Tự do Internet phải đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật

Gần đây, trên trang “Quyenduocbiet” có đăng tải bài viết của Nguyên Anh – Y cho rằng: “Việt Nam kiểm soát internet”, “người dân không có tự do internet”. Đây là những lời lẽ cố tình xuyên tạc về tự do internet tại Việt Nam, thực chất là chiêu trò đánh tráo khái niệm về tự do ngôn luận, dùng tự do internet để chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, cần nhận diện và đấu tranh bác bỏ.

          Chúng ta biết rằng, tự do internet là một trong những quyền cơ bản của con người trong thời đại ngày nay. Đó là quyền được thông tin, trao đổi, giao tiếp, thể hiện ý chí và nguyện vọng của mỗi cá nhân và tổ chức qua các phương tiện kết nối internet. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quyền cơ bản của con người, quyền tự do internet phải đặt trong khuôn khổ của pháp luật.…

Read more

Phê phán quan điểm phật giáo Việt Nam ngày càng có xu hướng mê tín

Trên trang “Luatkhoa”, Văn Tâm có bài viết “Vì sao Phật giáo Việt Nam có xu hướng ngày càng mê tín?”, trong đó, Văn Tâm cho rằng “Cuốn theo vòng xoáy ràng buộc lợi ích”, “tín ngưỡng dân gian trỗi dậy”, “Phật giáo thành công cụ chính trị”. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế ở Việt Nam, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ VI trước công nguyên, trong điều kiện xã hội phân chia theo chế độ đẳng cấp bất bình đẳng. Đạo Phật ra đời là sự kế thừa, tiếp nối các trào lưu tôn giáo, triết học nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại và được coi là một trong những học thuyết xã hội chống lại sự bất công trong xã hội đương thời.…

Read more