Luận điệu “Vơ đũa cả nắm” của Gió Bấc

Trang mạng xã hội “Rfavietnam” giật tít “Việt Nam cần một nền tư pháp tử tế” của bút danh Gió Bấc. Trong đó: Gió Bấc đã xuyên tạc tình hình tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Với thủ đoạn đưa ra một người, một việc, một hiện tượng đơn lẻ, rồi y “vơ đũa cả nắm” cho cả một nền tư pháp nước nhà: nền tư pháp Việt Nam bị khủng hoảng. Điều đó không thể chấp nhận được, bởi lẽ:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền tư pháp Việt Nam phát triển không ngừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Uy tín, vị thế của cơ quan tư pháp và các chức danh tư pháp ngày càng được nâng cao; nền tư pháp được xây dựng ngày càng công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân.…

Read more

VẪN LÀ CHIÊU TRÒ CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Mới đây trên trang mạng xã hội, Nguyễn Văn Đài có giật tít: Thủ tướng Phạm Minh Chính nên học gì từ Thủ tướng Hun Sen khi tới thăm Campuchia?

Nguyễn Văn Đài nói về chế độ đa đảng ở Campuchia, rồi y phê phán độc đảng ở Việt Nam với mục đích cổ súy cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mà Nguyễn Văn Đài và đồng bọn của y đang tập trung chĩa mũi nhọn.

Như chúng ta đã biết, nhu cầu thực tiễn cách mạng Việt Nam không đặt ra đa nguyên chính trị và đa đảng. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, có thời kỳ tồn tại 3 đảng, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, đảng Dân chủ và đảng Xã hội tự giải thể.…

Read more

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ VIỆT NAM CỦA NGUYÊN ANH

Trên trang mạng xã hội có giật tít: “Mỉa mai chiếc ghế nhân quyền của đất nước công an trị!” của Nguyên Anh. Thực chất thủ đoạn của Nguyên Anh đăng đàn là cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Y đưa ra các câu hỏi: “Vì sao gọi Việt Nam là đất nước công an trị” hay “Vì sao Việt Nam được xem là một quốc gia phi dân chủ”, rồi trả lời với luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật. Tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được, dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhẹ dạ, cả tin vào thông tin mà y nêu ra.…

Read more

VIỆT NAM LỰA CHỌN ĐI THEO CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA LÀ ĐÚNG ĐẮN

Mới đây, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là: Nhà văn Nguyên Ngọc: Hồ Chí Minh sai từ Đại hội Tua! của Trần Trung Đạo. Với giọng lưỡi đầy hiềm khích, mưu mô, bằng thủ đoạn xảo quyệt, y đã phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho rằng, việc Người dẫn dắt Việt Nam lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười Nga là hoàn toàn sai lầm. Đây là luận điệu hết sức phi lý, sai trái cần được bác bỏ, bởi vì:

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười Nga cho cách mạng Việt Nam là tất yếu lịch sử.

Trước năm 1930, ở Việt Nam tồn tại nhiều đảng phái, tổ chức, chính trị lựa chọn con đường cứu nước khác nhau nhưng đều thất bại.…

Read more

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC NỀN GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

Mới đây, trên trang mạng xã hội Facebook có xuất hiện cái gọi là “có một thứ văn hóa đang hủy hoại người Việt…”, của Nhóm chúng tôi ghét lừa dối. Đọc nội dung trong đó, cho thấy, Nhóm này quá ấu trĩ, vì đã lấy một vài hiện tượng sai phạm trong giáo dục để đánh giá, nhận định về nền giáo dục nước nhà. Ai cũng có thể nhận ra rằng, đằng sau những nhận định, đánh giá đó, đã ngấm ngầm lừa bịp những người nhẹ dạ, cả tin nghi ngờ, thậm chí không tin tưởng vào Đường lối, chính sách giáo dục hiện nay của Đảng và Nhà nước ta. Việc “vơ đũa cả nắm” đó là hồ đồ, thiếu khách quan.

Trước hết, về chủ trương, đường lối của Đảng. Ngay từ ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.…

Read more

SỰ CAN THIỆP TRẮNG TRỢN VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Mới đây, BBT Web Việt Tân đăng tải “phỏng vấn” và “trả lời phỏng vấn”, do Thanh Lan và Lý Thái Hùng thực hiện với tiêu đề Việt Nam Đứng Ở Ngã Ba Trước Sự Thay Đổi Của Á Châu. Đây vẫn là “nhóm” của bọn phản động Việt Tân, chúng lấy danh về các vấn đề ở Việt Nam.

