VẠCH MẶT KẺ HỒ ĐỒ

Vừa qua, trên trang mạng xã hội có kẻ giấu tên đã tung lên cái gọi là Những số phận nhiễm dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa”. Với luận điệu hết sức thâm độc, kẻ giấu tên này đích thực là phản động, là tay sai cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Trước hết, cần thẳng thắn nhìn nhận, nếu tác giả thành thật mong muốn góp ý hay phản ánh trung thực những tiêu cực ở xã hội thì sao lại phải giấu tên, ẩn danh? Về lý thuyết mà nói dạng kiểu này là của kẻ thiếu học, không hiểu gì luật pháp, luật lệ không chỉ của Việt Nam mà cả của quốc tế. Ấy vậy mà cũng “lên giọng” rao giảng về đạo đức.

Như chúng ta đã biết, cứ mỗi khi đất nước ta diễn ra sự kiện gì là y như rằng các thế lực thù địch, phản động lại triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng để tuyền truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.…

Read more

CHIÊU TRÒ CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Gần đây, trên trang mạng xã hội có bài viết giật tít “Một phê phán tầm thường và thấp kém” của Nguyễn Đình Cống. Đây là “Phản biện” của Nguyễn Đình Cống về bài viết của GS, TS. Lê Hữu Nghĩa đăng trên Tạp chí Cộng sản tháng 9/2020. Nội dung “phản biện” của Nguyễn Đình Cống chứa đựng những lời lẽ hằn học không ngoài mục đích phê phán và bác bỏ Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Cần khẳng định rằng chủ nghĩa Mác – Lênin – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một học thuyết cách mạng và khoa học thể hiện trên những nội dung sau đây:

 Trước hết, chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người.…

Read more

BÔI NHỌ LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH LÀ XÚC PHẠM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI

Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Đảng ta tổ chức hội nghị, đại hội để luận họp bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của Đảng thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức tìm cách chống phá với mật độ dày đặc hơn.

Hiện nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở đang tiến hành Đại hội, thảo luận các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó khẳng định: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tức tối, điên cuồng về điều đó, trên mạng xã hội (Danlambao), ngày 16/8/2020, lại đưa ra cái gọi là “Sự thật về Hồ Chí Minh ở Paris và Wien.…

Read more

VẠCH TRẦN BỘ MẶT CỦA NGUYỄN HÙNG XUYÊN TẠC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Không biết Nguyễn Hùng có phải là người Việt Nam không mà y đăng bài “Việt Nam có dân chủ sao?” trên mạng xã hội với giọng điệu đầy hằn học.

Mở đầu bài viết y đưa ra con số viện dẫn cho “lời bình” của mình về dân chủ ở Việt Nam. Lần này, với lối dẫn mò mẫm, đưa ra dẫn chứng hư cấu, y nhận định rằng ở Việt Nam không có dân chủ và cũng chính Y tự chỉ ra nguyên nhân mất dân chủ do chế độ độc đảng gây ra.

Điều đáng lên án và vạch trần bộ mặt của Nguyễn Hùng đó là, chính Y đã được Đảng, Nhà nước cho ăn học và được học ở một trường đại học của quốc gia. Ấy vậy mà trong nhận thức Y lại không hiểu gì về chế độ dân chủ của nước nhà. Ngay cả ông, bà, bố mẹ và người thân của y cũng đang được tận hưởng những thành tựu to lớn do chế độ dân chủ mới ở nước ta đem lại.…

Read more

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CÔNG TÁC NHÂN SỰ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Mới đây, ngày 31/5/2020, trên trang mạng, mạng xã hội Minh-luat’s blog, đã đăng tải bài viết Đại hội đảng 13: “Nịnh thần nhan nhản, khi đảng xếp ghế”. Với luận điệu xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Minh-luat’s blog đã tạo dựng, lắp ghép các “tài liệu” để xuyên tạc quan điểm, phương hướng, chủ trương, nguyên tắc tổ chức cán bộ và công tác nhân sự Đại hội, cố chứng minh cho “Bài học từ quá khứ” về công tác nhân sự của Đảng y như thật.

Cũng chẳng lạ lẫm gì khi chúng xuyên tạc nguyên tắc tổ chức cán bộ từ mô hình, cơ cấu, số lượng, thành phần, chất lượng đến độ tuổi nhân sự, luận điệu mà Minh-luat’s blog đưa ra cũng y như vậy, từ việc quy chụp, xuyên tạc, rồi dẫn chứng cho rằng việc “đấu đá tranh ghế trong nội bộ đã là thương hiệu truyền thống” và rằng việc chuẩn bị nhân sự trong Đảng ta “chỉ mang nặng tính hình thức”.…

Read more

VÕ NGỌC ÁNH LẠI DIỄN CHIÊU TRÒ MỚI

Trên mạng xã hội, ngày 24.4.2020 Võ Ngọc Ánh đã đăng tải bài viết: Công hàm 1958, ông Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị không thể vô can.

