Việt Tân lại bóp méo sự thật

Cứ mỗi lần Đảng ta đưa ra một quyết sách quan trọng nào đó thì đều bị các đối tượng thù địch lợi dụng để suy diễn, xuyên tạc, bóp méo.

Các nội dung liên quan công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên tục được nhấn mạnh từ Hội nghị Trung ương 4 tới Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trước đó, cả hai Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và XII cũng đều đã bàn về vấn đề này. Điều đó cho thấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều người không còn giữ được phẩm chất của Đảng viên. Một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bị các đối tượng phản động công kích nhiều nhất chính là chống tham nhũng.

Các tổ chức, trang web chống phá Việt Nam ở nước ngoài, điển hình là Việt Tân – tổ chức bị Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố Việt Tân, luôn tích cực bóp méo các chủ trương, quyết sách của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng.…

Read more

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chính sách đất đai

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nội dung này được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. Bất chấp thực tế đó, các thế lực thù địch, phản động, cực đoan thường xuyên tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách đất đai của Việt Nam, âm mưu làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Xét từ góc độ lý luận và thực tiễn cho thấy chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay thể hiện tính đúng đắn, phù hợp điều kiện cụ thể của nước ta cũng như định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta lựa chọn.…

Read more

Luận điệu lạc lõng, xuyên tạc về đội ngũ cán bộ

Bản chất của quan điểm sai trái, thù địch trên là cố tình xuyên tạc, làm xấu hình ảnh của người cán bộ, đảng viên nhằm hạ uy tín, bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng.

Gần đây, có một số quan điểm sai trái, thù địch cho rằng: Cán bộ lãnh đạo của Đảng là nhóm người đặc quyền, đặc lợi, xa hoa, trụy lạc. Chúng ra sức rêu rao bằng những luận điểm cũ rích rằng: “Những cán bộ bị xử lý kỷ luật chẳng qua là do tư tưởng tiến bộ mà bị thanh trừng”; do “phe nhóm”, đấu đá “cục bộ” trong Đảng; “Chỉ khi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể hết tham nhũng”…

Vì vậy, để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn đấu tranh, làm thất bại những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch thì nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ của Đảng thực sự là vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực.…

Read more

Cảnh giác với âm mưu, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chống phá cách mạng Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, phản động; trong đó, trọng tâm hàng đầu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng. Điều này được thể hiện thông qua những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm đòi hỏi mỗi người cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh.

Trong hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với Nhân dân, phấn đấu đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam lập nên những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, với tinh thần sáng tạo, Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới và tiếp tục lãnh đạo Nhân dân giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.…

Read more

Không thể xuyên tạc sự thật về công tác cán bộ của Đảng

Lâu nay, mỗi khi Đảng ta quyết định xử lý những cán bộ cấp cao do vi phạm pháp luật, điều lệ Đảng, lập tức xuất hiện những suy luận hàm hồ, vô căn cứ của các phần tử phản động, thù địch nhằm chống phá, cố tình gây hiểu sai về công tác cán bộ của Đảng.

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý kỷ luật một số tập thể và cá nhân vi phạm, thì những luận điệu xuyên tạc lại trơ trẽn xuất hiện. Chúng suy diễn công tác cán bộ của Đảng là sai lầm nên mới nhiều cán bộ hư hỏng, bị kỷ luật như vậy, bịa đặt đây là việc giải quyết phe phái nên khi xử lý sai phạm thiếu công tâm, thiên vị, “bên nặng, bên nhẹ”…

Trước tiên phải nhắc lại, lịch sử hơn 90 năm rèn luyện phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cho thấy, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây Đảng, coi đây là “nhiệm vụ then chốt”, trong đó công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.…

Read more

Đừng tự rút ván dưới chân mình

Quay lưng với lợi ích quốc gia, dân tộc, hùa theo tư tưởng thù địch, chối bỏ quê hương, đất nước… là hành vi của những kẻ vong ân bội nghĩa. Nói về hạng người này, từ xa xưa, ông bà ta đã ẩn dụ: “Qua cầu rút ván”.

Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh đổi mới, hội nhập, không ít người trưởng thành từ môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã bất mãn, tìm cách “rút ván” trên chính cây cầu mình đang đi. Họ không ý thức được rằng, hành vi sai lầm ấy đã tạo ra lỗ hổng ngay dưới chân và tự gieo mình xuống vực sâu. Có nhiều bài học nhãn tiền, nhưng kiểu dựa hơi, thừa cơ “rút ván” vẫn cứ diễn ra…

Dựa hơi, thừa cơ “rút ván”

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu vừa kết thúc thành công tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc.…

Read more

RFA lại xuyên tạc vấn đề đất đai

Mới đây RFA đăng một bài trong đó bịa ra cái gọi là “lời nguyền đất đai”, quy kết những vấn đề tham nhũng, khó khăn là bất ổn và là do thể chế, do không có tư hữu về đất đai và do những trì trệ, sai lầm và sự níu kéo ý thức hệ giáo điều về CNXH!.

Chúng ta thấy rõ rằng, tại Hội nghị lần thứ 5 vừa rồi, khi họp bàn về vấn đề đất đai để ban hành các quyết sách thúc đẩy phát triển, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẳng thắn đánh giá nhấn mạnh rằng lĩnh vực quản lý đất đai còn nhiều tồn tại hạn chế, bất cập, có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai trong thời gian qua.

Trong lịch sử cách mạng, lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta trải qua các giai đoạn khác nhau, thích ứng với mỗi giai đoạn là những cách thức quản lý khác nhau, trong đó có vấn đề quản lý đất đai cũng có những thay đổi.…

Read more