SỰ XUYÊN TẠC CỦA TRẦN MAI TRUNG

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam, Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất nhằm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Tuy nhiên, có những kẻ với cách nhìn thiển cận đã xuyên tạc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối. Một trong số đó là Trần Mai Trung.

1. Bộ đội đi chợ giúp dân là cách làm sáng tạo nhằm bảo đảm giãn cách xã hội ở mức cao nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh.…

Read more

ĐẬP TAN NHỮNG “BIẾN THỂ VIRUS MỚI” CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất nhằm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự lây lan với tốc độ chóng mặt và hết sức nguy hiểm của biến thể Delta, gần đây lại có sự xuất hiệnbiến thể virus mới” chống phá cách mạng Việt Nam cũng độc hại không kém. Một trong những “con virus biến thể” đó là Đỗ Ngà, khi y đăng tải bài viết “Tính bài toán kiểm soát dân, cái đáng sợ của cộng sản”. Với nội dung xuyên tạc chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Đảng và Nhà nước ta.

Read more

THẬT SAI LẦM NẾU TUYỆT ĐỐI “CÁI NÓ”

Trên mạng internet gần đây, Mạc Văn Trang đã đăng tải bài viết với tựa đề “Sự khủng hoảng tâm lý xã hội theo cách nhìn S.Freud”. Từ việc phân tích cấu trúc nhân cách theo quan điểm của nhà tâm lý học S.Freud bao gồm, cái nó, cái tôi, cái siêu tôi, y đã tuyệt đối hóa yếu tố bản năng trong tâm lý con người, coi đó là cơ chế, nguồn cội mọi hoạt động, hành vi con người. Cũng chính vì tuyệt đối hóa cái tôi bản năng, y giải thích một số hiện tượng tiêu cực trong xã hội ta với cái nhìn phiến diện, quy chụp nhằm âm mưu kích động, cổ súy cho các hành vi nhằm thỏa mãn bản năng, không tuân theo luật lệ xã hội. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này:

S.Freud là nhà tâm lý học nổi tiếng với lý thuyết phân tâm học, người đã chỉ ra cấu trúc tâm lý con người bao gồm cái nó (cái bản năng, vô thức, hoạt động theo nguyên tắc thỏa mãn), cái tôi (hoạt động theo nguyên tắc thực tế, chịu sự thúc dục, thỏa mãn của cái nó và bị cái tôi soi xét) và cái siêu tôi (cấm đoán, kiểm duyệt, đó là chuẩn mực đạo đức, pháp luật..).…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC SỐ PHẬN DOANH NHÂN VÀ NGHỆ SĨ XỨ VIỆT

Gần đây, trên mạng internet, bút danh “VietTuSaiGon” đã đăng tải bài viết “Số phận của doanh nhân và nghệ sĩ xứ Việt” với những lời lẽ xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với các doanh nhân và văn nghệ sĩ. Với những luận điệu bịa đặt, quy chụp, bóp méo sự thật, y đã thể hiện rõ ý đồ của một kẻ phản động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này trên một số nội dung sau:

1.Đảng, Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển. Trong bài viết “Số phận của doanh nhân và nghệ sĩ xứ Việt”, y đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng, các doanh nhân Việt có số phận nghiệt ngã, luôn bị triệt tiêu sự tồn tại bởi chính sách của Đảng ta.…

Read more

Không thể xuyên tạc chính sách đất đai của Nhà nước ta

Gần đây, trên mạng internet, bút danh “canhco” đã đăng tải bài viết “Những gia đình cách mạng”. Với những luận điệu xuyên tạc, quy chụp, tạo dựng từ các vụ án liên quan đến đất đai trong những năm qua, bài viết đã thể hiện rõ ý đồ xấu xa của một tên phản động nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này:

 Đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là rất đúng đắn. Nước ta cũng như các nước khác trên thế giới, đất đai được quy định rất chặt chẽ trong Hiến pháp và pháp luật. Ở Việt Nam, trong Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.…

