KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

Ngày 10/5/2022 Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc. Một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương bàn và thống nhất rất cao là chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Lợi dụng việc đó, trên trang rfavietnam tên Phạm Quý Thọ tán phát bài viết “Phòng chống tham nhũng vẫn theo cách cũ thì hiệu quả không thể bền vững” cho rằng, nguyên nhân công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam thiếu hiệu quả là do độc đảng sinh ra, do chế độ “tập quyền Đảng Cộng sản toàn trị” gây ra. Những luận điệu đó, về bản chất nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta, phủ nhận vai trò của Đảng trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng.…

Read more

VIỆT NAM CHỈ ĐỨNG VỀ CHÍNH NGHĨA

Sau khi kết quả Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu đình chỉ Nga trong Hội đồng Nhân quyền được công bố, lợi dụng việc Việt Nam bỏ phiếu chống, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chống đối lại “thừa nước đục thả câu”, “bới lông tìm vết”, đưa ra những luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Việt Nam. Trên các trang mạng rfavietnam.com, Nguyễn Hải Bằng đăng tải bài viết “có phải Việt Nam đã chọn phe” với những nhận định xiên xẹo, suy diễn cho rằng, quyết định của Việt Nam là “khá lạ lùng” hay “chính thức chọn phe, nhưng là phe của những kẻ tội đồ”. Vậy, cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào cho đúng?

Việt Nam là một trong số 24 quốc gia bỏ phiếu chống tại Nghị quyết đình chỉ Nga khỏi Hội đồng nhân quyền ngày 7/4/2022.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM

Trong những ngày qua, khi chính trường thế giới liên tục dậy sóng trước những căng thẳng leo thang xoay quanh quan hệ giữa Nga và Ukraine. Lợi dụng vấn đề đó, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn chống đối lại “thừa nước đục thả câu”, “bới lông tìm vết”, đưa ra những luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Việt Nam. Trên các trang mạng, diễn đàn, tài khoản mạng xã hội chúng liên tục đăng tải tin, bài có nội dung phê phán, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong quan điểm, cách nhìn nhận, ứng xử trước các vấn đề liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine… từ đó hướng dư luận trong và ngoài nước hiểu sai lệch về Việt Nam. Một trong những bài viết như thế là“Ngoại giao Việt Nam sẽ rơi tự do đến khi nào” của Hoàng Trường.…

Read more

SỰ XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Gần đây, trên mạng internet, Nguyễn Hữu Vinh đã đăng tải bài viết với tựa đề “Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh ngày nay”. Nội dung bài viết là những luận điệu thiếu thiện chí, quy chụp, thiếu khách quan về chính sách cấm đốt pháo, sử dụng vũ y là nói xấu Đảng, Nhà nước, dân tộc. Vậy, sự thật vấn đề này như thế nào?

Trong bài viết của mình, Nguyễn Hữu Vinh đưa ra những luận điệu thiếu khách quan, quy chụp và vu cáo Việt Nam “nghĩ ra mọi cách để hạn chế sức mạnh của người dân”, xuyên tạc chủ trương, quy định cấm sản xuất, tàng trữ và mua bán, sử dụng pháo, chất nổ, vũ khí của Việt Nam. Y suy luận, so sánh một cách thô thiển rằng, việc tịch thu súng đạn, chất nổ, vũ khí, dao búa, công cụ hỗ trợ của những phần tử phản động hiện nay của Nhà nước ta đi ngược với việc trang bị công cụ vũ trang cho nhân dân đứng lên giải phóng dân tộc trước đây.…

Read more

TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM – SỰ THẬT KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Gần đây, trên mạng internet, Phạm Trần lại đăng tải bài viết với tựa đề “Báo chí CSVN không tay sai thì là gì” với những luận điệu xuyên tạc về tự do báo chí ở Việt Nam. Nội dung bài viết là những luận điệu quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, với ý đồ đen tối nhằm vu cáo về quyền tự do báo chí ở Việt Nam khi cho rằng: “Việt Nam không có tự do báo chí và tự do tư tưởng như nhà nước khoe”… Vậy, sự thật vấn đề này như thế nào?