Với kiểu “giật tít” cùng lời bình luận cực kỳ khiên cưỡng, cắt xén thông tin, Võ Ngọc Ánh “kết tội” Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đã ủng hộ Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng trái phép hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Rõ ràng, với bộ mặt tráo trở, Võ Ngọc Ánh đã quy chụp thiếu căn cứ và đưa ra bình luận hết sức thô thiển, trơ trẽn đến nực cười mà mọi người ai cũng đều nhận ra mưu mô của y.

Từ lời lẽ xuyên tạc của Võ Ngọc Ánh, chúng ta cần khẳng định một số nội dung như sau:

Thứ nhất, cần khẳng định dứt khoát rằng, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể bàn cãi.…

Read more

VẠCH TRẦN KIỂU “GIẬT TÍT” CỦA NGUYỄN DÂN

Trên mạng xã hội (Danlambaovn.blogspot.com), ngày 01.4.2020 Nguyễn Dân có “giật tít” Sài Gòn tháng Tư.

Với kiểu “giật tít” đó cùng với những lời bình luận cực kỳ khiên cưỡng, cắt xén thông tin, y viện và so sánh tháng Tư năm 1975 và tháng Tư năm 2020… Thật nực cười vì mọi người đều nhận ra bộ mặt tráo trở, mưu mô của Nguyễn Dân – y chính là tên bồi bút phục vụ cho các thế lực thù địch chống lại sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Điều đáng phê phán ở đây chính Nguyễn Dân đã xuyên tạc và bóp méo sự thật những điều y dẫn ra. Đây vẫn là một trong những thủ đoạn, tuy không mới nhưng nằm trong mưu đồ của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng nước ta.…

Read more

VẠCH TRẦN BỘ MẶT LỪA PHỈNH CỦA VÕ NGỌC ÁNH

“Ăn quả nhớ người trồng cây”, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bởi vậy một dân tộc dựa và vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong đấu tranh giành độc lập, giải phóng áp bức và đã thành công như Việt Nam thì việc xây dựng, đặt tượng đài của V.I.Lênin – vị lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng là hợp lòng dân, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Nga cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An – quê hương Bác Hồ và tỉnh Ulyanovsk – quê hương V.I.Lênin. Tượng V.I.Lênin được chính quyền tỉnh Ulianovsk trao tặng cho thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Đây là công trình mang tính biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp thể hiện tình cảm, tính nhân văn, nhân ái giữa hai nước Việt – Nga nói chung và hai tỉnh Nghệ An – Ulyanovsk nói riêng.…

Read more

VẠCH TRẦN BỘ MẶT LỪA PHỈNH CỦA HÀ SĨ PHU

Trên trang mạng xã hội, Hà Sĩ Phu viết: “Mấy suy nghĩ về nội tình đất nước hiện nay (Phần 1)”. Đọc bài viết tôi thật sự căm phẫn Hà Sĩ Phu, tưởng là người có học, biết nhiều chữ thì nhìn nhận những “sự việc”, “vấn đề” nào đó phải khách quan, khoa học. Ấy vậy mà, Hà Sĩ Phu dù tự nhận đứng trên vai “nhân dân” nhưng lại nhận định sự việc, vấn đề thiếu khách quan, khoa học để phán xử một cách hồ đồ, mang nặng tính hằn học, chống phá.

Từ 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Sáng 9/01/2020 “một số người chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng”, gây hậu quả nghiêm trọng.…

Read more

SỰ VÕ ĐOÁN CỦA NGUYÊN THẠCH

Ai cũng biết Nguyên Thạch đích thực là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, y tung hô, cổ súy cho các luận điệu phản động. Những ngôn từ của y trong bài viết “Với ĐCSTQ thì ĐCSVN là một bọn phản chủ trên mạng xã hội (Danlambao) ngày 24/12/2019 ẩn chứa luận điệu hết sức phản động, mục tiêu xuyên suốt trong luận điệu này là phủ nhận đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Xin nhắc lại với Nguyên Thạch và tất cả những kẻ “đồng sàng dị mộng” của y rằng, ở Việt Nam, sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay là sự lựa chọn khách quan của lịch sử và sự giao phó của nhân dân.…

Read more