Sự khiếm nhã của Lynn Huỳnh

Gần đây, trên trang “vietnamthoibao” có bài viết “Bao nhiêu tuổi là quá già để lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam” của Bút danh Lynn Huỳnh. Bài viết cho rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ thứ 3 là biểu hiện của  hiện tượng “tre sắp tàn, mà măng chưa chịu lớn” và rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gần 80 tuổi, “nếu tái đắc cử lần thứ tư thì đó là bi kịch của cả dân tộc chứ không còn của riêng Đảng Cộng sản nữa”. Đây thực sự là những lời lẽ thể hiện sự khiếm nhã của Lynn Huỳnh.

Trước hết, chúng ta khẳng định rằng: Lịch sử chính trị các nước trên thế giới có không ít những nhà lãnh đạo tái đắc cử hoặc trúng cử ở tuổi ngoài 80, như: Tổng thống Cameroon, ông Paul Biya, hiện đã 87 tuổi.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu “Phi chính trị hóa” quân đội

Gần đây, trên trang “Baoquocdan” có bài viết “Quân đội nhân dân của dân hay của Đảng” của Bút danh Lê Dủ Chân. Bài viết cho rằng: “quân đội phải đứng ngoài chính trị”; quân đội cần phải “trung lập”, không lệ thuộc hoặc đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào… và rằng: “quân đội chỉ để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chủ quyền quốc gia”… Đây là luận điệu hết sức phản động, nguy hại nhằm “phi chính trị hóa” quân đội.

Cần khẳng định rằng: Không thể có bất kỳ quân đội của một quốc gia nào đó đứng ngoài, không có liên quan gì đến chính trị của quốc gia đó. Cho dù hiện nay trên thế giới có một số nước tuyên bố tính trung lập về chính trị của lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, để nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, chúng ta cần thấy rằng: trong cấu trúc đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của các nước nói trên thì việc quy định lực lượng quân đội trung lập về chính trị là giải pháp bắt buộc với các nước đó.…

Read more

Không thể phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Gần đây, trên internet, mạng xã hội, youtube,… các thế lực thù địch, phản động có nhiều bài viết xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trên trang Facebook của Đài Á Châu tự do (RFA) có bài viết “Vạch trần bản chất phản động của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền”. Đây là bài viết hết sức phản động, nguy hại khi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng cầm quyền” và rằng: “tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là phản dân chủ”…

Chúng ta khẳng định rằng: Năm 1930, trên vũ đài chính trị của dân tộc Việt Nam xuất hiện một chính đảng cách mạng – Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng lên lãnh đạo nhân dân ta đánh Pháp, đuổi Nhật, lật đổ phong kiến giành lại chính quyền về tay nhân dân, được nhân dân tin tưởng, tôn vinh vị trí độc tôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam và kể từ tháng 9/1945, đã trở thành Đảng cầm quyền.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, BÁO CHÍ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trên trang “Tintuchangngayonline. Com”, bút danh Tân Thành có bài viết “Tự do ngôn luận ở xứ sở mà chính quyền là ông chủ”, rêu rao rằng: ở Việt Nam “Không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”; chính quyền bắt bớ các “Nhà hoạt động” dân chủ… Bài viết đã cố tình đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tự do ngôn luận, báo chí để vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền hòng hạ thấp uy tín nước ta trên trường quốc tế. Đồng thời, cổ xúy cho hoạt động chống phá của cái gọi là “Hội nhà báo Độc lập”; các Bloger mà chúng gọi là “Nhà hoạt động”… Trên thực tế, đó là những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tập hợp lực lượng, hình thành các tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.…

Read more

VIỆT NAM XỨNG ĐÁNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỘNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC (LHQ) NHIỆM KỲ 2023 – 2025

Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông báo chính thức tại khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (ngày 22/3/2022, tại Geneve, Thụy Sỹ). Nhân sự kiện này, nhằm tuyên truyền, lôi kéo, hướng dư luận quốc tế vào việc bỏ phiếu chống Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiêm kỳ tới (2023 – 2025), trên các trang mạng internet, blog cá nhân và các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc về vấn đề này. Trong đó, Bút danh Nguyên Anh đã có bài viết “Lại giở trò ngụy biện lu loa” với những lời lẽ vu khống, bóp méo sự thật, dễ gây nhầm lẫn cho độc giả về tình hình nhân quyền (Quyền con người) ở Việt Nam khi cho rằng: “Việt Nam vi phạm và chà đạp nhân quyền”.

