Jackhammer Nguyễn lớn tiếng vu khống nghiệp đoàn ở Việt Nam

Một trong những chiều trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, tại trang “Baotiengdan, bài viết gần đây của Jackhammer Nguyễn tung ra luận điệu “Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam và sự bôi bác cộng sản”. Đọc bài viết của Y thấy rõ những mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng “các đảng cộng sản cầm quyền đều có các tổ chức gọi là “công đoàn”, nhưng chỉ là những tổ chức quan liêu, cánh tay nối dài của giới cầm quyền độc tài, chứ không đại diện gì cho quyền lợi công nhân cả.

Nhân dân Việt Nam đều biết, chỉ có Jackhammer Nguyễn cố tình không biết, tại Điều 10, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi rõ: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyên, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động của Phạm Trần

Vừa qua, Phạm Trần viết trên trang “Doithoaionline. Com”: “các thế lực thù địch của CSVN là ai ?”. Thông qua bài viết Y đã lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, bóp méo sự thật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế, đi ngược lại lợi ích chính đáng của Nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Thứ nhất, Phạm Trần lu loa “quyền con người” không được Việt Nam tôn trọng nên mới có đấu tranh từ phía nhân dân, đứng đầu là giới đòi dân chủ, nhân quyền, giới tri thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Quyền con người được hiểu là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm người chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người.…

Read more

Nguyễn Quang Dy: “Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”

Một trong những chiêu trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, trên trang “Vietstudies. com, Nguyễn Quang Dy đã tán phát bài viết “thay đổi tư duy và hệ quy chiếu để phát triển”. Trong đó chứa đựng những mưu đồ đen tối của y:

Thứ nhất, Y cho rằng, Việt Nam đã đổi mới “vòng một” thành công từ năm 1986, chuyển đổi nền kinh tế “tập trung” (centralized) và “bao cấp” (subsidized) thành kinh tế thị trường, nhưng còn bất cấp vì vẫn giữ cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nay động lực đổi mới đã hết đà, cần đổi mới “vòng hai”, không chỉ về kinh tế mà còn về thể chế chính trị.…

Read more

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Hữu Vĩnh quanh việc làm căn cước công dân gắn chíp điện tử

Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ tùy thân của công dân, có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm, đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin. Dữ liệu ở căn cước công dân gắn chip có thể được truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chíp và xác thực danh tính được thực hiện ngay.

Tuy nhiên, trên trang Bureau CTM Media- Á Châu J.B Nguyễn Hữu Vĩnh đã hướng lái, “bẻ cong” vấn đề bảo đảm an ninh con người mà Đảng, Nhà nước ta đang tập trung triển khai và thực hiện. Bằng những ngôn từ cực đoan, chống đối, cố tình tung ra thông tin tiêu cực như:

Thứ nhất, “thuận tiện ở đâu chưa biết, chỉ khổ người dân lại đôn đóa xin Công an xác nhận rằng “tôi là tôi” khi đi làm thủ tục liên quan đến nhân thân của mình, vì loại mới không xác định có đúng người cũ đã liên hệ trước đây hay không”.…

Read more

Sự phi lý, trơ trẽn và vô căn cứ của Trần Hùng

Tham nhũng là một vấn nạn ở nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới. Khi nói về tham nhũng, V.I. Lênin từng khẳng định: “tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc ngoại xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, không thể lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đi ngược con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, và dân tộc Việt Nam ta đã lựa chọn như bài viết trên thongluan-rdp.org của Trần Hùng cho rằng:

Thứ nhất, Trần Hùng đã thể hiện rõ sự thân thù, chống phá Đảng khi đưa ra nhận định “Văn hóa Đảng Cộng sản là văn hóa tham nhũng”.…

Read more