CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA ĐẢNG

Mới đây, trên một số trang mạng phản động, Đào Tăng Dực tiếp tục tung tin vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chia rẽ tình đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Y cho rằng tình trạng công tác cán bộ ở Công an nhân dân làm “lu mờ” và “kiểm soát” Quân đội nhân dân. Y đã lợi dụng, khoét sâu những bức xúc của nhân dân trước tình trạng một bộ phận cán bộ tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… để tung ra những bài viết mang tính suy diễn, phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, cần phải được nghiêm trị.…

Read more

NGƯỜI ĐÂN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀU VỚI ĐỘNG CƠ TRONG SÁNG

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những con người ưu tú có đủ đức và tài để hoạt động và phát triển Đảng, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong từng thời kỳ.

Gần 94 năm, kể từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo dân tộc giành độc lập, thống nhất xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng có vai trò quan trọng, gánh vác sứ mệnh lịch sử cao cả cùng với những truyền thống quý báu của dân tộc. Vì vậy, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam.…

Read more

Ở VIỆT NAM PHÁP LUẬT LÀ TỐI THƯỢNG

Từ lâu, pháp luật luôn là một phạm trù đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và điều chỉnh các mối quan hệ trong đời sống kinh tế – xã hội, trên cả cơ sở lý luận và thực tiễn. Trải qua nhiều sự biến đổi không ngừng để đáp ứng những yêu cầu của từng thời kỳ nhất định, song pháp luật vẫn giữ những thuộc tính, đặc trưng vốn có của nó. Một trong số các đặc trưng đó có thể kể đến là việc pháp luật đóng vai trò như một công cụ để bảo đảm tự do của người này không xâm phạm tự do của người khác. Tại Việt Nam, quyền tự do chân chính của người dân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Do đó bài viết của Hồng Dân đăng trên “Doithoaionline” với luận điểm cho rằng “Quyền tự do của người dân là tự do trong khuôn khổ do Đảng quy định” hay là “Tự do pháp luật quy định là tự do trong khuôn khổ do Đảng quy định” là hoàn toàn sai sự thật, cố tình không hiểu hay cố tình lèo kéo đi theo theo hướng khác nhằm hạ thấp vai trò của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.…

Read more

GIÁ TRỊ CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII và được công bố ngày 08/12/2013. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ thể hiện ý Đảng hợp với lòng Dân, mà còn là sự kết tinh cao độ của ý Đảng và lòng Dân.

Trải qua 10 năm thực hiện bản Hiến Pháp 2013, chúng ta có thể nhận thấy rằng Hiến pháp năm 2013 so với các Hiến pháp trước đó là bản Hiến pháp có nhiều nội dung mới, tiến bộ, mang tính nhân văn sâu sắc, là kết tinh trí tuệ, là thành tựu lý luận, pháp lý của Đảng, Nhà nước ta. Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 với tư cách là đạo luật cơ bản, là xương sống của hệ thống pháp luật quốc gia, hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước đổi mới và trên con đường hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và từng bước hội nhập; đời sống kinh tế – chính trị, xã hội nước ta từng bước có sự phát triển mới.…

Read more

Phê phán luận điệu sai trái của Song Chi

Vừa qua, Song Chi đăng bài “Từ vụ tử tù Lê Văn Mạnh đến chính sách “trị” dân của một chế độ độc tài”, được đăng trên facebook: Đài Á Châu tự do. Trong bài viết Song Chi cho rằng, không nên thi hành án với tử tù Lê Văn Mạnh và cho rằng mọi hành động, chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đều nằm trong những chiến lược, biện pháp “trị” dân và bảo vệ quyền lực của “một chế độ độc tài”. Những luận điểm trên của Song Chi hoàn toàn sai trái, không đúng với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Bởi lẽ, Luật Hình sự Việt Nam quy định rõ: Tử hình chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Không được áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, phụ nữ có thai khi phạm tội hoặc khi bị xét xử, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử.…

Read more

Phê phán luận điểm sai trái của Trường Sơn đăng trên “BBCtiengviet. com”

Nghị quyết 27-NQ/TW (Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Một trong các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết là bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Cụ thể, thể chế hóa đầy đủ và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở. Ấy thế mà Trường Sơn lại đăng bài trên trang bbctiengviet.com với tiêu đề Mong manh định chế dân được làm những gì pháp luật không cấm và cho rằng việc được làm của người dân bị đình hoãn, thm chí không còn cơ hội thực hiện là hoàn toàn sai trái, không đúng với Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, bởi lẽ:

Nghị quyết 27-NQ/TW (Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới là nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Ðảng và quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; luật hóa các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.…

Read more

Thêm một luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX, đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã được V.I.Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đó đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh co, phức tạp, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết. Khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời, bên cạnh việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, còn phải đấu tranh phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin được phát tán trên mạng xã hội, kiểu như bài viết của Nguyên Anh đăng trên trang “Quyenduocbiet. com”, với tiêu đề Bọn tâm thn hoang tưởng tự sướng Mác – Lê”.

Read more

NHÂN QUYỀN NGÀY CÀNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuyên tạc sự thật việc thực thi và bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam là chiêu trò thâm độc nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trên trang “Vietnamthoibao”, Phạm Đình Bá đăng bài Bóc trần sự thật về việc đảng tôn trọng nhân quyền, y cho rằng đảng cố tình trấn áp quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin chúng ta cần khẳng định rằng, luận điểm đó hoàn toàn sai trái, không đúng sự thật.

Như chúng ta đã biết, nhận thức sâu sắc quyền con người là giá trị chung của các quốc gia, dân tộc và giá trị đó được cộng đồng quốc tế ghi nhận, khẳng định trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948.…

Read more

Phê phán luận điệu sai trái của Nguyễn Huyền

Trên trang “Doithoaionline”, Nguyễn Huyền đăng bài Cẩn trọng khi hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, và cho rằng Đảng kêu gọi sự chung sức của các tổ chức phản biện xã hội dân sự, chúng ta có thể khẳng định rằng luận điểm đó hoàn toàn sai trái.

Mọi người cần phải hiểu rằng: Mục đích phản biện xã hội là thu được sự nhận xét, đánh giá, chính kiến khẳng định những nội dung đúng đắn của chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án, đồng thời phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội.…

Read more

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA TRẦN CÔNG LUÂN

Trên trang “Quyenduocbiet”, Trần Công Luân đăng bài Nhân quyền – Tù nhân Chính Trị – Tù nhân Lương Tâm. Bài viết cho rằng: “Khi sự áp bức của cộng sản tới mức độ họ không còn chịu đựng nổi thì sự phản kháng bộc phát. Họ bị nhà nước bắt giam và coi đó là: những tù nhân lương tâm. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, âm mưu thâm độc, nham hiểm, phản động nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà Trần Công Luân nên trên là sự lắp ghép khiên cưỡng yếu tố đạo đức vào khái niệm pháp lý. Tù nhân là cụm từ dành cho những người có hành vi vi phạm pháp luật, bị tòa án tuyên là có tội và phải chịu hình phạt tù theo quyết định có hiệu lực của tòa án.…

Read more