Luận điệu lạc lõng của Tưởng Năng Tiến về giáo dục Việt Nam

Những ngày qua, trong khi cả nước ta đang hân hoan, phấn khởi chào đón năm học mới thì vẫn còn những trái tim “lạc nhịp”, cố tình phớt lờ thực tế giáo dục của Việt Nam, ra sức xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu về giáo dục mà nước ta đã đạt được trong những năm qua. Trong bài viết “Vũng lầy Giáo dục”, với cái nhìn phiến diện, đầy ác ý và mang tính thù hận, Tưởng Năng Tiến đã viện dẫn ý kiến của người nọ, người kia để đưa ra những luận điệu sai trái, phản động như “Việt Nam là vũng lầy giáo dục”, “nền giáo dục hiện nay của nước CHXHCNVN đã hết thuốc chữa rồi”; đồng thời kích động tư tưởng bất mãn, chống đối “với ý thức và quyết tâm, chắc chắn, chúng ta sẽ “thoát” bất chấp sự ngăn trở (cùng sức ì) của chế độ hiện hành”.…

Read more

Sự thật lịch sử không thể đảo ngược

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đất nước ta tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các thế lực thù địch, phản động lại ra sức xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa của các sự kiện đó. Trong bài “Đôi dòng về cuộc cách mạng tháng 8 và ngày 2/9”, với sự hiểu biết nông cạn về lịch sử và với cái nhìn lệch lạc, Hoàng Bùi đã cố tình xuyên tạc rằng: “việc xóa bỏ chế độ phong kiến quân chủ không có công của Việt Minh”, “việc lật đổ sự đô hộ của Pháp cũng không có công của Việt Minh”… Đây là những luận điệu sai trái, hòng phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám, phủ nhận thành tựu mà đất nước ta đạt được trong gần 80 năm qua, đặc biệt là bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng:

Thứ nhất, phát xít Nhật hất cẳng Pháp không phải là trả độc lập cho Việt Nam, mà muốn thay Pháp cai trị Việt Nam.

Read more

Thi đua yêu nước là động lực cho sự phát triển

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành động lực quan trọng của sự phát triển, xây dựng con người mới, phát huy trí tuệ, tính năng động, sáng tạo của mỗi người dân, hướng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động thi đua được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia. Tuy nhiên, có những “trái tim không cùng nhịp đập”, phớt lờ thực tế đó, ra sức xuyên tạc, phủ nhận giá trị, kết quả của các phong trào thi đua yêu nước. Trong bài “Khi lòng yêu nước bị “định hướng”, với cái nhìn định kiến, chủ quan, Đài Á Châu tự do đã cố tình phủ nhận giá trị và kết quả của các phong trào thi đua yêu nước ở Việt Nam khi cho rằng đó là “sáo rỗng và không hiệu quả”, “là chuyện tranh giành”… Rõ ràng đây là những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bôi đen sự thật về thi đua yêu nước ở Việt Nam.…

Read more

Không thể xuyên tạc quan điểm, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước ta

Với sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện chính sách dân tộc nói chung, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần không ngừng phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng các địa phương giàu mạnh, phát triển đất nước. Bất chấp thực tế đó, các thế lực thù địch, phản động ra sức xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hòng hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Chúng ra sức lợi dụng những khó khăn, bức xúc của đồng bào các dân tộc trong đời sống; lợi dụng những yếu kém trong quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở… xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta phân biệt đối xử, không đầu tư, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, khiến cuộc sống của đồng bào khó khăn, nghèo đói; vu khống Đảng, Nhà nước không tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, ép người dân tộc thiểu số bỏ văn hóa dân tộc, hòa nhập với đời sống văn minh của người Kinh… Đây là những luận điệu sai trái, cần phải vạch trần và đấu tranh bác bỏ.…

Read more

Không thể xuyên tạc, phủ nhận công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, được dư luận trong nước và quốc tế đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, đi ngược lại với sự phấn khởi, tin tưởng của nhân dân cả nước, các lực lượng thù địch, phản động ra sức xuyên tạc, phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong bài viết “Tham nhũng – suy thoái tư tưởng”, với cái nhìn định kiến, phiến diện, Phạm Trần đã đưa ra các nhận định ác ý: tình trạng tham nhũng ở Việt Nam “vẫn đứng nguyên”, “càng chống càng xiêu”. Đây là những luận điệu sai trái, hòng gây hoang mang dư luận, lung lạc niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.…

