Phê phán luận điệu xuyên tạc của Hoài Nguyễn

Vai trò làm chủ của nhân dân đã được xác lập ngay từ khi Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và ngày càng được củng cố, khẳng định; được thể hiện nhất quán trong Cương lĩnh, Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật; trở thành nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Điển hình, trên Bloger của “Doithoaionline” Hoài Nguyễn có bài viết: “Nhà nước theo cách hiểu bình dân học vụ”, cho rằng trong mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, nhân dân mất quyền con người, quyền công dân mà chỉ là thần dân, là nô lệ.…

Read more

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm hoạt động các Hội của người dân

Mới đây, trên trang “Tintuchangngayonline”, Trần Hoàng Lan đã phát tán bài viết “Hội của nhà nước và hội của dân”. Với lối phán xét áp đặt, Trần Hoàng Lan cho rằng, hội ở Việt Nam có hai loại: hội của nhà nước và hội của dân. Theo đó, hội của nhà nước đang bị lợi dụng, “là công cụ để tuyên truyền cho đảng, lừa dối, ru ngủ quần chúng, triệt tiêu đối lập…” và quy kết rằng, “các hội của nhà nước là những tổ chức xã hội dân sự giả hiệu…”. Thực chất đằng sau những luận điệu xuyên tạc đó là âm mưu của Trần Hoàng Lan lôi kéo, kích động, chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần chứng minh cho Trần Hoàng Lan thấy rằng:

1. Những thực tế sinh động về hoạt động hội ở Việt Nam hiện nay

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều hội, nhóm dân sự hoạt động ở Việt Nam.…

Read more

Xã hội dân sự “độc lập” – mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch

Vừa qua, Hương Giang, phần tử thù địch, chống đối Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam có bài viết trên “Vietnamthoibao, với tiêu đề Xã hội dân sự cần “độc lập”, và cho rằng, ở Việt Nam, nhà chức trách có tâm lý nếu thúc đẩy xã hội dân sự độc lập, sẽ dẫn tới sự đối lập với chính quyền. Từ đó Hương Giang đưa ra những lời lẽ xảo trá cổ súy cho sự “độc lập” của “xã hội dân sự”… Thực chất đây là thủ đoạn thâm độc, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chuyển sang con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần vạch trần âm mưu của Hương Giang trong vấn đề này:

1.…

Read more

Không thể phủ nhận chủ trương Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, từ nhiều năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, hòng xoá bỏ nền tảng lý luận của Đảng. Trong số đó, Nguyễn Hữu Vinh – phần tử cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ đã lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức quyền tham ô, tham nhũng… để xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ thấp đi đến phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mới đây, trên trang “Thongluan-rdp. Org”, Nguyễn Hữu Vinh đã đăng tải bài viết “Học tập làm theo và kết quả là gì?”. Với cách thể hiện nghi vấn này, y liệt kê một số cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất đã bị xử lý hình sự như Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn… và lấy cớ đó để xuyên tạc chủ trương của Đảng về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Phạm Trần

Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 03 – 09/10/2022 và đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các thế lực thù địch thừa cơ công kích, xuyên tạc kết quả của Hội nghị bằng những luận điệu mang tính quy chụp, suy diễn vô căn cứ. Vừa qua, Phạm Trần, kẻ đội lốt nhà báo đã rêu rao trên “Doithoaionline. com” rằng: “Trung ương 6/XIII nhìn nhận thất bại toàn diện”. Phạm Trần đã lợi dụng những tồn tại trong đánh giá khuyết điểm của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII để đưa ra nhận xét chủ quan rằng, “… dù có đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị thêm lần nữa cũng không cứu vãn được và một chuỗi thất bại mới sẽ nảy sinh”.…

Read more

Cảnh giác với chiêu trò kêu gọi lật đổ chế độ của Việt Hoàng

Mới đây, trên Vietstudie. com, Việt Hoàng, một kẻ bất mãn “theo đóm ăn tàn” bọn cơ hội chính trị và phản động, âm mưu kêu gọi trí thức và nhân dân chuẩn bị tinh thần thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam. Để thực hiện âm mưu, y dùng thủ đoạn kích động với chiêu trò nêu ra “Giải pháp nào sẽ thay thế cho giải pháp cộng sản?”. Với cách đặt vấn đề này, y đã tìm cách khơi mào, bới móc một số sự vụ tiêu cực xã hội đổ lỗi cho hệ thống lãnh đạo của Đảng ta. Cho rằng Đảng không còn phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước, tiếp theo, y lèo lái dư luận xã hội và nhân dân ta lựa chọn theo giải pháp “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” mà y và tổ chức phản động của y hướng tới.…

