NGUYÊN ANH – KẺ “NỊNH BỢ” HÈN MẠT

Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “ngôn luận” để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ mối quan hệ đối ngoại của nhà nước ta với bạn bè quốc tế là một thủ đoạn hết sức nguy hiểm mà các thế lực thù địch đang tăng cường sử dụng để chống phá cách mạng nước ta từ bên trong. Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch, cùng các phần tử cơ hội chính trị đang thực hiện là kích động “Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi” hòng chia rẽ đoàn kết ngay trong nội bộ như đã diễn ra ở một số nơi trên thế giới.

Gần đây, trên trang địa chỉ Quyenduocbiet, bút danh Nguyên Anh với bài viết “Dân cộng sản là loại dân mang tâm lý hèn mạt” mà chỉ cần đọc tên bài đã thấy rằng: Nguyên Anh là kẻ “ngu muội”, “kém nhận thức” về cuộc đấu tranh chính nghĩa với những thắng lợi to lớn của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

KẺ LỘNG NGÔN BÙI TRUNG HẠO

Vừa qua, trên trang mạng baotiengdan xuất hiện kẻ lộng ngôn Bùi Trung Hạo với bài viết: “Loài kỳ nhông luôn sợ ánh đèn”. Nội dung bài viết này là dựa vào quyền tự do ngôn luận để đả kích, xuyên tạc chế độ, bóp méo chủ trương, chính sách, hành động kiên quyết và nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về thực thi pháp luật. Bùi Trung Hạo bênh vực một số nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu và đã bị truy tố, xét xử về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật hình sự.…

Read more

TRẦN VĂN ĐỪNG TỰ BÔI NHỌ MÌNH

Thời gian vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với khi thế phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy vậy, dư luận hết sức bức xúc, bất bình về bài viết của Trần Văn đăng trên trang mạng xã hội, với tiêu đề: “Chống xuyên tạc, bôi nhọ là tự… bôi cho thêm nhọ”. Bài viết của Trần Văn hết sức xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu Đảng nhằm phủ nhận những giá trị, thành tựu mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã dày công xây dựng và vun đắp gần một thế kỷ qua, hòng hạ uy tín của Đảng, của các đồng chí lãnh đạo, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với dân.…

Read more