Không thể xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vẫn chiêu bài cũ, trên trang mạng chinhnghiavietnamconghoa xuất hiện bài viết của Huỳnh Quốc Bình có nội dung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm đến thân thế, sự nghiệp, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là giọng điệu của một kẻ chống cộng, điên cuồng, mù quáng, lỗi thời mà còn thể hiện đạo đức, thái độ ứng nhân, xử thế rất thiếu văn hóa đi ngược với truyền thống yêu nước, văn hiến, đạo lý của dân tộc Việt Nam và lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc.

Huỳnh Quốc Bình đã cố tình không hiểu được rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài được cả thế giới công nhận; người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.…

Read more

TỰ DO BÁO CHÍ, TỰ DO INTERNET Ở VIỆT NAM – THỰC TẾ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Trên mạng xã hội Vietnamthoibao xuất hiện bài viết của Tử Long: “Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet”. Nội dung bài viết cho rằng ở Việt Nam “Không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”; “Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do internet”… Mục đích của bài viết là cố tình xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin, hòng làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước ta với nhân dân và với quốc tế.

Như chúng ta đã biết, việc đảm bảo mọi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ quy định của pháp luật là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.…

Read more

SỰ NGƯỢC CHIỀU LỊCH SỬ CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Trên trang Quyenduocbiet xuất hiện bài viết của Phạm Phú Khải với tiêu đề: “Bản chất bộ lạc của chế độ (hậu) Cộng sản”. Bài viết đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để kích động, xuyên tạc nói xấu chế độ khi Y cho rằng: “Chế độ Cộng sản với tư duy còn nghèo nàn, lạc hậu về nhiều mặt, kém văn minh trong hành xử, như kiểu bộ lạc ngày xưa”.                                                                                                  Đây là âm mưu của các phần tử phản động, thù địch mượn chiêu bài tự do báo chí, tự do ngôn luận để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiêu trò này không mới, nhưng là thủ đoạn hết sức nguy hiểm, cố ý bóp méo sự phát triển của lịch sử loài người và sự lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, qua đó nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân…

Thực tiễn cho thấy, việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa (giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam là phù hợp với quy luật của lịch sử và thực tiễn Việt Nam.…

Read more

Sự xuyên tạc của Ái Châu về “Hiện đại hóa quân đội” của Việt Nam

Trên trang mạng Facebook: Đài Á châu tự do có bài viết của Ái Châu với tựa đề: “Sự tồn vong của Việt Nam: hiện đại hóa quân đội”. Ái Châu cho rằng: “Hà Nội không vội được đâu” “Việt Nam không chịu đầu tư cho hiện đại hóa quân đội”, “Quân đội Việt Nam hiện nay vẫn tổ chức theo cách cũ”. Theo đó, “Việt Nam có đầu tư cho quân đội bao nhiêu đi nữa cũng không thể chịu đựng được một cuộc tấn công”, dẫn tới “Nguy cơ tồn vong của dân tộc…”. Đọc bài viết mọi người dễ lầm tưởng đây là sự “hiến kế” của Ái Châu cho đất nước. Thế nhưng, mưu đồ đằng sau bài viết này là nhằm xuyên tạc quan điểm, chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước Việt Nam; hạ thấp uy tín của Quân đội; kích động, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận về quan điểm, đường lối hiện đại hóa quân đội của Đảng ta trong thời gian qua.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHẢN ĐỘNG CỦA ĐIỆP MỸ LINH!

Lợi dụng vấn đề “tự do ngôn luận”, các thế lực thù địch tăng cường sử dụng những phần tử bất mãn, phản động ở trong nước và nước ngoài để hòng chống phá cách mạng nước ta từ bên trong.

Trên trang Baoquocdan, bút danh Điệp Mỹ Linh đã tải bài viết “Cộng sản Việt Nam, chờ đó!”. Sự thật cho thấy, Điệp Mỹ Linh là một nghệ sĩ cùng chồng là sĩ quan Thủy quân Lục chiến Ngụy Sài Gòn; là những kẻ phản bội hèn mạt ôm mối thù hận chạy trốn trước sự tiến công như vũ bão trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta.