Read more

TIẾNG KÊU LẠC LÕNG CỦA NHỮNG KẺ LƯU VONG, PHẢN ĐỘNG

Gần đây, trên mạng internet, một số kẻ phản động, lưu vong chính trị ở nước ngoài đăng tải một số bài viết xuyên tạc bản chất nền giáo dục và các giá trị đạo đức xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với những luận điệu ngụy tạo, chúng bôi đen, bóp méo về nền giáo dục, các giá trị đạo đức tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang dày công xây dựng. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhận diện đúng vấn đề này trên một số nội dung sau:

1.Công cuộc cải tại xã hội chủ nghĩa sau khi thống nhất đất nước là cần thiết và đầy tính nhân văn

Những kẻ lưu vong cho rằng, sau khi thống nhất đất nước, Đảng Cộng sản đã dùng “chiêu trò” với nhân dân và đẩy nhân dân vào chỗ tán gia bại sản.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYÊN ANH

Gần đây, trên mạng internet, Nguyên Anh đã đăng tải bài viết có tựa đề “Việt Nam đất nước – con người hôm nay”. Nội dung bài viết với những luận điệu xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ, bóp méo sự thật về sự hình thành lãnh thổ quốc gia; chính sách khai thác tài nguyên và các chính sách an sinh xã hội. Có thể thấy, đây là những luận điệu suy diễn, xuyên tạc sự thật hết sức thô thiển, bỉ ổi của y nhằm bóp méo sự thật, gây ra nhận thức lệch lạc, mất niềm tin đối sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, cần phải tỉnh táo để nhìn nhận đúng bản chất trên một số nội dung sau:

1.Cần phải nhận thức đúng về sự hình thành lãnh thổ nước ta

 Trong bài viết, Nguyên Anh xuyên tạc rằng, lãnh thổ nước ta trước đây nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc nhưng do bị lấn ép nhiều nên phải trôi dạt đến phía Nam hôm nay.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU PHÁ HOẠI, CHIA RẼ NỘI BỘ ĐẢNG

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công ấy là kết quả của quá trình chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc về văn kiện, công tác tổ chức và nhân sự đại hội. Tuy nhiên, trên một số blog, trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, nhằm kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng. Đây là những luận điệu xuyên tạc hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến uy tín, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta đều biết, để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan. Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã thông qua danh sách bổ sung “trường hợp đặc biệt”, gồm một số Uỷ viên Trung ương khoá XII tái cử khoá XIII; danh sách nhân sự là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử khoá XIII và danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII.…

Read more

VẪN LÀ NHỮNG THỦ ĐOẠN CŨ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc sau Đại hội. Có thể thấy, những thủ đoạn của chúng vẫn là chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đòi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013 hay xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

1.Cần phải nhận thức rằng, đi lên chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của nước ta và xu thế phát triển của thời đại.Các thế lực thù địch cho rằng, việc Việt Nam tiếp tục lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu sụp đổ là sai lầm và mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là khái niệm què quặt, sao chép từ Trung Quốc.…

Read more

VẠCH TRẦN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYEN VU BINH

Gần đây, trên mạng internet, NguyênVuBinh đã đăng tải bài viết có tựa đề “Việt Nam trong năm 2020”, nội dung bài viết với những luận điệu xuyên tạc, tư biện, suy diễn vô căn cứ, bóp méo sự thật. Y cho rằng: vụ việc ở xã Đồng Tâm là cuộc tấn công khủng khiếp của chính quyền vào người dân; vụ án Hồ Duy Hải vi phạm một loạt thủ tục, quy định và quy trình tố tụng nhưng vẫn khép người vô tội vào bản án tử hình. Có thể thấy, đây là những luận điệu suy diễn, xuyên tạc sự thật hết sức thô thiển, bỉ ổi của NguyenVuBinh nhằm bóp méo sự thật, gây ra nhận thức lệch lạc, mất niềm tin đối sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, mọi người cần phải tỉnh táo để nhìn nhận đúng bản chất sự việc ở một số nội dung sau:

1.

Read more