Xuyên suốt nội dung “phỏng vấn” và “trả lời phỏng vấn” của chúng là các vấn đề liên quan đến Tam quyền phân lập, xã hội dân sự, nhà nước pháp quyền, báo chí độc lập, thoát Trung, hô hào đấu tranh, liên kết với quốc gia khác, hủy bỏ một số chính sách của Việt Nam. v.v.. cuối cùng chúng vu cáo cho rằng Việt Nam “vi phạm nhân quyền trắng trợn”. Điều đó cho thấy, những luận điệu mà chúng nêu ra thực chất là nhằm kêu gọi đa nguyên, đa đảng và lập lên cái gọi là “xã hội dân sự” để “bảo vệ” nhân quyền ở Việt Nam, kích động những người nhẹ dạ, cả tin nhằm chống đối lại chính quyền các cấp.…

Read more

LẠI “GIẬT TÍT” CHỐNG CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Trên trang mạng xã hội (Luatkhoa.org), Võ Văn Quản có “giật tít”: 3 điều cần làm rõ về “chủ nghĩa xã hội” trước khi dán nhãn người khác để câu khách.

Với những lời bình luận cực kỳ gượng gạo, thiên cưỡng Võ Văn Quản đã gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về những thông tin mà y cắt xén, làm cho một bộ phận cộng đồng mạng thiếu thông tin cả tin vào những điều mà y nêu ra.

Thực chất luận điệu của Võ Văn Quản là, y cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin không trực tiếp, mà bằng luận điệu gián tiếp – cổ súy một số mô hình mà các nước Bắc Âu đang theo đuổi. Bằng giọng lưỡi lừa lọc: Võ Văn Quản đã nêu 3 vấn đề về “chủ nghĩa xã hội”, “nhà nước”, “nhà nước phúc lợi” và cố dẫn những “thành tựu” của một số nước hiện nay rồi “kết luận” những vấn đề đó không phải do C.Mác…

Read more

“KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN” – TẠI SAO KHÔNG?

Mới đây, trên mạng xã hội (Bureau CTM Media – Á Châu) có đưa ra cái gọi là Khát vọng và xấu hổ của Nguyễn Đình Cống. Những chiêu trò của các thế lực thù địch như Nguyễn Đình Cống không nằm ngoài mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam. Nguyễn Đình Cống đánh đồng cho rằng “khát vọng” là do “tham danh tiếng” và thực hiện theo quy luật dỏm do Mác Lê bịa ra.v.v, rồi cuối cùng hô hào các Ủy viên BCH Trung ương đấu tranh với chủ trương lãnh đạo của Đảng đang “làm một số việc sai quy luật”.

Rõ ràng, việc nêu vấn đề và lập luận của Nguyễn Đình Cống là phản khoa học và không đúng với thực tiễn ở nước ta hiện nay. Đây là kiểu “chơi chữ” – một thủ đoạn của Nguyễn Đình Cống, thực chất nhằm đánh lừa dư luận, phủ nhận lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.…

Read more

KHÔNG THỂ CHE ĐẬY SỰ XẢO TRÁ CỦA PHẠM PHÚ THỌ

Mới đây, Đài Á Châu tự do có đưa ra cái gọi là Đảng quyết không để nền kinh tế lặp lại chu kỳ “thập kỷ mất mát” của Phạm Phú Thọ.

Trong đó, Phạm Phú Thọ đã “lượm lặt” một số vụ án tham nhũng của cán bộ do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo khởi tố, xét xử (đã được công bố công khai) và y đã “chọn đúng” những nhân vật “nổi tiếng” một thời nhưng bị tha hóa dẫn đến suy thoái, bị cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, “làm bằng chứng” cho “độc quyền” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn bề ngoài có thể dễ tin, song đằng sau những lời bình luận lại trở nên cực kỳ thiên cưỡng là sự xảo trá của y.

Thực chất mà Phạm Phú Thọ đưa ra nhằm đánh lừa dư luận, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang dân chủ khác – dân chủ phi xã hội chủ nghĩa.…

Read more

LẠI CHIÊU TRÒ “LẬT SỬ”

Mới đây, trên trang mạng xã hội, Baotiengdan giật tít “Việt Nam giành độc lập dân tộc vào ngày 11/3/1945 hay 2/9/1945?” vẫn cái tên cũ – Đỗ Kim Thêm.

Trong đó, Đỗ Kim Thêm muốn “truyền tải” một thông tin “nóng hổi” đến mọi người về ngày giành độc lập dân tộc của Việt Nam – thông tin không đúng với thực tế – đây vẫn là thủ đoạn xuyên tạc lịch sử ở Việt Nam hiện nay của các thế lực thù địch với chiêu trò “lật sử” mà Đỗ Kim Thêm là đại diện điển hình.

Đỗ Kim Thêm đã gượng gạo đưa ra những “bằng chứng” trong lịch sử để xuyên tạc, “vẽ lại lịch sử” nhằm chạy tội cho một chính quyền bù nhìn do Bảo Đại đứng đầu mà cả thế giới đều thừa nhận không còn bàn cãi. Y đã ngấm ngầm hướng mọi người, nhất là giới trẻ nhằm xóa nhòa thật, giả, không thể phân biệt đúng, sai, mơ hồ về lịch sử, ngộ nhận về những thông tin được tiếp nhận đã chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây nên hiểu lầm cho nhiều người về lịch sử của dân tộc.…

Read more