CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ TƯƠNG LAI TẤT YẾU CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Thời gian gần đây, bài viết “Tiến trình của chủ nghĩa Cộng Sản” của Trọng Đạt được tán phát trên nhiều diễn đàn phản động. Nội dung bài viết là sự xuyên tạc lý luận và thực tiễn phát triển của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới, xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Với góc nhìn lệch lạc, Trọng Đạt đã ra sức bẻ cong quy luật phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản của xã hội loài người; xuyên tạc, bôi đen con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và một số quốc gia khác. Y lớn tiếng cho rằng, chủ nghĩa cộng sản hiện nay đều đã biến dạng, và vu khống CS Việt Nam trà đạp lên công lý… gây nên nhiều bất công trong xã hội.…

Read more

NGUYÊN ANH THÊM MỘT LẦN TRÁO TRỞ

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt tán phát bài viết “Đã vi phạm nhân quyền mà còn đòi làm cha thiên hạ” của Nguyên Anh. Trong đó, Y đã lợi dụng việc Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm chống đối Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bài viết này một lần nữa cho thấy bộ mặt phản trắc, chống Cộng điên cuồng của Nguyên Anh.

1. Thành tựu nhân quyền ở Việt Nam là không thể phủ nhận

Trái với những luận điệu xuyên tạc của Nguyên Anh, thực tế chứng minh Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong điều kiện tác động đa chiều của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ PHỦ NHẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thời gian qua, nhiều trang mạng phản động đã tán phát rộng rãi bài viết “Cúng dường” ở chùa Ba Vàng gây bão mạng và sự khuynh loát của Nhà nước trong Phật giáo VN của Đài Á Châu tự do. Bài viết đã mượn cớ vụ việc cúng dường gây phản cảm tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh để xuyên tạc công tác quản lý hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, kích động gây mất đoàn kết giữa các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước hết, chúng ta cần nhận thức rõ quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực Nhà nước, sử dụng pháp luật và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội và đất nước.…

Read more

Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI

Trên trang mạng xã hội Baotiengdan.com đăng bài viết “Độc tài mềm” của Nguyễn Hưng Quốc, đã đưa ra những luận điệu hết sức thô thiển cho rằng “chính quyền Việt Nam là một chế độ độc tài”; “nền dân chủ giả vờ”… rồi xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đi ngược lại lịch sử tồn tại và phát triển của Đảng, của chính quyền nhân dân; phủ nhận thành quả quá trình xây dựng và trưởng thành của toàn dân tộc. Đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc, đê hèn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thực tế cho thấy, sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là do lịch sử, dân tộc và nhân dân Việt Nam lựa chọn giao phó và sự không ngừng phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân của Đảng.…

Read more

Không thể xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vẫn chiêu bài cũ, trên trang mạng chinhnghiavietnamconghoa xuất hiện bài viết của Huỳnh Quốc Bình có nội dung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm đến thân thế, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là giọng điệu của một kẻ chống cộng, điên cuồng, mù quáng, lỗi thời mà còn thể hiện đạo đức, thái độ ứng nhân, xử thế rất thiếu văn hóa đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến, đạo lý của dân tộc Việt Nam và lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc.

Huỳnh Quốc Bình đã cố tình không hiểu được rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài được cả thế giới công nhận; người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.…

Read more

TỰ DO BÁO CHÍ, TỰ DO INTERNET Ở VIỆT NAM – THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Trên mạng xã hội Vietnamthoibao xuất hiện bài viết của Tử Long: “Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet”. Nội dung bài viết cho rằng ở Việt Nam “Không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”; “Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet”… Mục đích của bài viết là cố tình xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin, hòng làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước ta với nhân dân và với quốc tế.

