XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM LÀ TỘI ÁC

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam được đánh giá là chủ động, linh hoạt, đúng hướng và đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, có những phần tử cơ hội, phản động cố tình xuyên tạc, phủ nhận kết quả phòng, chống dịch của nước ta hòng gây hoang mang dư luận xã hội. Bài “Góc khuất trong bức tranh chống dịch”, Đỗ Ngà đã hư cấu số liệu, cắt ghép thông tin, kết luận vô căn cứ: “ở đó tỷ lệ tử vong phải đến 94%. Gần như chẳng chữa trị được bao nhiêu”, “chính quyền CS đang xem y bác sĩ tuyến đầu như là hàng trâu ngựa”… Đây là sự hiểm độc, vô lương, chứa đầy tội ác, khi lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc, phủ nhận sự thật, thực hiện mưu đồ xấu xa của Đỗ Ngà.…

Read more

Sự xuyên tạc của Trần Văn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam

Thời gian gần đây, khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư xuất hiện tại Việt Nam, tốc độ lây lan của dịch tăng nhanh và diễn biến phức tạp, trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện các biện pháp để hướng đến mục tiêu ngăn chặn, khống chế và đảy lùi dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch được đánh giá là đúng hướng và đã đạt được những kết quả tích cực. bên cạnh những nhận xét đánh giá khách quan về công tác phòng, chống dịch và nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn dân, vẫn còn những tiếng nói lạc điệu, cố tình xuyên tạc tình hình, chỉ trích sự nỗ lực của các ngành chức năng khiến dư luận bất bình.…

Read more

Cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của Người Buôn Gió

Thời gian gần đây, lợi dụng những lùm xùm xung quanh vụ việc về “thần y” Võ Hoàng Yên, những câu chuyện nghệ sĩ quyên góp, làm từ thiện, quảng cáo sản phẩm sai mục đích, chức năng, gây hậu quả cho người tiêu dùng, vấn đề nghệ sĩ “nuôi tài năng trẻ” đang gây xôn xao dư luận; trên các trang mạng xã hội các phần tử cơ hội, phản động ra sức xuyên tạc bản chất chế độ, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Trong bài “Vụ Hoài Linh, Võ Hoàng Yên, Phương Hằng và trách nhiệm quản lý xã hội”, Người Buôn Gió đã ám chỉ, những vụ việc lùm xùm trên là do chế độ không quan tâm và xấc xược hơn khi cho rằng “sự ngu muội trong dân càng lớn thì chế độ càng vững vàng”. Đây không chỉ là luận điệu xuyên tạc bản chất chế độ của kẻ phản động, mà còn là thái độ rất khiếm nhã khi xúc phạm nhân dân.…

Read more

Kết quả phòng, chống dịch covid-19 của Việt Nam là không thể phủ nhận

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, có nhiều bài viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Bên cạnh những phân tích, đánh giá đúng đắn, khách quan, vẫn còn những tiếng nói lạc điệu, cố tình xuyên tạc tình hình dịch Covid-19 và phủ nhận nỗ lực phòng, chống dịch của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Trong bài “Một chính phủ bất tài cần được thay thế” đăng trên trang Quyenduocbiet.com, với những ngôn từ không thiện cảm, Nguyễn Huy Vũ đã cố tình xuyên tạc công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam, khi cho rằng “chiến lược vắc-xin chậm ở tất cả các khâu… không có kế hoạch về việc tiêm vắc-xin”. Rõ ràng đây là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng gây sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận về tình hình phòng, chống dịch.…

Read more

Không phải cái gì cũng đo được bằng tiền

Trong thời đại hiện nay vai trò của đồng tiền là không thể phủ nhận, nó là phương tiện giúp nâng cao đời sống vật chất và thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người. Nhưng “mặt trái của đồng tiền” đối với mỗi con người và xã hội cũng không hề nhỏ. Nếu sử dụng đồng tiền với mục đích trong sáng, cao cả, nó sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người và thúc đẩy xã hội phát triển. Ngược lại, khi đặt đồng tiền lên trên hết, kiếm tiền bằng mọi giá, coi thường kỷ cương, phép nước, nó sẽ phá vỡ hạnh phúc, làm băng hoại đạo đức, đảo lộn các giá trị xã hội, kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội. Mặt trái của đồng tiền đã và đang tác động tiêu cực đến mọi quốc gia trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam.…

