PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA NGUYỄN VĂN TRẦN

Vừa qua, trên trang “Tintuchangngayonlines. com” Nguyễn Văn Trần có bài viết: “Một nền dân chủ nào cho Việt Nam ngày mai”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ vì Việt Nam bị duy trì bởi một chế độ cộng sản độc tài toàn trị và yêu cầu xây dựng chế độ dân chủ pháp trị ở Việt Nam. Thực chất, Nguyễn Văn Trần đang không hiểu hoặc cố tình không hiểu về dân chủ ở Việt Nam.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của  chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và đặc trưng cơ bản nhất cấu thành nên mô hình phát triển xã hội ở Việt Nam. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo vệ.…

Read more

Vạch trần bộ mặt xảo trá của Việt Hoàng

Vừa qua, trên Facebook “Kỷ nguyên”, Việt Hoàng có bài viết: “Không có gì phải mặc cảm”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ và Trí thức Việt Nam vì thiếu kiến thức chính trị, thiếu văn hoá thảo luận, thiếu văn hoá tổ chức nên mặc cảm bản thân không dám đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ. Tại sao Việt Hoàng lại lấy cớ dân chủ và Trí thức để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam? Thực chất, đây chính là âm mưu thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước thể hiện bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Tiến Văn

Vừa qua, trên Doithoaionline. com Tiến Văn có bài viết: “Nói với Người Cộng Sản: Ngày 2 Tháng 9 Năm 1945”, cho rằng ngày 2/9/1945 đã mang lại hậu quả nhục nhã cho toàn dân tộc, Việt Nam trở thành quốc gia nghèo, hèn và bị Bộ ngoại giao Hoa Kỳ liệt vào hạng tồi tệ nhất về nạn buôn người. Tại sao Tiến Văn lại lấy cớ ngày 2/9/1945 để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam? Thực chất, đây chính là chiêu trò bình mới rượu cũ của các thế lực thù địch.

Thứ nhất, Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới.…

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Vừa qua, trên “Voatiengviet” Phạm Phú Khải có bài viết: “Từ khác biệt đến đối lập”, cho rằng chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam không chấp nhận sự khác biệt dẫn đến không chấp nhận sự đối lập. Vì vậy, đất nước không thể phát triển được. Tại sao Phạm Phú Khải lại lấy cớ sự khác biệt để nói xấu chế độ chính trị Việt Nam, phải chăng đây là luận điểm bịp bợm của những kẻ theo đuôi dân chủ?

Thứ nhất, phải hiểu rằng sự khác biệt là những nét riêng, sự độc đáo được khẳng định, được đề cao gắn với đời sống của cá nhân trong xã hội. Sự khác biệt có thể được thể hiện ở suy nghĩ, quan điểm, lối sống, hành động, cách ứng xử của bản thân với người khác nó khiến con người thể hiện được bản sắc riêng, không bị hòa tan trong đám đông, trong cộng đồng.…

Read more

KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 KHẲNG ĐỊCH BẢN CHẤT ƯU VIỆT CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Lợi dụng kết quả phòng, chống dịch COVID – 19 vừa qua, trên Bloger Bureau CTM Media – Âu Châu, Nguyễn Vũ Bình có bài viết: “Đại dịch Corona virus phơi bày bản chất chế độ” cho rằng, đại dịch vừa qua phơi bày bản chất chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam đó là: sự vi phạm trắng trợn quyền con người thông qua thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16; một hệ thống cán bộ tham những thối nát từ trên xuống dưới… Tại sao Nguyễn Vũ Bình lại lợi dụng kết quả phòng, chống dịch COVID – 19 để nói xấu chế độ, phải chăng đây là chiêu trò bình mới, rượu cũ của các thế lực thù địch?

