CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, BÁO CHÍ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trên trang “Tintuchangngayonline. Com”, bút danh Tân Thành có bài viết “Tự do ngôn luận ở xứ sở mà chính quyền là ông chủ”, rêu rao rằng: ở Việt Nam “Không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”; chính quyền bắt bớ các “Nhà hoạt động” dân chủ… Bài viết đã cố tình đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tự do ngôn luận, báo chí để vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền hòng hạ thấp uy tín nước ta trên trường quốc tế. Đồng thời, cổ xúy cho hoạt động chống phá của cái gọi là “Hội nhà báo Độc lập”; các Bloger mà chúng gọi là “Nhà hoạt động”… Trên thực tế, đó là những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tập hợp lực lượng, hình thành các tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.…

Read more

VIỆT NAM XỨNG ĐÁNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỘNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC (LHQ) NHIỆM KỲ 2023 – 2025

Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông báo chính thức tại khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (ngày 22/3/2022, tại Geneve, Thụy Sỹ). Nhân sự kiện này, nhằm tuyên truyền, lôi kéo, hướng dư luận quốc tế vào việc bỏ phiếu chống Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiêm kỳ tới (2023 – 2025), trên các trang mạng internet, blog cá nhân và các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc về vấn đề này. Trong đó, Bút danh Nguyên Anh đã có bài viết “Lại giở trò ngụy biện lu loa” với những lời lẽ vu khống, bóp méo sự thật, dễ gây nhầm lẫn cho độc giả về tình hình nhân quyền (Quyền con người) ở Việt Nam khi cho rằng: “Việt Nam vi phạm và chà đạp nhân quyền”.

Read more

CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP – CHIÊU TRÒ “MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG”

“Công đoàn độc lập hay Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam” chỉ là chiêu trò “Mượn gió bẻ măng”, là vỏ bọc cho mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Trong thời gian vừa qua, từ khi Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi, tháng 11/2019), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số18/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi với NLĐ làm công việc sản xuất thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng”, các thế lực thù địch liên tục lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất, trên trang Vietnamthoibao.org đã tán phát bài viết “Những kêu gọi về Công đoàn độc lập chỉ nhằm lật đổ chế độ Cộng sản?”

Read more

LÂM BÌNH DUY NHIÊN – KẺ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Trên trang Baotiengdan.com đã phát tán bài viết Việt Nam phát triển  của bút danh Lâm Bình Duy Nhiên. Bài viết đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về sự phát triển của Việt Nam trong suốt thời gian gần 50 năm qua kể từ khi đất nước hoàn toàn độc lập và thống nhất. Bài viết cho rằng sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay chỉ là “bề ngoài, không có nền móng vững chắc, phát triển vô tội vạ…” và rằng “mọi công dân Việt Nam không được thừa hưởng thành quả của sự phát triển”, “đời sống nhân dân khổ cực,… vất vả mưu sinh”…

Xin khẳng định, những nhận định trong bài viết hoàn toàn mang tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học nhằm bôi nhọ, bóp méo sự thật về sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay, bởi vì:

Từ khi miền Nam được giải phóng, nước nhà độc lập, thống nhất, đặc biệt từ khi bắt tay vào công cuộc đổi mới (1986) đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo phát triển mọi mặt cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững, sớm hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.…

Read more

Ý đồ thâm hiểm của Blogger Cánh Dù lộng gió

Phải khẳng định rằng nội dung bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió là cố ý bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đưa ra những quan điểm sai trái về chức trách, nhiệm vụ của lực lượng 47 khi cho rằng: “Đội quân K47 có nhiệm vụ vừa phải lái dư luận đi theo đường lối của đảng và nhà nước CSVN”, “kiểm soát gắt gao trên mạng Internet, Google, Moriza Firefox, Youtube và Facebook. Nếu cần sẽ đánh phá, cài virus xâm nhập đánh sập các trang mạng, tìm cho ra địa chỉ IP của những người sơ hở báo cho bên An Ninh làm việc”.

Read more

Thủ đoạn vu khống hèn hạ của Mai Thanh Truyết

Vĩnh viễn “giấc mơ” phản bội Tổ quốc của các ông sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, người dân Việt Nam chưa khi nào mất cảnh giác với những luận điệu phản động, phản khoa học của các ông, đất nước Việt Nam sẽ phát triển phồn thịnh, bền vững cho dù các ông ra sức kêu gào chống phá. Read more

Bùi Tín – kẻ lưu vong phản quốc

Lời tôi muốn dành cho Bùi Tín, một kẻ chạy trốn hèn nhát, ông đừng nghĩ người Việt Nam, ai cũng như ông, ngược lại họ luôn biết phân biệt trắng đen, phải trái và họ không bao giờ để những luận điệu xuyên tạc, đổi trắng thay đen của ông lừa bịp họ đâu, và cũng không bao giờ họ bán rẻ Tổ quốc cầu vinh như ông đã từng làm. Read more

Thêm một tội ác của Phạm Trần

Mong Phạm Trần trước khi nói, viết cần tỉnh táo suy nghĩ kỹ, nếu Phạm Trần là một công dân có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, hãy có thái độ tích cực, có trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện luật. Không nên đổi trắng, thay đen, tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo sự thật, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Read more

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc – một thành tố quan trọng trong chủ đề Đại hội XII của Đảng

Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn sức mạnh to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Công sản Việt Nam lãnh đạo Read more