Trong bài viết lợi dụng sự kiện “Hội nghị thượng đỉnh dân chủ” do Mỹ đơn phương phát động và tổ chức trực tuyến, Điệp Mỹ Linh cho rằng: Việt Nam là một trong những nước không được mời tham dự là “bẽ bàng”; “quê xệ nặng nề”, để nhằm kích động, xuyên tạc, bôi nhọ nói xấu đất nước.…

Read more

LẠI THÊM LUẬN ĐIỆU CỐ NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Từ bỏ nguyên tắc này là từ bỏ Đảng về bản chất. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không từ thủ đoạn nào, luôn tìm cách chống phá, đòi ĐCSVN phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hòng xóa bỏ bản chất và vai trò lãnh đạo của Đảng. Gần đây, trên trang Thongluan-rdp, Lê Hữu Khóa lại có bài viết “Đừng trông chờ độc đảng toàn trị tổ chức và hòa giải dân tộc” gây bức xúc dư luận xã hội.

Với những lời lẽ xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Lê Hữu Khóa cho rằng “Đảng CSVN là độc tài, độc đoán, chuyên quyền, độc trị, là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, tụt hậu… và kêu gọi phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “hòa hợp dân tộc”, để “đất nước được phát triển”.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, BÓP MÉO SỰ THẬT CỦA PHẠM NHẬT BÌNH

Trên trang mạng xã hội Bureau CTM Media – Á Châu có đăng bài viết “Vì sao không muốn vào đảng?” của Phạm Nhật Bình. Bài viết đã đưa ra những luận điệu hết sức thô thiển kém nhận thức, khi cho rằng vào Đảng “chưa phải là nguyện vọng tha thiết”; “vào Đảng là bắt buộc”; “vào Đảng là để ăn theo vòng hào quang quá khứ”… rồi xuyên tạc, nói xấu, kích động đi ngược lại lịch sử phát triển của Đảng, phủ nhận thành quả quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng ta.

Phải khẳng định rằng, trở thành đảng viên là mong muốn của số đông các bạn trẻ ngày nay. Lý tưởng, động cơ của thế hệ trẻ được đứng trong hàng ngũ của Đảng là đúng đắn. Xin được dẫn chứng một số ví dụ để thấy rõ điều đó. Trong số hàng nghìn bạn trẻ tham gia Cuộc thi viết: “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam” của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng đã cho thấy, số đông bạn trẻ thể hiện nhận thức sâu sắc và thấu đáo về Đảng và lịch sử Đảng.…

Read more

SỰ BẤT MÃN, PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Từ khi thành lập Đảng (03/02/1930) cho đến nay, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta coi là vấn đề “then chốt”, bảo đảm cho Đảng giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổng kết 5 bài học lớn; trong đó, bài học hàng đầu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát triển trong lãnh đạo, chỉ đạo, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn cách mạng mới.

Ấy vậy mà vẫn còn có những kẻ bất mãn “trở cờ” lợi dụng đưa ra những luận điệu phản động hòng bóp méo, xuyên tạc nói xấu để chống phá Đảng. Vừa qua, trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu.…

Read more

NGUYỄN ANH – KẺ ĐI NGƯỢC QUY LUẬT KHÁCH QUAN

Trên trang mạng Quyenduocbiet, xuất hiện bài viết của Nguyên Anh với tựa đề “Nước cộng hòa chuối Việt Nam”. Trong đó, Nguyên Anh cho rằng: “Chủ nghĩa cộng sản không thể có nền kinh tế thị trường”. Điều này cho thấy, Nguyên Anh không hiểu về nền kinh tế thị trường cả trên góc độ lý luận và thực tiễn, nhận định cảm tính, đi ngược với quy luật khách quan, cố tình xuyên tạc, bóp mép sự thật, hòng hạ uy tín của Đảng ta, kích động và gây chia rẽ giữa Đảng với nhân dân, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chúng ta biết rằng, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm thuộc về Chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản không sinh ra kinh tế hàng hóa. Mà kinh tế hàng hóa đã xuất hiện ở giai đoạn đồng tiền còn chưa xuất hiện.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thời gian qua, đất nước ta đang hứng chịu đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, với sự xuất hiện của biến chủng virus mới vô cùng nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh chưa từng có, khiến cho dịch bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam dịch bệnh diễn biến phức tạp. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực, tích cực tập trung nhân lực, vật lực và quyết tâm cao nhất để dập dịch thành công, bảo vệ nhân dân và đưa cuộc sống dần trở lại trạng thái bình thường. Ấy vậy mà, trên trang Quyenduocbiet, Đỗ Ngà đã đăng bài viết “VÌ ĐÂU MÀ THẢM HỌA KÉO DÀI?”. Nội dung bài viết đã bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và phủ nhận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các địa phương hòng làm nhiễu loạn thông tin tạo dư luận xấu, để hạ thấp uy tín cán bộ; gây xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đi ngược lại với những thành quả, nỗ lực phòng chống dịch COVID – 19 của đất nước ta.…

Read more