Read more

Phải chăng giới trẻ Việt Nam “không dám dấn bước vào lịch sử”

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; họ là lực lượng quan trọng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vai trò to lớn của thanh niên Việt Nam đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh.…

Read more

MƯU ĐỒ THÚC ĐẨY “XÃ HỘI DÂN SỰ” ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ ĐẤT NƯỚC

Thời gian gần đây, vấn đề “xã hội dân sự” được nhiều cá nhân, tổ chức, nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài quan tâm, bàn luận. Đặc biệt, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí và âm mưu đen tối đã tán phát các bài viết và thực hiện nhiều hoạt động nhằm hình thành “xã hội dân sự” ở Việt Nam hòng hướng tới mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa bằng biện pháp “bất bạo động”, “phi vũ trang”. Trong bài “Viển vông khi nói về xã hội dân sự”, với cái nhìn thiếu thiện cảm, Nguyenngocgia đã cố tình xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cho rằng “dưới cái nhìn của nhà cầm quyền CSVN, mọi cuộc tụ họp đều trở nên bất hợp pháp”, “mọi quan hệ dân sự đều bị hình sự hóa”.…

Read more

Phải chăng “Nhà nước Việt Nam không có sự phân công, phân quyền”?

Ở nước ta hiện nay, việc phân công, phân cấp được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội. Cùng với việc phát huy vai trò của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, Nhà nước cũng khuyến khích mọi người dân tham gia ý kiến đóng góp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để Nhà nước thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh, nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành; vẫn còn những luận điệu lợi dụng vấn đề này để quy kết những hạn chế của đất nước hiện nay là do “chính quyền Nhà nước không có sự phân công, phân quyền”.…

Read more

VẤN NẠN BẰNG GIẢ KHÔNG PHẢI LÀ BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Hiện nay, trước vấn nạn sản xuất, mua bán bằng giả diễn ra ở nhiều nơi, đang gây bức xúc trong xã hội. Bên cạnh nhiều ý kiến luận bàn về vấn đề này một cách nghiêm túc thấu đáo, khách quan, toàn diện, chỉ ra nguyên nhân, tác hại của việc sản xuất, mua bán bằng giả, thì vẫn còn những giọng điệu lệch lạc, lợi dụng vấn đề này để quy chụp, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong bài viết: “Tấm bằng giả cho chế độ” trên trang mạng xã hội, với thái độ hằn học, từ một hiện tượng xã hội, Đỗ Ngà đã cố tình hướng lái sang vấn đề chính trị, rồi quy kết rằng “nạn buôn bán bằng giả thuộc về một phần của bản chất chế độ”. Rõ ràng đây là luận điệu xuyên tạc, vu khống của kẻ phản động, hòng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.…

Read more

KHÔNG ĐƯỢC VIN VÀO SAI PHẠM CỦA MỘT SỐ CÁ NHÂN ĐỂ PHỦ NHẬN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Những ngày qua, lợi dụng sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên thứ trưởng Bộ Công thương trong quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và một số sai phạm của một số cá nhân. Trên các trang mạng xã hội, các lực lượng phản động ra sức xuyên tạc, bóp méo vấn đề, đổ lỗi, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Trong bài viết “Đây là lý do tại sao “họ” vẫn nhất định “định hướng XHCN”, với cái nhìn phiến diện, thái độ chống đối, Trần Văn đã cố tình quy chụp sai phạm của bà Thoa và một số cá nhân khác là do kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó không chỉ thể hiện sự hằn học, chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ, mà còn cho thấy sự hiểu biết nông cạn của Trần Văn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.…

Read more