Không thể phủ nhận nỗ lực trong bảo đảm nhân quyền của Việt Nam

Việc Việt Nam lần thứ hai được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao, được cộng đồng quốc tế, nhân dân trong và ngoài nước vui mừng, đồng tình; đó là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy, bảo vệ quyền con người suốt thời gian qua. Bất chấp thực tế đó, một số đối tượng phản động, thù địch, thiếu thiện chí lại tỏ ra cay cú, lợi dụng sự kiện này để ra sức xuyên tạc, phản đối, nhằm hạ uy tín của Việt Nam. Trong bài viết “Năm nay, dù Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên quyền con người tại Việt Nam vẫn bị chà đạp một cách tồi tệ có hệ thống”, Lam Xuan Nguyen đã cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam khi cho rằng “quyền con người tại Việt Nam vẫn bị chà đạp”, “Việt Nam vẫn chưa có sự tiến bộ nào về nhân quyền”, đây là những luận điệu sai trái nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam, phủ nhận những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.…

Read more

Không thể phủ nhận sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với nhân dân

Đến thời điểm hiện nay, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Với quan điểm nhất quán, xuyên suốt, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Kết quả đó đã được các tổ chức quốc tế và các quốc gia đánh giá cao. Bất chấp thực tế đó, các lực lượng thù địch, phản động vẫn rêu rao luận điệu “Đảng, Nhà nước làm lơ, bỏ mặc người dân”, “người dân bị bỏ rơi”… Trong bài viết “Nhân dân ta” là loại dân nào”, đăng trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, với những ngôn từ không thiện cảm Nguyên Anh đã cho rằng “nhân dân ta bị bỏ rơi, bị bỏ đói” và bị “nhà nước ta làm lơ cho chúng chết trong đại dịch Covid”.…

Read more

Đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là sai lầm

Vừa qua, trên trang “Danlambao” có đăng bài “Sai lầm chí mạng của chủ nghĩa cộng sản” của Trần Đăng. Trong bài viết, với cách nhìn lêch lạc, Trần Đăng đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và đưa ra kết luận “loài người tiến lên chế độ CS là một sai lầm”. Rõ ràng, đây là luận điệu sai trái và phản động, bởi lẽ:

Thứ nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội là sự vận động tất yếu hợp quy luật

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội loài người, chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ ra rằng, sự phát triển của xã hội loài người rất phong phú, đa dạng, nhưng đó là sự phát triển có quy luật. Toàn bộ dòng chảy lịch sử của nhân loại là quá trình lịch sử – tự nhiên với sự thay thế, tiếp nối các hình thái kinh tế – xã hội từ thấp lên cao (cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản).…

Read more

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ

Hiện nay, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nguy cơ đe dọa tới sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Đảng ta xác định chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả trước mắt và lâu dài. Song, đi ngược lại với quyết tâm đó, các thế lực thù địch, phản động lại lợi dụng công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá Đảng, Nhà nước. Trong bài “Nói với người CS: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với cái nhìn lệch lạc, Tiến Văn đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam, khi cho rằng đó “là một xu thế phát triển tất yếu không thể cưỡng lại”.…

Read more

Cần nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về giáo dục ở Việt Nam

Những ngày vừa qua, hệ thống các nhà trường trong cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023. Tại Việt Nam, ngày khai giảng không chỉ có ý nghĩa bắt đầu năm học mới, mà còn là ngày hội của toàn dân đưa trẻ đến trường. Vậy nhưng, với những kẻ có trái tim “không cùng nhịp đập” với dân tộc, mọi điều tốt đẹp, đều bị chúng xuyên tạc, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực; nhằm bôi nhọ, phủ nhận thành tựu của nền giáo dục Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, đường lối và phủ nhận vai trò của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp giáo dục. Trong bài viết “Nền giáo dục”đạo tặc””, với lối suy diễn, nhìn thiển cận và ác ý, Đỗ Ngà đã quy chụp tất cả hạn chế của nền giáo dục Việt Nam là do “chi ngân sách quá thấp”, “Đảng Cộng sản xem giáo dục chẳng ra gì”.…

