái tên canhco. Bài viết đã thể hiện một cái nhìn phiến diện, cố tình xuyên tạc ý nghĩa của hoạt động phản biện xã hội ở Việt Nam, lợi dụng vấn đề phản biện để xuyên tạc tình hình đất nước, gây nhiễu thông tin, tạo dư luận xấu trong xã hội. Blogger này, đã xuyên tạc tình hình dân chủ nhất là hoạt động “phản biện” xã hội ở nước ta. Vậy thực tế tình hình đó ở nước ta như thế nào?

1.Nhận thức đúng về phản biện xã hội ở Việt Nam

Chúng ta đều biết phản biện xã hội là một hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận, đã được ghi nhận trong các điều ước quốc tế về quyền con người. Ở Việt Nam, để xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự đồng thuận xã hội, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm coi phản biện xã hội là công cụ, kênh thông tin quan trọng, không thể thiếu giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định đúng đắn, hợp lòng dân.…

Read more

Mưu đồ phủ nhận bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Trần Mai Trung

Những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội đã tán phát bài viết: “Sự tiến hóa hòa bình” của Trần Mai Trung. Trong bài viết này, từ việc xuyên tạc, phủ nhận lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, Trần Mai Trung đã công khai nhiều luận điệu kích động dư luận xã hội, chống đối Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Theo vết xe đổ của rất nhiều phần tử chống đối, Trần Mai Trung lớn tiếng xuyên tạc lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Y cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam là chiến tranh giữa Miền Bắc và Miền Nam… và cuộc chiến này đã gây ra nhiều đổ vỡ cho đất nước và người dân. Luận điệu này khá quen thuộc và thường được các phần tử chống đối, cơ hội chính trị “diễn lại” vào mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng 30.4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.…

Read more

SỰ VU CÁO, XUYÊN TẠC CỦA MAI HOA NGUYEN

Trên nhiều diễn đàn phản động, cái tên Mai Hoa Nguyen không còn xa lạ với nhiều chiêu trò chống đối Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Mới đây, y lại “trình làng” bài viết Kẻ thù của nhân dân là ai, với nhiều luận điệu công khai xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với nhận thức nông cạn, thái độ hằn học, Mai Hoa Nguyen lớn tiếng: kẻ thù của nhân dân hiện nay chính là nhà cầm quyền VN đang cai trị đất nước ta… Và để “minh chứng” cho những lời lẽ ngồng cuồng của mình, y đã vẽ lên một bức tranh u ám về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam với đủ thứ nhiễu nhương, tệ nạn. Tình trạng đen tối của đất nước – theo sự suy diễn u mê của Mai Hoa Nguyen đều có căn nguyên từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với chế độ độc tài, toàn trị.…

Read more