VẪN LÀ NHỮNG THỦ ĐOẠN CŨ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc sau Đại hội. Có thể thấy, những thủ đoạn của chúng vẫn là chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đòi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013 hay xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

1.Cần phải nhận thức rằng, đi lên chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của nước ta và xu thế phát triển của thời đại.Các thế lực thù địch cho rằng, việc Việt Nam tiếp tục lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu sụp đổ là sai lầm và mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là khái niệm què quặt, sao chép từ Trung Quốc.…

Read more

VẠCH TRẦN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYEN VU BINH

Gần đây, trên mạng internet, NguyênVuBinh đã đăng tải bài viết có tựa đề “Việt Nam trong năm 2020”, nội dung bài viết với những luận điệu xuyên tạc, tư biện, suy diễn vô căn cứ, bóp méo sự thật. Y cho rằng: vụ việc ở xã Đồng Tâm là cuộc tấn công khủng khiếp của chính quyền vào người dân; vụ án Hồ Duy Hải vi phạm một loạt thủ tục, quy định và quy trình tố tụng nhưng vẫn khép người vô tội vào bản án tử hình. Có thể thấy, đây là những luận điệu suy diễn, xuyên tạc sự thật hết sức thô thiển, bỉ ổi của NguyenVuBinh nhằm bóp méo sự thật, gây ra nhận thức lệch lạc, mất niềm tin đối sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, mọi người cần phải tỉnh táo để nhìn nhận đúng bản chất sự việc ở một số nội dung sau:

1.

Read more