Read more

Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức đúng đắn vai trò của nhân dân, xác định nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của cách mạng. Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị luôn nỗ lực bảo đảm quyền lợi chính đáng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Bất chấp thực tế đó, một số đối tượng vẫn dựng lên những chiêu trò như cắt ghép sự kiện, phỏng vấn người nọ người kia để xuyên tạc về vấn đề này. Trong bài viết “Nhà nước trước thông tin trên mạng xã hội: không thể lấp liếm mãi”, với lời lẽ khiếm nhã, Diễm Thi đã cho rằng “quyền lợi nhà nước không thống nhất với quyền lợi của nhân dân”, “nhà nước không quan tâm đến lợi ích của người dân”… Đây là những luận điệu sai trái hòng xuyên tạc mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc về chính sách an sinh xã hội của Đỗ Ngà

Bất chấp thực tế bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, các thế lực phản động, cực đoan thường xuyên tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc công tác bảo đảm an sinh xã hội của Việt Nam, hòng hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trong bài “Bỏ mặc dân nghèo tự lo” với cái nhìn lệch lạc, Đỗ Ngà đã cho rằng an sinh xã hội “là trách nhiệm của nhà nước, nó không phải là trách nhiệm của người dân”, “nhà nước rũ bỏ trách nhiệm lo an sinh cho dân”, “chế độ an sinh xã hội ở Việt Nam có chiều hướng thụt lùi”… Rõ ràng đây là những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và vai trò của nhân dân trong tham gia bảo đảm an sinh xã hội.…

Read more

Bạo hành trẻ em không phải là “bản chất” của chế độ xã hội ở Việt Nam

Thời gian gần đây, trước tình hình vi phạm quyền trẻ em ở một số nơi gây bức xúc dư luận xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, bài nói về vấn đề này. Bên cạnh những bài viết phân tích về tác hại, thực trạng, nguyên nhân và phương pháp khắc phục tình trạng bạo lực đối với trẻ em. Một số cá nhân, viện dẫn những vụ việc trẻ em bị bạo hành để đổ lỗi cho chế độ, hạ thấp uy tín của Đảng. Trong bài “Chúng ta làm gì để bảo vệ trẻ em”, với cái nhìn lệch lạc, Mạc Văn Trang đã cố tình cho rằng “dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản, cái ác càng lan tràn trong xã hội”, rồi tán dương những kẻ vi phạm pháp luật là “những công dân dũng cảm đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”.…

Read more

N.A không đủ tư cách phán xét về tình hình dân chủ ở Việt Nam

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, dân chủ cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Mới đây, trên trang facebook Hội những người cầm bút can đảm, trong bài viết “Sự khác biệt ý thức hệ của người dân trong quốc gia độc tài cộng sản và quốc gia dân chủ”, với cái nhìn phiến diện, nhận thức lệch lạc, thái độ khiếm nhã, N.A đã hồ đồ cho rằng “dưới sự cai trị của đảng cộng sản họ luôn phủ quyết cái quyền dân chủ của người dân”, “người dân Việt Nam không có quyền tự do tư tưởng, họ không được phép sáng tác một bản nhạc, một cuốn sách một cách tự do”…Điều này cho thấy, N.A…

Read more

Cảnh giác với chiêu trò kích động “Việt Nam theo nước này, chống nước kia”

Trước bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chính sách đối ngoại là đa dạng hóa, đa phương hóa, độc lập, tự chủ, luôn đứng về công lý, không đứng về bên này để chống bên kia. Vậy mà, trên các trang mạng xã hội, xuất hiện các bài viết với lối suy diễn ác ý, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam, hoặc đưa những lời khuyên là Việt Nam nên theo nước nọ, không quan hệ với nước kia… Trong bài viết “Covid và Ukraine tạo cơ hội cho Việt Nam thoát Trung nhanh hơn”, với cái nhìn thiển cận và lối suy diễn phiến diện và sự cuồng phương Tây, Jackhammer Nguyễn đã đưa ra “lời khuyên” rằng: “Việt Nam vẫn có khả năng thay đổi để tiến tới một xã hội cởi mở, gần với mô hình phương Tây hơn là Trung Quốc, nếu muốn”, “sự xúc tác để tăng tốc sự thay đổi của Việt Nam, xa Trung Quốc hơn, và gần phương Tây hơn, đó là đại dịch Covid-19 và cuộc chiến Ukraine”.…

Read more