Read more

Những cáo buộc thiếu khách quan, vô căn cứ về tự do báo chí ở Việt Nam

Những ngày qua, lợi dụng việc tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đưa ra thông báo về cái gọi là “Báo cáo Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2023”, cáo buộc vô căn cứ về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị hùa vào vu cáo “Việt Nam không có tự do báo chí”. “Tát nước theo mưa”, Đài VOA xuyên tạc “Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới về tự do báo chí”… Đây là những luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tự do báo chí ở Việt Nam, hòng làm nhiễu loạn thông tin, bóp méo sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thứ nhất, những báo cáo của RSF về tự do báo chí ở Việt Nam là thiếu khách quan, sai sự thật.

Read more

Không thể phủ nhận thành tựu giáo dục của Việt Nam

Những năm qua, cùng với những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục Việt Nam đã tích cực đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bất chấp thực tế đó, các phần tử cơ hội, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của giáo dục Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Trong bài viết, “Một nền giáo dục dối trá toàn diện” với cái nhìn thiển cận, phiến diện, thái độ không thiện chí, Trần Mạnh Hảo chỉ nhìn vào một số hạn chế, yếu kém trong công tác giáo dục, đào tạo để xuyên tạc, phủ nhận toàn bộ thành tựu của nền giáo dục Việt Nam, khi cho rằng “nền giáo dục Việt Nam đã xuống cấp tới mức không còn có thể xấu xa hơn nữa” và những hạn chế của giáo dục là do chế độ….…

Read more

Không thể phủ nhận thành quả tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Lợi dụng việc tổ chức Freedom House đưa ra thông báo về cái gọi là “tình hình tự do trên toàn thế giới”, cáo buộc vô căn cứ về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, khi chấm điểm Việt Nam chỉ đạt 19/100 điểm, thuộc nhóm các quốc gia theo đánh giá của Freedom House là “không có nhân quyền, không có tự do”; một số tổ chức, cá nhân thù địch, phản động, cơ hội chính trị hùa vào vu cáo rằng “Việt Nam không có tự do”. Trong bài “Việt Nam “tự do” hơn Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, Lào”, với giọng điệu của kẻ đồng lõa, theo đóm, ăn tàn, Phạm Phú Khải chỉ dựa trên những thông tin sai sự thật của Freedom House rồi “phán xét”:  “người Việt Nam không có quyền hay tự do gì cả”,  “khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn độc quyền thì sẽ không thể nào có tự do hay dân chủ, hay nhân quyền”… Đây là những luận điệu sai trái, thù địch phủ nhận thành quả tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, hòng làm nhiễu loạn thông tin, bóp méo sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.…

Read more

Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của cách mạng Việt Nam

Lựa chọn đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn, sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc Việt Nam; phù hợp với thực tiễn của đất nước và xu thế phát triển của thời đại. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn trong đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Thành tựu đó được người dân trong nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, đi ngược với xu thế đó, những kẻ có trái tim “không cùng nhịp đập” rêu rao rằng “Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, ảo tưởng”; trong bài viết “Chủ nghĩa xã hội: Lòng dân không thuận, hào kiệt tan tác” trên mạng xã hội, Phạm Đình Trọng đã cố tình phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam bằng cách xuyên tạc: đi lên chủ nghĩa xã hội là “sai lầm, ảo tưởng, phản con người, phản quy luật tự nhiên”, “người dân Việt Nam nhắc đến chủ nghĩa xã hội lại rùng mình, dựng tóc gáy”… Rõ ràng đây là những luận điệu sai trái, phản động.…

Read more

Không thể phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Với quan điểm kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bất chấp thực tế, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta trong phòng, chống tham nhũng, hòng hướng lái dư luận theo hướng khác nhằm hạ uy tín của Đảng. Trong bài “Chống tham nhũng ở Việt Nam không bao giờ tiến xa”, với những luận điệu xuyên tạc, Anh Khoa đã cho rằng “gốc rễ của tham nhũng tràn lan ở Việt Nam là một nhà nước độc đảng”, “chống tham nhũng ở Việt Nam sẽ không bao giờ tiến xa”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về bản chất và thực chất của tham nhũng, phủ nhận kết quả phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.…

Read more