Thứ nhất, giãn cách xã hội là biện pháp phòng, chống dịch được tất cả các nước trên thế giới áp dụng khi việc tiêm vaccine phòng Covid-19 với độ bao phủ còn hạn chế và tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể Delta.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Vừa qua, trên trang Anhemdanchu.org Nguyễn Văn Đài có bài viết: Tại sao Mỹ quan ngại “công dân Việt Nam không thể thay đổi chính phủ thông qua bầu cử? cho rằng, công dân Việt Nam muốn thay đổi chính phủ thì phải thực hiện dân chủ đa đảng; thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí… Tại sao Nguyễn Văn Đài lại lấy việc “Mỹ quan ngại” để nói về chính trị Việt Nam, thực chất đây là luận điểm bịp bợm của những kẻ theo đuôi “dân chủ” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Thứ nhất, lịch sử hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chứng minh rằng, bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam còn có Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đảng này chưa bao giờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đều ủng hộ, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau này tự nguyện giải tán.…

Read more

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI

Vừa qua, trên “Boxitvn” Đào Tăng Dực có bài viết: “Macron, Le Pen, Putin và vị trí đảng Cộng sản Việt Nam trong quang phổ chính trị” cho rằng, “Đảng Cộng sản Việt Nam theo phái cực tả đứng về phía Putin, cộng sản Trung Quốc và cộng sản Bắc Hàn trở thành độc tài Cộng sản, dẫn đến độc đảng, tiêu diệt mọi sự đối lập, kiểm soát xã hội dân sự”…Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Thứ nhất, lịch sử trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) đã chứng minh rằng, bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tồn tại hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đảng này chưa bao giờ đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đều ủng hộ, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau này hoàn toàn tự nguyện giải tán.…

Read more

PHÊ PHÁN CHIÊU TRÒ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU CỦA VIỆT HOÀNG

Vừa qua, trên Bloger của Thongluan.org Việt Hoàng có bài viết: “Việt Nam cần có dân chủ trước khi quá muộn” cho rằng, Việt Nam không có dân chủ, đang duy trì chế độ độc tài. Đảng cộng sản đang là chướng ngại vật trên con đường phát triển của đất nước. Thực tế, Việt Hoàng đang xuyên tạc chế độ dân chủ và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, phải khẳng định rằng “chế độ độc tài là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó một cá nhân hoặc một nhóm người với quyền lực không giới hạn cai trị, và họ có thể dùng những biện pháp trù dập những người đối lập để duy trì quyền lực. Chế độ độc tài là một thể chế nhà nước có quyền lực, cầm quyền không được nhân dân ủng hộ, chế độ độc tài đối lập với chế độ dân chủ Nhân dân”.…

Read more

TRỊNH HỮU LONG XUYÊN TẠC ĐIỀU 331 BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Vừa qua, trên Bloger của Luatkhoa.org Trịnh Hữu Long có bài viết: “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ – một điều luật hoàn toàn thừa thãi” cho rằng, điều 331 Bộ luật Hình sự là mơ hồ, thủ tiêu quyền của người dân. Thực tế Trịnh Hữu Long đang xuyên tạc điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Thứ nhấtBộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về nhiệm vụ của Bộ luật này là: Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh của nhân loại.…

Read more

GẠC MA TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ VỀ TÌNH YÊU TỔ QUỐC

Vừa qua, trên luatkhoa.org, Y Chan có bài viết: “GẠC MA: TẤM GƯƠNG VỠ, BIỂU TƯỢNG THẤT TRUYỀN VÀ LÒNG YÊU NƯỚC BỊ LỢI DỤNG”, cho rằng:  Trận chiến Gạc Ma khiến 64 người lính hy sinh vì cấp trên ra lệnh không được nổ súng, đã bị cộng sản lãng quên hơn 30 năm qua đến ngày 14/03/2022 chính quyền mới tổ chức tưởng niệm. Trong khi đó 13 binh lính Ukraine không cần cấp trên ra lệnh đã chiến đấu canh giữ đảo Snake Island trong cuộc chiến Nga – Ukraine khiến cả thế giới phải khâm phục. Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Thứ nhất, trước sự kiện Gạc Ma xảy ra ngày 14/3/1988, chủ trương của Việt Nam là “không nổ súng trước” chứ không phải là “không được nổ súng”. Trong trận chiến Gạc Ma, 64 cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đã anh dũng hy sinh.…

Read more