Như chúng ta đã biết, việc đảm bảo mọi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ quy định của pháp luật là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.…

Read more

SỰ NGƯỢC CHIỀU LỊCH SỬ CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Trên trang Quyenduocbiet xuất hiện bài viết của Phạm Phú Khải với tiêu đề: “Bản chất bộ lạc của chế độ (hậu) Cộng sản”. Bài viết đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để kích động, xuyên tạc nói xấu chế độ khi Y cho rằng: “Chế độ Cộng sản với tư duy còn nghèo nàn, lạc hậu về nhiều mặt, kém văn minh trong hành xử, như kiểu bộ lạc ngày xưa”.                                                                                                  Đây là âm mưu của các phần tử phản động, thù địch mượn chiêu bài tự do báo chí, tự do ngôn luận để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiêu trò này không mới, nhưng là thủ đoạn hết sức nguy hiểm, cố ý bóp méo sự phát triển của lịch sử loài người và sự lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, qua đó nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân…

Thực tiễn cho thấy, việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa (giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam là phù hợp với quy luật của lịch sử và thực tiễn Việt Nam.…

Read more

Sự xuyên tạc của Ái Châu về “Hiện đại hóa quân đội” của Việt Nam

Trên trang mạng Facebook: Đài Á châu tự do có bài viết của Ái Châu với tựa đề: “Sự tồn vong của Việt Nam: hiện đại hóa quân đội”. Ái Châu cho rằng: “Hà Nội không vội được đâu” “Việt Nam không chịu đầu tư cho hiện đại hóa quân đội”, “Quân đội Việt Nam hiện nay vẫn tổ chức theo cách cũ”. Theo đó, “Việt Nam có đầu tư cho quân đội bao nhiêu đi nữa cũng không thể chịu đựng được một cuộc tấn công”, dẫn tới “Nguy cơ tồn vong của dân tộc…”. Đọc bài viết mọi người dễ lầm tưởng đây là sự “hiến kế” của Ái Châu cho đất nước. Thế nhưng, mưu đồ đằng sau bài viết này là nhằm xuyên tạc quan điểm, chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước Việt Nam; hạ thấp uy tín của Quân đội; kích động, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận về quan điểm, đường lối hiện đại hóa quân đội của Đảng ta trong thời gian qua.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHẢN ĐỘNG CỦA ĐIỆP MỸ LINH!

Lợi dụng vấn đề “tự do ngôn luận”, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng những phần tử bất mãn, phản động ở trong nước và nước ngoài để hòng chống phá cách mạng nước ta từ bên trong.

Trên trang Baoquocdan, bút danh Điệp Mỹ Linh đã tải bài viết “Cộng sản Việt Nam, chờ đó!”. Sự thật cho thấy, Điệp Mỹ Linh là một nghệ sĩ cùng chồng là sĩ quan Thủy quân Lục chiến Ngụy Sài Gòn; là những kẻ phản bội hèn mạt ôm mối thù hận chạy trốn trước sự tiến công như vũ bão trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta.

Trong bài viết lợi dụng sự kiện “Hội nghị thượng đỉnh dân chủ” do Mỹ đơn phương phát động và tổ chức trực tuyến, Điệp Mỹ Linh cho rằng: Việt Nam là một trong những nước không được mời tham dự là “bẽ bàng”; “quê xệ nặng nề”, để nhằm kích động, xuyên tạc, bôi nhọ nói xấu đất nước.…

Read more

LẠI THÊM LUẬN ĐIỆU CỐ NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Từ bỏ nguyên tắc này là từ bỏ Đảng về bản chất. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không từ thủ đoạn nào, luôn tìm cách chống phá, đòi ĐCSVN phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hòng xóa bỏ bản chất và vai trò lãnh đạo của Đảng. Gần đây, trên trang Thongluan-rdp, Lê Hữu Khóa lại có bài viết “Đừng trông chờ độc đảng toàn trị tổ chức và hòa giải dân tộc” gây bức xúc dư luận xã hội.

Với những lời lẽ xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Lê Hữu Khóa cho rằng “Đảng CSVN là độc tài, độc đoán, chuyên quyền, độc trị, là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, tụt hậu… và kêu gọi phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “hòa hợp dân tộc”, để “đất nước được phát triển”.…

Read more