Trong bài viết của mình, Phạm Trần đưa ra những đánh giá thiên lệch, thiếu khách quan và hoàn toàn không có cơ sở khi vu cáo Việt Nam không có tự do báo chí, y xuyên tạc rằng, “Đảng và nhà nước đã lãnh đạo và kiểm soát người làm báo từ chân đến đầu”.…

Read more

VẠCH TRẦN BỘ MẶT PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Gần đây, trên mạng internet, Nguyễn Đình Cống lại đăng tải bài viết với tựa đề “Nguy hiểm cho ai” với những luận điệu xuyên tạc về công tác xây dựng và chỉnh đốn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), y đã quy chụp, bóp méo sự thật, thể hiện rõ ý đồ xấu xa nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này:

1. Trong bài viết, Nguyễn Đình Cống đã vừa xiên xẹo về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), vừa đưa ra những suy đoán cá nhân nhằm phủ nhận vai trò, bản chất cách mạng, khoa học của học thuyết Mác-Lênin. Vẫn những điệp khúc cũ rích, y rêu rao rằng, Đảng ta đang “cố đặt cái thây ma đã mục rữa là học thuyết Mác-Lênin lên bàn thờ”.…

Read more

Bộ mặt phản động của Hoàng Trung

Mới đây trên mạng xã hội có đăng tải bài viết của Hoàng Trung với tựa đề: “Việt Nam: Thêm 19 điều đảng viên không được làm chứng tỏ tổ chức Đảng đã rệu rã”. Trong bài viết y đã viện dẫn những lời lẽ của một số đối tượng vốn có tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam hòng xuyên tạc, hạ thấp mục tiêu, vai trò, ý nghĩa của Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, từ đó quy kết: “Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng xuống cấp và không còn uy tín”. Những lời lẽ xuyên tạc được viện dẫn cùng với những ngôn từ ngông cuồng trong bài viết thể hiện rõ bộ mặt phản động, theo đóm ăn tàn của Hoàng Trung, bởi lẽ thực tiễn Việt Nam cho thấy:

Thứ nhất, “Quy định về những điều đảng viên không được làm” là tấm lá chắn thép bảo vệ, giữ gìn danh dự người đảng viên.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị trung ương 4 khóa XIII của Đảng ta đã thành công tốt đẹp. Một trong những nội dung quan trọng được Hội nghị thông qua là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên, dường như đã thành quy luật, cứ đến các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của Đảng, của đất nước thì các thế lực thù địch lại tung lên mạng xã hội, hoặc đăng tải trên một số trang tin lâu nay vẫn có tư tưởng thiếu thiện chí, thù địch với Việt Nam. Trong đó, Hoàng Lan Mộc Châu với bài viết “Kêu gọi chống tham nhũng trong Đảng Cộng sản Việt Nam như nước đổ đầu vịt”đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp về chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng ta.

Read more

SỰ XUYÊN TẠC CỦA TRẦN MAI TRUNG

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam, Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất nhằm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Tuy nhiên, có những kẻ với cách nhìn thiển cận đã xuyên tạc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối. Một trong số đó là Trần Mai Trung.

1. Bộ đội đi chợ giúp dân là cách làm sáng tạo nhằm bảo đảm giãn cách xã hội ở mức cao nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh.…

Read more

ĐẬP TAN NHỮNG “BIẾN THỂ VIRUS MỚI” CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất nhằm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự lây lan với tốc độ chóng mặt và hết sức nguy hiểm của biến thể Delta, gần đây lại có sự xuất hiệnbiến thể virus mới” chống phá cách mạng Việt Nam cũng độc hại không kém. Một trong những “con virus biến thể” đó là Đỗ Ngà, khi y đăng tải bài viết “Tính bài toán kiểm soát dân, cái đáng sợ của cộng sản”. Với nội dung xuyên tạc chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước ta.

Read more