Read more

Âm mưu của Nguyễn Đình Cống trong “Phản biện học thuyết của Mác”

Từ khi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào cuối năm 1991 của thế kỷ trước, học thuyết của C.Mác đã bị một số phần tử xuyên tạc, bóp méo… nhằm hạ bệ giá trị của học thuyết Mác. Hiện nay, những kẻ cơ hội, xét lại, phản Đảng, phản nhân dân lại tiếp tục đào bới lịch sử, ngày càng ra sức chống phá bằng cách bành trướng về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và càng thâm độc về mức độ, hòng phủ nhận học thuyết của C.Mác trong đời sống xã hội. Trong số những kẻ chống phá đó có Nguyễn Đình Cống, từ một người trí thức cách mạng đã biến chất thành một kẻ tiếp tay cho bọn phản động trong và ngoài nước chủ trương lật đổ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Thủ đoạn của RFA mượn danh Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền phủ nhận quyền con người ở Việt Nam

Khác với những lần trước, Facebook: Đài Á Châu Tự Do (RFA) thường ra sức lên án, tố cáo, phản đối với cái họ tự đặt như là “sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam”, thì lần này với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn là, dựa vào Báo cáo thường niên về nhân quyền mới đây của Tổ chức Sáng kiến Đánh giá Nhân quyền (HRMI), cho rằng, “nhân quyền ở Việt Nam cải thiện ở mức thấp về quyền con người”. Dựa vào Báo cáo này, một mặt họ tung hô Việt Nam có sự cải thiện nhỏ về quyền tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản, mặt khác họ vẫn giữ nhận định sai lệch, thiếu khách quan về thực hiện quyền con người, nhất là quyền chính trị, quyền dân sự và cho rằng, “nhiều người ở Việt Nam không được an toàn trước mối hại từ nhà nước”… Thực chất, đây là thủ đoạn rất tinh vi, tỏ vẻ khách quan khi RFA mượn danh Tổ chức HRMI để đánh giá, qua đó kích động, lôi kéo những kẻ bất mãn với chế độ, những kẻ bất đồng chính kiến với Chính phủ tạo dư luận không tốt về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện quyền con người.…

Read more

Thủ đoạn bôi nhọ pháp luật Việt Nam của Phạm Đình Trọng

Gần đây, trên trang Baotiengdan.com đăng tải bài viết: “Những phiên tòa đưa xã hội về thời kỳ man rợ, mông muội” của Phạm Đình Trọng. Vẫn là chiêu trò cũ rích, Y lượm nhặt một số vụ án đã được xét xử từ trước đến hiện nay, mang ra so sánh các vụ việc với tính chất rời rạc và cho rằng, pháp luật của Việt Nam không nghiêm minh, không công bằng trong xét xử những người phạm tội… Đây thực chất là thủ đoạn nham hiểm, bóp méo công tác xét xử của tòa án, cố ý xuyên tạc pháp luật của Việt Nam, hòng tạo sóng dư luận, gây bất bình trong nhân dân, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước. Chúng ta cần chứng minh cho Phạm Đình Trọng và những kẻ cùng hội, cùng thuyền như y biết rõ hơn về sự nghiêm minh và nhân đạo của pháp luật Việt Nam.

Read more

Không thể phủ nhận thành tựu phát triển của Việt Nam sau 47 năm giải phóng đất nước!

Mới đây, trên trang Doithoaionline.com, Từ Thức đã đăng tải bài viết “Tại sao 47 năm sau vẫn chưa có thay đổi ở Việt Nam?”. Với lời lẽ khiêu khích, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng và thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước ta kể từ sau giải phóng 30/4/ 1975 đến nay, Từ Thức đã nêu ra câu hỏi hết sức “giả ngố” là “Tại sao thế giới đã biến đổi không ngừng, với một vận tốc chóng mặt, nhưng Việt Nam thì vẫn dậm chân tại chỗ…?”. Chưa dừng lại ở đó, Từ Thức còn trắng trợn vẽ ra hàng loạt lý do vô căn cứ và cho rằng, đáng lẽ chế độ xã hội ở Việt Nam đã phải sụp đổ từ lâu? Vậy, thực tế ở Việt Nam có thay đổi và phát triển hay không? Chúng ta cần chứng minh cho Từ Thức và những kẻ cùng hội, cùng thuyền như Y biết rằng:

Sau 47 năm thống nhất, vượt lên muôn vàn khó khăn, thách thức, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện.…

Read more