Read more

CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP – CHIÊU TRÒ “MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG”

“Công đoàn độc lập hay Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam” chỉ là chiêu trò “Mượn gió bẻ măng”, là vỏ bọc cho mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Trong thời gian vừa qua, từ khi Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi, tháng 11/2019), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Thông tư số18/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi với NLĐ làm công việc sản xuất thời vụ, gia công theo đơn đặt hàng”, các thế lực thù địch liên tục lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất, trên trang Vietnamthoibao.org đã tán phát bài viết “Những kêu gọi về Công đoàn độc lập chỉ nhằm lật đổ chế độ Cộng sản?”

Read more

LÂM BÌNH DUY NHIÊN – KẺ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Trên trang Baotiengdan.com đã phát tán bài viết Việt Nam phát triển  của bút danh Lâm Bình Duy Nhiên. Bài viết đã cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về sự phát triển của Việt Nam trong suốt thời gian gần 50 năm qua kể từ khi đất nước hoàn toàn độc lập và thống nhất. Bài viết cho rằng sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay chỉ là “bề ngoài, không có nền móng vững chắc, phát triển vô tội vạ…” và rằng “mọi công dân Việt Nam không được thừa hưởng thành quả của sự phát triển”, “đời sống nhân dân khổ cực,… vất vả mưu sinh”…

Xin khẳng định, những nhận định trong bài viết hoàn toàn mang tính chủ quan, thiếu cơ sở khoa học nhằm bôi nhọ, bóp méo sự thật về sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay, bởi vì:

Từ khi miền Nam được giải phóng, nước nhà độc lập, thống nhất, đặc biệt từ khi bắt tay vào công cuộc đổi mới (1986) đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo phát triển mọi mặt cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững, sớm hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.…

Read more

Ý đồ thâm hiểm của Blogger Cánh Dù lộng gió

Phải khẳng định rằng nội dung bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió là cố ý bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đưa ra những quan điểm sai trái về chức trách, nhiệm vụ của lực lượng 47 khi cho rằng: “Đội quân K47 có nhiệm vụ vừa phải lái dư luận đi theo đường lối của đảng và nhà nước CSVN”, “kiểm soát gắt gao trên mạng Internet, Google, Moriza Firefox, Youtube và Facebook. Nếu cần sẽ đánh phá, cài virus xâm nhập đánh sập các trang mạng, tìm cho ra địa chỉ IP của những người sơ hở báo cho bên An Ninh làm việc”.

Read more

Thủ đoạn vu khống hèn hạ của Mai Thanh Truyết

Vĩnh viễn “giấc mơ” phản bội Tổ quốc của các ông sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, người dân Việt Nam chưa khi nào mất cảnh giác với những luận điệu phản động, phản khoa học của các ông, đất nước Việt Nam sẽ phát triển phồn thịnh, bền vững cho dù các ông ra sức kêu gào chống phá. Read more

Bùi Tín – kẻ lưu vong phản quốc

Lời tôi muốn dành cho Bùi Tín, một kẻ chạy trốn hèn nhát, ông đừng nghĩ người Việt Nam, ai cũng như ông, ngược lại họ luôn biết phân biệt trắng đen, phải trái và họ không bao giờ để những luận điệu xuyên tạc, đổi trắng thay đen của ông lừa bịp họ đâu, và cũng không bao giờ họ bán rẻ Tổ quốc cầu vinh như ông đã từng làm. Read more