QUỸ VẮC XIN COVID – 19 LÀ QUỸ ĐOÀN KẾT, TINH THẦN NHÂN ÁI, TRÁI TIM KẾT NỐI TRÁI TIM

Trên Bloger của Danlambao Mẹ Nấm có bài viết: “Vaccine COVID-19 và sự khủng hoảng niềm tin từ cấp lãnh đạo”, cho rằng trong dự toán chi ngân sách trong năm 2020 và 2021 của Việt Nam không có mục phòng, chống dịch nên quỹ vaccine là một hình thức quyên góp từ thiện công khai, là mục tiêu chữa cháy tạm thời mà chính phủ đương nhiệm phải phát động và yêu cầu quỹ vaccine đã quyên góp thì phải công khai, minh bạch và chi tiết. Thực tế, Mẹ Nấm đã và đang cố tình xuyên tạc sự thật. Bởi vì:

Thứ nhất, báo cáo của Ủy ban về các vấn đề xã hội trình Quốc hội ngày 30/10/2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực y tế, dân số cho biết: giai đoạn 2016-2020 tổng chi ngân sách nhà nước cho y tế ước thực hiện năm 2020 khoảng 124.755,5 tỷ đồng (tương đương 7,14% tổng chi ngân sách nhà nước), cao hơn năm 2019 và cũng là năm có tỷ lệ chi cao nhất từ năm 2013 trở lại đây.…

Read more

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – KHÁT VỌNG CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

Gần đây, trên Bloger của hoianhemdanchu có bài viết: “Chủ nghĩa Xã hội đối lập với độc tài Cộng sản Việt Nam”, cho rằng: chế độ độc tài cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa xã hội là mâu thuẫn, đối lập với nhau. Đây là mâu thuẫn có tính chất triệt tiêu lẫn nhau. Những giá trị cốt lõi và tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ xuất hiện ở Việt Nam mà đang hiện diện trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội hàng ngày ở các nước Tư bản Dân chủ. Do vậy, sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng cộng sản Việt Nam đang áp dụng ở Việt Nam là tất yếu, khách quan và không thể đảo ngược. Thực tế chứng minh rằng, đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử nhân loại.…

Read more

30 THÁNG 4 – NGÀY HỘI THỐNG NHẤT NON SÔNG

Vừa qua trên Bloger của baotiengdan Đoàn Bảo Châu có bài viết: “Điều cần nói”, cho rằng ngày 30 tháng 4 với bên thắng cuộc, ngày ấy là ngày “chiến thắng”, ngày “giải phóng”, ngày “thống nhất”; với bên thua cuộc là ngày “mất nước”, ngày “thua cuộc” và trong cuộc chiến tranh này mọi lý tưởng chỉ là phù phiếm khi người Việt chĩa súng vào nhau. Bởi vì, cả hai phía đều không bao giờ có thể làm được một thứ được gọi là “hoà hợp hoà giải dân tộc”. Thực chất, Đoàn Bảo Châu đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam và ý nghĩa ngày 30 tháng 4 ngày độc lập, thống nhất trọn vẹn của đất nước.

Thứ nhất, sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới.…

Read more

ĐẤT NƯỚC TÔI, RẠNG NGỜI ÁNH BÌNH MINH

Gần đây trên Bloger của Hội Anh Em Dân Chủ Juseo Hoàng Đức có bài viết: ĐẤT NƯỚC TÔI “MẶT TRỜI ĐEN”, cho rằng văn hóa Việt Nam là văn hóa hèn kém, người dân dốt nát, sống thiếu văn hóa, thiếu trách nhiệm với cộng đồng: “kẻ trên bắt nạt kẻ dưới, người giàu khinh miệt người nghèo, người thắng chà đạp người thua…”. Thật buồn vì Hoàng Đức là người Việt Nam. Song, không hiểu biết gì về truyền thống và văn hóa con người Việt Nam.

Thứ nhất, đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam là lòng yêu nước; tinh thần dân tộc; lòng nhân ái, thương người; tính cộng đồng làng xã; tính tinh tế. Cùng với nó, là truyền thống dân tộc được đúc kết từ mấy ngàn năm đó là: Lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập và tự cường dân tộc; lòng yêu thương, độ lượng, sống có nghĩa tình với con người; tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.…

Read more

ĐỖ NGÀ – KẺ XUYÊN TẠC VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI

Vừa qua trên Bloger của baotiengdan Đỗ Ngà có bài viết: Chỉ cần vứt “cái gọi là Quốc hội” vào sọt rác thì dân sẽ rất hoan nghênh, cho rằng: ở Việt Nam độc đảng thì đảng áp đặt ý chí của nó lên toàn dân, còn ở Mỹ đa đảng thì toàn dân áp đặt ý chí lên các đảng phái và Quốc hội Việt Nam là một tổ chức vô nghĩa, ngốn tiền ngân sách của dân, trong đó toàn là người đại diện cho đảng và gật theo chỉ đạo của đảng. Tổ chức này là sân chơi riêng của Đảng cộng sản. Vậy nên, phải dẹp bỏ quốc hội để khỏi phải tốn thời gian của dân và khỏi tốn tiền thuế của dân vô ích. Thực tế, Đỗ Ngà đang cố tình không hiểu gì về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.…

