Ai mới mơ hồ hoang tưởng?

Trên trang mạng xã hội, mới đây Nguyên Anh lại giật tít “Những điều mơ hồ hoang tưởng”. Trong bài viết đó, y đã cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng khi cho rằng: “Việt Nam không thể nào có thể tiến đến một cái xã hội được gọi là xã hội chủ nghĩa”. Đây là một luận điệu hết sức phản động, cho thấy dã tâm quyết chống phá Đảng, Nhà nước ta, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nguyên Anh. Song, luận điệu phản động của y bị lịch sử và thực tiễn sống động ở Việt Nam hiện nay bác bỏ. Bởi lẽ:

Thứ nhất, việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, phù hợp với quy luật của lịch sử.

Read more

NHÂN DÂN VIỆT NAM MỘT LÒNG VỮNG TIN THEO ĐẢNG

Trên trang mạng xã hội vừa qua đăng bài “Khi đất nước không còn là chốn an toàn” của Hoàng Hoành Sơn. Bài viết thổi phồng một số tiêu cực trong xã hội, cổ súy cho những hành vi chống phá Nhà nước, phủ nhận những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước từ đó hòng kích động chia rẽ truyền thống đoàn kết máu thịt giữa Đảng với nhân dân, gây nên thái độ ngộ nhận, tâm trạng hoang mang, hoài nghi, dao động, mất lòng tin ở một bộ phận nhân dân. Song, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không hề bị lung lạc, bởi lẽ:

1.Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 30/4/1975, cả nước độc lập thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội.…

Read more

SỰ SO SÁNH KHẬP KHIỄNG, VÔ CĂN CỨ CỦA “THẦY GIÁO LÀNG”

Lợi dụng những sự kiện, vụ việc của cá nhân, tổ chức ở trong nước, rồi bóp méo, so sánh… để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng nhằm chống phá cách mạng nước ta. Bài viết của bút danh Thầy giáo Làng với tựa đề “Đồng Tâm – Đồng Nọc Nạng: từ thực dân đến cộng sản, một thế kỷ thụt lùi?” là một ví dụ điển hình cho âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch. Trong bài viết, bút danh Thầy giáo Làng lấy vụ án đồng Nọc Nạng, Giá Rai, Bạc Liêu năm 1928 với vụ án Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội năm 2020 để so sánh rồi xuyên tạc cho rằng: “thực dân là nhân văn, tình người, tự do báo chí, pháp luật công bằng, bảo vệ con người, văn minh hơn”.

Read more

VẪN LÀ CHIÊU TRÒ HẠ BỆ THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH

Bôi nhọ uy tín, hình ảnh lãnh tụ và phủ nhận vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là mục tiêu chống phá trong âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, hiện nay khi đất nước chuẩn bị tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những kẻ cơ hội chính trị, được sự hậu thuẫn, tiếp tay của các thế lực phản động bên ngoài ra sức đẩy mạnh tuyên truyền chống phá, phủ nhận tư tưởng đạo đức, phong cách và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc một cách quyết liệt, với mật độ cao hơn. Chúng thường tập trung khoét sâu vào các vấn đề nhân thân, lai lịch, đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kiểu dựa trên những nguồn thông tin không rõ nguồn gốc, hình ảnh đã photoshop hoặc cắt xén để nhào nặn ra những tác phẩm bịa đặt có liên quan đến con người, thân thế và sự nghiệp của Người.…

Read more

BẢO GIANG – KẺ “DỨT DẬU CẮN CÀN”

Trong dân gian xưa nay vẫn có câu “chó điên dứt dậu cắn càn”. Đây là câu chuyện nói về những con chó điên, gặp ai cũng xông ra cắn lung tung không nhận biết được chủ, khách và kẻ gian. Có lẽ so sánh con vật với con người thì thật là khập khiễng, nhưng với cái tên Bảo Giang thì quả là như vậy mới đây, trên mạng xã hội, ngày 8/7/2020 tờ danlambaovn.blogspot có đăng bài viết của Y với tiêu đề: Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim .Nội dung bài viết thể hiện rõ Y là một kẻ bệnh hoạn về thần kinh, giống như là “chó điên” đang “dứt dậu cắn càn”, không hiểu gì về giá trị của chủ nghĩa Mác- Lênnin đối với nhân loại, thời đại và lịch sử dân tộc Việt Nam nhưng lại lớn tiếng xuyên tạc, phủ nhận.…

Read more

“BỔN CŨ SOẠN LẠI” CỦA ĐỖ NGÀ VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Lợi dụng những sự kiện, vụ việc của cá nhân, tổ chức ở trong nước, rồi thổi phồng, bóp méo để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng để chống phá cách mạng nước ta. Nhưng mức độ chống phá ngày càng quyết liệt, phạm vi ngày càng rộng, ngôn từ ngày càng dung tục, không có văn hóa, mục đích không gì khác hơn nhằm kích động gây mất ổn định chính trị, tập hợp lục lượng tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự đồng thuận của toàn dân. Bài viết của Đỗ Ngà đăng trên mạng xã hội với tựa đề “Luật là tao, tao là luật nó diễn ra như thế nào?” là một ví dụ điển hình cho âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch.…

Read more

LẠI MỘT CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ CỦA PHƯƠNG NGUYỄN VÀ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và tư tưởng của Người đã in đậm trong trái tim và khối óc của triệu triệu người dân Việt Nam. Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta” và “Tư tưởng của Người, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

Thế nhưng, hiện nay các thế lực phản động vẫn rắp tâm bôi nhọ, phủ nhận, xuyên tạc toàn diện, cả thân thế, sự nghiệp cũng như đạo đức và tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh.…

Read more

ÂM MƯU TRONG BÀI VIẾT “NGÀY NÀY NĂM ẤY” VÀ “NGÀY ẤY NĂM NÀY” CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Tổ quốc luôn là hai tiếng thiêng liêng đối mỗi người dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân ta đã chiến đấu, hy sinh quên mình cũng vì hai tiếng thiêng liêng, cao cả ấy. Thử hỏi nếu không có sự lãnh đạo của Đảng, sự chiến đấu hy sinh quên mình của biết bao thế hệ thì liệu dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam của chúng ta liệu có được thống nhất, non song về một mối, chấm dứt được kiếp trâu ngựa, bị đọa đày, cai trị, đô hộ bởi thực dân, đế quốc? Nếu không có Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, liệu dân tộc Việt Nam có sự phát triển mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…dân tộc ta có được sánh vai với các cường quốc năm châu như ngày nay hay không?…

Read more

THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Cứ trước mỗi kỳ đại hội Đảng thì sự chống phá của các thế lực thù địch lại càng được đẩy mạnh ráo riết, quyết liệt hơn. Trong những ngày này, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang có nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đại hội XIII, trên internet xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin, bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, công kích vào một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, vào chế độ dân chủ của nước ta. Không ngoài mục đích trên, ngày 22/3/2019 trên mạng danlambaovn.blogspot.com có bài viết “Trả lời dư luận viên” của Phạm Đình Trọng. Với việc mượn cớ trả lời những bài đấu tranh, phản bác của ta, Y đã điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam… bằng những lời lẽ bỉ ổi, xấc xược, lôi ra đủ các dẫn chứng sai trái, phản động cho rằng: Đảng ta độc tài lãnh đạo, Đảng ta bán nước, Đảng ta duy trì học thuyết Mác – Lênin để duy trì quyền lực, lý tưởng cộng sản đã sụp đổ, Đảng CS sụp đổ, Đảng sáng tác ra mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sai lầm…!…

Read more

TRẦN GIA PHỤNG KẺ “HẾT KHÔN DỒN ĐẾN DẠI”

Ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, trước những sự kiện, những diễn biến phức tạp của tình hình, các thế lực thù địch đều bày ra nhiều chiêu trò chống đối, với những thủ đoạn, hành động rất thâm độc, vừa công khai trắng trợn, vừa ẩn dấu hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Để thực hiện âm mưu đó, mục tiêu hàng đầu của chúng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Mới đây, ngày 22/2/2020, trên mạng xã hội danlambaovn.blogspot.com có bài viết của Trần Gia Phụng, với tựa đề “Cây Cộng Sản”. Bài viết dù được che đậy bằng thủ đoạn “cắt dán”, “sao chép” thô thiển, nửa vời, song đã bộc lộ rõ âm mưu chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá Đảng ta khi cho rằng: “Bản thân HCM sinh sống ở Liên Xô nhiều năm tận mắt thấy được nền chính trị và sinh hoạt xã hội CS không phù hợp với nền văn hóa, dân tộc Việt Nam… Thế mà HCM vẫn quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa CS, tổ chức đảng CS, đưa về cướp chính quyền và cai trị Việt Nam…thực hành xã hội chủ nghĩa viển vông, không tưởng” hay “Kết quả là nước Việt Nam bị cây CS bao phủ, tối tăm, suy sụp, lại còn thụt lùi so với các nước lân bang”.…

Read more