Read more

HÃY CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CHỐNG PHÁ BẦU CỬ QUỐC HỘI CỦA PHẠM TRẦN

Vừa qua trên Bloger của danlambao Phạm Trần có bài viết: “Hoà giải – hòa hợp đãi môi”, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không hề quan tâm đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc và chuyện bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 23/05/2021 cũng vẫn là chuyện “đảng cử dân bầu” đặt dưới chế độ một đảng độc tài cai trị, độc quyền tổ chức bầu cử, vừa qua có hai người tự ứng cử đại biểu quốc hội ở phía Bắc là ông Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng đã bị bắt giam. Thực tế chứng minh rằng, Phạm Trần đang xuyên tạc, bóp méo lịch sử cũng như thực tiễn.

Thứ nhất, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, để tập hợp lực lượng cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương mở rộng và củng cố mặt trận dân tộc thống nhất: “Từ Nam đến Bắc ai là người tán thành hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ thì chúng ta sẵn sàng đoàn kết với họ, thật thà hợp tác với họ, dù từ trước tới nay họ đã theo phe phái nào”.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ “XÃ HỘI HÓA HÌNH SỰ” CỦA NGUYỄN NGỌC GIÀ

Vừa qua, trên Bloger của Hung – viet.org, Nguyễn Ngọc Già có bài viết: “Xã hội hóa hình sự”, cho rằng Bộ Luật hình sự năm 2015 và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 sau khi đã sửa đổi năm 2017 là phản khoa học, chỉ mang tính thành kiến và tùy tiện có những điều quy định các tội danh mơ hồ và khi bị ghép vào các tội danh vô căn cứ, không có hành vi phạm tội, không xác định được thiệt hại về vật chất và không nhìn thấy được thiệt hại về phi vật chất, tức là người dân chỉ có hai con đường: hoặc là chấp nhận ở tù hoặc là chấp nhận ở nhà thương điên. Thật vô lý, vì bản thân Nguyễn Ngọc Già đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu luật pháp của Việt Nam.

Thứ nhất, để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đang đặt ra, Bộ Luật hình sự năm 2015 và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được sửa đổi năm 2017, việc sửa đổi hai bộ luật này đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.…

Read more

BẦU CỬ QUỐC HỘI, NGÀY HỘI LỚN CỦA TOÀN DÂN TỘC

Trên Bloger của Hoianhemdanchu, Minh Tâm có bài viết: người dân bị phạt chỉ vì bình luận “Bầu cử Quốc hội sắp xếp hết rồi”, cho rằng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở Việt Nam chỉ là hình thức vì mọi chuyện đã sắp xếp hết rồi và quyết định xử phạt hành chính ngày 29/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đối với ông Nguyễn Huy Hùng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là thiếu cơ sở pháp lý, không khách quan, vi phạm quyền tự do thông tin của công dân mà Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định. Thật vô lý, vì bản thân Minh Tâm không nắm được bản chất vụ việc, cố tình hiểu sai pháp luật của Việt Nam.…

Read more

VỤ ÁN ĐỒNG TÂM – MỘT BẢN ÁN NGHIÊM MINH, ĐẦY TÍNH NHÂN VĂN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Gần đây, trên Bloger của Rfavietnam, Nguyenngocgia có bài viết: Vụ án Đồng Tâm – Một mùa bội thu “hoa hôi trái đắng”, cho rằng bản án tại phiên tòa phúc thẩm ngày 09/03/2021 của tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hà Nội dành cho 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là không có cơ sở pháp lý, thiếu đạo lý, đảng lý không đúng người đúng tội. Đồng thời, vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ chính trị ở Việt Nam và cho rằng, Chính quyền coi dân là thế lực thù địch. Thật vô lý, khi chính bản thân Nguyenngocgia không nắm chắc, cố tình hiểu sai khái niệm : “Thế lực thù địch”, hiểu sai bản chất của vụ án và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.…

Read more

PHẠM MINH VŨ, KẺ ĐẠO VĂN, THÍCH CHƠI CHỮ

Gần đây, trên Bloger của Hoianhemdanchu, fb Phạm Minh Vũ có bài viết: “Ai mới là thế lực thù địch của Dân?”. Phạm Minh Vũ xuyên tạc rằng, cụm từ “Thế lực thù địch” trong các bài nói, bài viết của các đồng chí đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khi tham gia thảo luận tại Đại hội chính là “Nhân dân Việt Nam”. Qua đó cho thấy, Phạm Minh Vũ là một kẻ chuyên đạo văn, không hiểu, biết gì về ngữ pháp Việt Nam nhưng lại thích bàn về chữ, nghĩa.

Thứ nhất, thế lực thù địch là cá nhân, tổ chức có âm mưu, hành vi gây tổn hại đến chủ quyền, lãnh thổ và các lĩnh vực khác của Việt Nam, trái với những quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Nghĩa là, những tổ chức, cá nhân nào có hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm đến lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân Việt Nam, đã và đang được pháp luật Việt Nam bảo vệ được xem là thế lực thù địch.…

Read more